EZEQUIEL 13

1Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, Israelpa profetasnimpa contrankuta sut'inchay. Pikunachus yuyaynillankumanta sut'inchanku, chaykunaman niy: Tata Diospa nisqanta uyariychej. 3Tata Diosqa kay jinata nin: Ay chay mana yuyayniyoj profetasmanta, pikunachus sonqonkoj yuyasqallanta qhatinku, manataj imatapis Diosmantaqa rikunkuchu, chaykunamanta. 4Profetasniykeqa, Israel, ch'inkunapi tiyakoj atojkunaman rijch'akunku. 5Perqapi q'asasman mana wicharerqankichejchu, ni perqatapis Israel aylloj muyuynimpi llajtata waqaychanampaj sayacherqankichejchu wañuchinaku maqanakuna p'unchaypi sinch'ita sayanampaj Tata Diospa p'unchaynin chayamojtin. 6Mosqoypi jina rikuyninkoqa qhasi manakajlla, sut'inchasqankutaj llullalla. Noqa Diosmanta sut'inchasqankuta ninku, Noqatajrí paykunataqa mana kachamorqanichu. Chaywampis chay sut'inchasqasninku junt'akunanta suyanku. 7Mosqoypi jina rikusqaykichejqa qhasi manakaj kanku. Profeta jina sut'inchasqasniykichejqa llullalla. Noqamanta parlasqaykichejta ninkichej, Noqatajrí mana imatapis nerqanichu. 8Chayrayku Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nini: Manakajta parlasqaykichejrayku, mosqoypi jina rikusqaykichej llullalla kasqanraykutaj, Noqa contraykichejpi kani, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 9Makiyta oqharisaj, manakaj imasta rikoj profetasta, chantá llulla imasta sut'inchanku, chay profetastapis castiganaypaj. Israel aylluypa tantakuyninman mana yaykuyta atenqankuchu, sutisninkutaj mana qhelqasqachu kanqa Israel aylloj librompi. Israelpa jallp'anman manapuni kutimponqankuchu. Chaypacha yachankichej Noqa Tukuyta Kamachej Tata Dios kasqayta. 10Chayqa ajina, imaraykuchus paykunaqa aylluyta ch'awkiyaspa, nerqanku: Tukuy imapis allillan, nispa; chaywampis mana jinachu karqa. Paykuna rijch'akunku, pikunachus thanta perqata patallanmanta yesowan llut'aykunku, chay jina runasman. 11Niy chay llut'ajkunata chay perqaqa thuñikapunanta. Sinch'i para jamonqa, rumi jina granizotaj urmamonqa, sinch'i wayrawan. 12Chay perqataj urmaykonqa. Chaypacha tapurisonqanku: Imanakuntaj chay yesowan llut'asqaykichej? nispa. 13Chayrayku Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nini: K'ajaj phiñakuyniypi sinch'ita wayrachimusaj, sinch'ita parachisaj, rumi jina granizotataj urmachimusaj, sinch'i phiñakuyniypi kaj chhikata chinkarparichinaypaj. 14Yuraj yesowan llut'asqaykichej perqata urmachisaj. Cimientosnin rikhurinankama pampachasaj. Chay perqaqa pampakama urmaykonqa, qankunataj chay t'unaykusqay chawpipi wañunkichej. Chaypacha yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta. 15Tukuy phiñakuyniyta chay perqapi thasnusaj, chay perqata llut'ajkunapiwan. Runastaj nenqanku: Perqaqa manaña kanchu; yesowan chay llut'ajkunamantapis nillataj ujpis kanchu, nispa. 16Chay llut'ajkuna kanku Israelpa profetasnin, pikunachus mosqoypi jina llulla rikusqankuta Jerusalenman willaspa, nerqanku: Tukuy imapis allillan, nispa, manapis jinachu kashajtin. Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa chayta nini. 17Kunanqa, Runaj Churin, Israel aylluykipi kaj warmispa contrankupi parlariy, pikunachus yuyayninkuman jinalla sut'inchanku, chaykunaj contrankuta. 18Niy paykunaman: Tukuyta Kamachej Tata Dios kay jinata nin: Ay qankunamanta, runasta mask'aspa purejkuna, layqanapaj uma suk'unasta sirajkuna, makiman mayt'ukunapaj sirajkuna, juch'uypajtaj, jatumpajtaj. Yuyankichejchu aylluypi atinaykichejta runasta kawsachiyta, wañuchiytataj munayniykichejman jina? 19Qankunaqa aylluy ukhupi honrayta t'akankichej uj maki cebadarayku, uj chhikan t'antaraykutaj, kawsanan karqa, chay runata wañuchispa, wañunan karqa, chay runatataj kawsajta saqespa. Ajinata aylluyta ch'awkiyankichej, llullata creejkuna kasqankurayku. 20Chayrayku Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Noqa chay layqanapaj mayt'unasta ruwasqaykichejpa contrampi kani, mayqenkunawanchus runasta p'isqosta jina jap'irankichej, chaykunajta. Noqa makisniykichejmanta paykunata kacharichisaj, p'isqos jina phawarinankupaj. 21Uma mayt'unasniykichejta llik'iraspa, makisniykichejmanta paykunata kacharichisaj. Manañataj ujtawan makisniykichejman urmanqankuchu. Chaypacha qankuna yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta. 22Qankunaqa llullerioswan cheqan kawsaypi kaj runasta llakichinkichej. Noqaqa mana munarqanichu chay jinata ruwanaykichejtaqa. Astawanqa, sonqochankichej sajra sonqoyoj runasta sajra kawsayninkumanta ama t'aqakunankupaj, ajinamanta Noqa paykunata ama kawsachinaypaj. 23Chaymanta qankunaqa manaña mosqoypi jina llulla rikuykunata rikunkichejchu, nitaj llulla imasta sut'inchankichejchu. Noqa qankunaj atiyniykichejmanta aylluytaqa salvasaj. Qankunataj yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\