EZEQUIEL 24

1Jisq'on wataña kashajtin, chunka kaj p'unchaynimpi Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa kay jinata: 2Runaj Churin, kay p'unchayta libropi qhelqaykuy, imaraykuchus kay p'unchaypi Babiloniamanta reyqa Jerusalenta soldadosninwan muyuykun atipanampaj. 3Chantá kay contrayta oqharikoj runasman parlay uj rijch'anachinawan, paykunamantaj niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Uj mankata q'onchaman chhaqaykuy, yakutataj chay mankaman jich'aykuy. 4Chantá khuchusqa aycha mat'asta chay mankaman kachaykuy: Piernamanta, wasamantawan, chantapis sumachaj jak'u tullustawan. 5Ovejasmanta aswan sumajninta ñak'ay, jinaspataj, uranman ashkha llant'ata enqhaykuy, chay manka sumajta t'impunampaj chay tullus sumajta chayanankama. 6Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Ay kay runa wañuchi llajtamanta. Millay akakipasqa mankaman rijch'akun, chay akakipasqataj mana mayllay atina. Chay mankaman churasqaykita orqhoy ujmanta uj, kantullamanta mana ajllaspa. 7Kay llajtaqa yawar jich'asqanwan junt'a kashan. Chhanka patapi kashan, manataj pampallapichu jallp'awan qhatasqa kanampajqa. 8Noqapis chay llajtaj yawarninta chhanka patallamantaj jich'asaj, ama jallp'awan qhatasqa kanampaj. Chay jinamanta phiñakuyniypi pagachikusaj. 9Chayrayku, Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Ay kay runa wañuchi llajtamanta. Noqapis llant'ata ashkhata tantarisaj. 10Qampis ashkha llant'ata apamuy, chantá ninata jap'iykuchiy. Recadota churaykuspa, chay aychata sumajta t'impuchiy caldon ch'akinankama, tullus ruphaykunankamataj. 11Chaymanta ch'usaj mankataqa nina brasa patapi churaykuy, chaypi cobreqa pukayanankama ruphanampaj, ch'ichi kaynin surupunankama, akakipasqasnin t'akakunankama. 12Yanqhallata khitunipis, nitaj akakipasqasnin llojsinchu; ninawampis manapuni llojsinchu. 13Jerusalén, chay akakipasqa khuchichakusqasniykimanta llimphuchasuyta munarqani, qantajrí manapuni llimphuchakuyta munarqankichu. Mana llimphuchasqachu kanki Noqa phiñakuyniyta qampi thasnukunaykama. 14Noqa Tata Diosmin chaytaqa nini, chay nisqaytataj junt'asaj. Mana qhepaman kutirisajchu, manataj khuyakusajchu, nitaj sonqoyta nanachikusajchu. Ruwasqasniykiman jina, kawsasqaykiman jinataj castigasqayki, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 15Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 16Runaj Churin, ujllata qhechusqayki, pitachá astawan munakunki, chayta. Qantajrí yuyarikuspa ama llakikunkichu, nitaj waqankichu, nillataj waqayniykipis t'akakuchunchu. 17Sonqollaykipi waqay, amataj llakiy p'achata churakuychu wañusqayoj runa jinataqa. Umaykita mayt'ukuy, juk'utasniykitapis churaykukuy. Uyaykitapis ama p'antawan qhatakuychu; llakiypi kashaspa mikhunku, chay mikhunasta amallataj mikhuychu, nispa niwarqa Tata Diosqa. 18Chantá tutamanta runaswan parlarqani, chay tardentaj warmiy wañuporqa. Q'ayantinrí, Tata Diospa kamachiwasqanman jina ruwarqani. 19Chaymanta runasqa tapuriwarqanku: Sut'ita willawayku, imatataj qan niyta munawayku chay jinata ruwaspari? nispa. 20Noqataj nerqani: Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 21Israel aylluyman niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Noqa Temployta ch'ichichasaj, mayqentachus chay jinatapuni munakuspa runaykachankichej, chayta. Jerusalenpi saqesqaykichej churisniykichej, ususisniykichej imaqa espadawan wañurachisqa kanqanku, nispa nerqa Tata Diosqa. 22Chantá Ezequiel nillarqapuni: Qankunapis imaynatachus Noqa ruwani, chay kikillantataj ruwankichej: Uyaykichejtaqa mana qhataykukunkichejchu llakisqa runa jinaqa, nitaj mikhunkichejchu, llakikuy p'unchaypi mikhunku, chay mikhunata. 23Umaykichejta mayt'ukunkichej, juk'utastapis churakunkichej. Mana llakikunkichejchu, nitaj waqankichejchu. Manachayqa sajra ruwasqasniykichejrayku tukukunkichej, ujkuna ujkunataj waqapayanakunkichej, nispa nerqa Ezequielqa. 24Chaymantá Tata Dios nerqa: Qankunapajqa Ezequiel uj señal kanqa. Imastachá pay ruwarqa, chay jinallatataj qankunapis ruwankichej. Chay imas junt'akojtintaj, yachankichej Noqa Tukuyta Kamachej Tata Dios kasqayta. 25Kunanqa Runaj Churin, Israelpa kallpanta qhechusaj, chaytaj Temploy, mayqentachus munakuspa may kusiywan runaykachanku, chay. Qhechurallasajtaj churisninkuta, ususisninkutawan. 26Chay p'unchaypi uj ayqekojqa willarisoj jamonqa. 27Chaypacha qalluyki phaskarakonqa, chay ayqekojwantaj parlayta atinki. Chaywantaj qanqa paykunapaj uj señal kanki; chaypacha paykunaqa yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\