EZEQUIEL 25

1Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, amonitaspa llajtanku qhawarisqa contrankuta sut'inchay. 3Paykunaman niy: Tukuyta Kamachej Tata Diospa nisqanta uyariychej. Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nisunkichej: Temploy ch'ichichasqa kashajtin, qankunaqa kusikuspa jatunmanta asikorqankichej, maypachachus Israel nación ch'inyachisqa karqa, Judá aylluytaj preso apasqa kasharqa chaypacha. 4Chayrayku qankunata inti llojsimuynejpi tiyakoj runasman jaywaykusqaykichej. Paykunaqa jallp'aykichejta jap'ikaponqanku, chaypitaj toldosninkuta sayaykuchispa, jarakonqanku. Chajrasniykichejmanta paykuna mikhonqanku, lecheykichejtapis paykunalla ujyakaponqanku. 5Rabá nisqa llajtaykichejtaqa camellospa mikhunan pampaman tukuchisaj, Amontataj ovejas puñunaman tukuchisaj. Chaypacha yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta. 6Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nillantaj: Amonita runas, kusiywan makisniykichejta t'ajllarakorqankichej, chakisniykichejwan sapateyarqankichej, kusikorqankichejtaj Israelmanta runasta chejnispa. 7Chayrayku makiyta oqharisaj qankunata castiganaypaj, waj nacionesmanta runasmantaj jaywaykusqaykichej, paykuna tukuy kapuyniykichejta qhechusunaykichejpaj. Naciones chawpimanta qankunata orqhospa, chinkarparichisqaykichej. Mana imayojta chinkasqata chinkarparichisqaykichej, chantá yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta. 8Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Moabwan, Seirwanqa Judá ayllumanta parlaspa ninku, Judaqa mayqen nación jinalla kasqanta. 9Chayrayku Noqaqa Moabta ujnin ladomanta kicharisaj, qhechusajtaj kay llajtasta: Bet-jesimot nisqa llajtata, chantá Baal-meonta, Quiriataimtataj. Chay llajtasqa moabitaspa runaykachananku karqa. 10Inti llojsimuynejmanta kaj runasman moabitaspa jallp'ankuta herenciapaj qopusaj, amonitaspa jallp'asninkutawan, chay jinamanta amonitasqa qonqayman churasqa kanankupaj. 11Jinallataj Moabtapis castigasaj, yachanqankutaj Noqa Tata Dios kasqayta. 12Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nillantaj: Edomqa Judawan vengakorqa, chayrayku may jatun juchayoj rikhurin. 13Chayrayku Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Noqaqa makiyta oqharisaj Edomta castiganaypaj, runasninta, uywasnintawan wañurachinaypaj. Ch'in pampaman Edomta tukuchisaj; Temanmanta qallarispa, runasqa espadawan wañurachisqa kanqanku Dedankama. 14Israel aylluypa makinnejta Edomtaqa castigasaj rabiayman jina, k'ajaj phiñakuyniyman jinataj. Chay jinapi yachanqanku imaynachus pagachikunay kasqanta, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 15Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Filisteosqa sajra yuyaywan vengakorqanku israelitaswan, sonqonkupi may chejninakuywan. Unaymantapacha Israelpa contrarion kaspa, paykunata chinkachiyta munarqanku. 16Chayrayku Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nini: Makiyta oqharisaj filisteo runasta castiganaypaj. Sereteostaqa ni uj puchuyojta tukuchisaj. Qocha kantupi kajkunatapis tukuchillasajtaj. 17Paykunawanqa manchayta pagachikusaj. K'ajaj phiñakuywan paykunata castigasaj. Chay jinata ruwajtiy, paykuna yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\