EZEQUIEL 28

1Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, Tiro llajtaj reyninman kay jinata niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nisunki: Sonqoykipi jatunchakuspa, nerqanki: Noqa uj dios kani; dioskunaj kamachina tiyanankupi tiyashani, mama qocha chawpipi, nispa. Chaywampis qanqa runalla kanki, manataj dioschu. Uj dios jina yachayniyoj kasqaykita yuyakunki. 3Danielmantapis aswan yachayniyoj kanki. Qampajqa mana imapis pakasqa kanchu. 4Yachayniykiwan, yuyayniyoj kayniykiwantaj ashkha kapuykunata tantakorqanki. Waqaychana petakaykipi qorita, qolqetapis junt'aykucherqanki. 5Jatun yachayniykiwan tratosta ruwaspa, kapuyniykita ashkhayacherqanki. Chay jina ashkha kapuyniykiraykutaj sonqoyki jatunchakorqa. 6Chaynejta Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Uj dios jina yachayniyoj kasqaykita yuyakusqaykirayku, 7contraykipi Noqaqa waj llajtayoj runasta kachaykamusaj, waj nacionesmanta aswan kallpayoj sajra runasta. May k'achitu kasqaykej contrampi, sumaj yachayniyoj kasqaykej contrampitaj espadasninkuta sik'ikonqanku, may jatun kayniykitataj pampapi saronqanku. 8Ukhu pachaman chinkaykuchisonqanku. Mama qocha ukhupi wañuchisqa jina tukukunki. 9Wañuchisojpa ñawpaqempeqa parlarinkirajchu: Noqa dios kani, nispaqa? Qanqa runalla kanki, manataj dioschu wañuchisojpa ñawpaqempeqa. 10Waj llajtayojpa makisnimpeqa mana circuncidasqa runa jina wañunki. Chaytaqa Noqa nini, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 11Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 12Runaj Churin, Tiro llajtaj reynimpajqa llakiy yarawita takipuspa, niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nisunki: Qanqa sumajmantapis aswan sumaj karqanki, yachaywan junt'a, tukuymanta aswan alajitutaj. 13Diospa huertan Edenpi karqanki; valorniyoj tukuy laya k'achitu rumismanta ruwasqa p'achawan p'achallisqa karqanki: Rubimanta, crisolitomanta, jademanta, topaciomanta, onicemanta, jaspemanta, zafiromanta, granatemanta, esmeraldamantawan. Chaykunata jap'ichinasnintaj qorimanta karqanku. Maypachachus ruwasqa karqanki chaypacha, chay tukuy imas wakichisqa karqa qampaj. 14Noqa qanta Diospa santo orqonman jatun querubinta jina qhawajta churarqayki. Nina rumi chawpillapi puriykacharej kanki. 15Tukuy kawsayniykipi mana pantayniyoj karqanki, ruwasqa karqanki, chay p'unchaymantapacha, maypachachus sajra imas qampi rikhurerqa chaykama. 16Qhatusniykipi allin risusqanman jina, kallpaman atienesqa sajra ruwaywan junt'aykuchikorqanki, juchallerqankitaj. Chayrayku qhawaj jatun querubín, qanta Diospa santo orqonmanta wijch'orqayki, nina rumis chawpimantataj qharqorqayki. 17May alajitu kasqaykirayku sonqoykipi jatunchakorqanki. May jatunchasqa kasqaykirayku yachayniykita millayman tukucherqanki. Chayrayku Noqaqa jallp'aman wijch'umorqayki, reyespa rikunankuta p'enqaypi rikhurichisuspa. 18May chhikatapuni juchallisqaykiwan, qhatunasniykipi runasta q'oteyasqaykiwan ima qampaj t'aqasqa, chay llimphu cheqata ch'ichicharqanki. Chayrayku, Noqaqa qanllamantataj ninata rikhuricherqani, chaytaj q'olaykusorqa. Jallp'a patapi ushphallata saqerparerqayki tukuy runaj rikunanta. 19Tukuy nacionesmanta pikunachus rejsisunku, chaykunaqa rikususpa, t'ukonqanku. Mancharinapaj jinapuni tukuchisqa kanki, wiñaypajtaj chinkanki. 20Tata Diosqa parlamuwaspa, nillawarqataj: 21Runaj Churin, Sidón llajtanejman qhawarispa, chay llajtajpa contrampi parlay: 22Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nisunki: Sidón llajta, contraykipi kashani. Qannejta Noqaqa jatunchasqa kasaj. Maypachachus chay llajtata castigasaj, santo kasqaytataj rikuchisaj chaypacha, yachanqanku Noqa Tata Dios kasqaytaqa. 23Wañuchej onqoyta chay llajtaman apachisaj, callesnimpitaj yawar mayus purirenqa. Llajta ukhupi wañuranqanku. Tukuynejmanta chay llajtaj contranta espadawan jamonqanku, chaypachataj yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta. 24Ajinamanta Israel aylluyta khishka jina nanachejnin manaña kanqachu, nitaj muyuynimpi kaj tiyakojkunapis astawan payta pisipaj qhawanqankuchu. Chaypachataj Israel aylloqa yachanqa Noqa Tukuyta Kamachej Tata Dios kasqayta. 25Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nillantaj: Maypachachus tukuy nacionespi ch'eqerachisqamanta Israel aylluyta tantaykamusaj chaypacha, nacionespa rikunankuta santo kaj Dios kasqayta rejsichikusaj. Paykunataj kikin jallp'ankupi tiyakonqanku, mayqentachus kamachiy Jacobman qorqani, chaypi. 26Chaypi paykunaqa ni imata manchachikuspa tukuy sonqo tiyakonqanku. Wasista ruwakonqanku, uva sach'asta plantakonqanku. Maypachachus Israel aylluypa qayllampi tiyakojkunata castigasaj aylluyta pisipaj qhawasqankurayku chaypacha, yachanqanku Noqa Señorninku Tata Dios kasqayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\