EZEQUIEL 30

1Tata Diosqa parlamuwaspa, kay jinata niwarqa: 2Runaj Churin, sut'inchaspa niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Qhaparispa waqaychej: Ay chay p'unchaymanta, nispa. 3Chay p'unchayqa qayllamushanña. Qayllapiñapuni Tata Diospa p'unchaynenqa kashan. Phuyusqa p'unchay kanqa, nacionespaj uj castigana p'unchay. 4Egiptoj contrampi wañuchinaku maqanaku jatarenqa. Chaypi ashkha runas wañuchisqa kashajtinku, kapuyninta qhechurajtinku, Egiptota cimientonmantapacha urmachejtinku, Etiopiamanta kaj runas kharkatitenqanku. 5Chay ch'ajwapi espadawan wañurachisqallataj kanqanku kay nacionesmanta soldadospis: Etiopiamanta, Libiamanta, Lidiamanta, Cubmanta ima. Waj nacionesmanta paykunawan trato ruwakuspa khuska kajkunapis wañuchisqallataj kanqanku. 6Tata Diosqa kay jinata nillantaj: Egiptota yanapajkunapis wañuchisqallataj kanqanku. Atiyniyoj kasqanmanta jatunchakusqanqa urmanqa. Migdol nisqa jallp'amantapacha Asuán nisqa jallp'akama wañuchinaku maqanakupi wañurachisqas kanqanku, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 7Egipto jallp'aqa tukuy ch'inyachisqa nacionesmanta aswan ch'inyachisqa kanqa; llajtasnimpis tukuy thuñisqa llajtasmanta aswan thuñisqa kanqa. 8Maypachachus Egiptoman ninata kachaykusaj, tukuy yanapajninkunatataj t'unaykusaj chaypacha, yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta. 9Chay p'unchayqa barcospi willarajkunata kachasaj Etiopía jallp'api ni imamanta manchachikoj runasman, chay manchachikuy imasmanta willaranankupaj. Paykunapajpis, imaynatachus Egipto llajtapaj manchay castigo chayamorqa, ajinallataj kanqa. Chay p'unchaytaj chayamushanñapuni. 10Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nillantaj: Babiloniamanta rey Nabucodonosorpa makinnejta Egiptoj qhapaj kapuynintaqa chinkachisaj. 11Chay reyqa soldadosninwan llajtata thuñiykoj renqanku, pikunachus tukuymanta aswan mana sonqoyoj runas kanku, chaykunawan. Espadasninkuwan egipcio runasta wañurachispa, llajtataqa ayas junt'ata saqerparenqanku. 12Nilo Mayupi yakustataj ch'akichisaj. Jallp'ataqa sajra runasman qosaj; waj llajtasniyojkunawan jallp'ataqa ch'inyachisaj, kapuyninta apakapuspa. Noqa Tata Dios chaytaqa nini. 13Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Menfis llajtaj qhasi manakaj lantisninkuta tukuyninta t'unaykusaj. Egiptopeqa manaña kamachej kanqachu. Tukuy nacionespitaj manchachikuylla junt'a kanqa. 14Patros llajtata ch'inyachisaj, Zoán llajtaman ninata kachaykusaj, Tebas llajtatataj jasut'isaj. 15Egiptota waqaychaj Sin nisqa llajtaman k'ajaj phiñakuyniyta urmachimusaj. Tebas llajtapi kaj ashkha runasta tukuyninta chinkachisaj. 16Egipto jallp'ata ninawan jap'iykuchisaj. Sin llajtaqa jatun nanaywan q'ewiykachakonqa. Tebas thuñisqa kanqa, Menfis llajtapajtaj llakeyqa mana tukukuyniyoj kanqa. 17On nisqa llajtamanta waynas, jinallataj Bubastis llajtamanta kaj waynaspis espadawan wañurachisqa kanqanku, warmistaj presos apasqa kanqanku. 18Egiptoj atiyninta p'akejtiy, atiyninrayku runaykachayninta chinkachejtiytaj, Tafnes nisqa llajtapajqa chay p'unchaypi inti laqhayaykonqa. Egipto nacionman phuyu p'ampaykonqa, ranchosnimpi tiyakojkunataj presos apasqa kanqanku. 19Egiptota castigajtiy, yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta. 20Chunka ujniyoj wataña kashajtin, ñawpaj killamanta qanchis p'unchaynimpi Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 21Runaj Churin, Egiptopi rey kashan, chay Faraonpa makinta p'akini, manataj pipis jampiykuspa mayt'uykunchu, sanoyapuytawan watejmanta kallpachakuspa espadata jap'inampaj. 22Chayrayku, Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Egiptomanta rey Faraonpa contranta sayarini. Iskaynin makisninta p'akirasaj, sano kajta, chantá p'akisqa karqa, chaytawan. Ajinamanta espadata makinmanta kacharichisaj. 23Egiptomanta runastataj waj nacionesman ch'eqerachisaj waj jallp'asman presosta apachispa. 24Babiloniamanta reypa makisninta atiyniyojman tukuchisaj, espadaytataj makinman churasaj. Faraonpa makisnintarí p'akirasaj, paytaj contrariompa ñawpaqempi maytapuni waqanqa wañuy patapipis kanman jina. 25Babiloniamanta reypa makisnintaqa kallpachasaj, Faraonpa makisnintataj p'akirasaj. Espadayta Babiloniaj reynimpa makinman churajtiy, paytaj Egiptoj contrampi oqharikojtin, yachanqanku Noqa Tata Dios kasqaytaqa. 26Egipcio runasta waj nacionesman ch'eqerachisaj, waj jallp'amantaj paykunata presosta apachisaj. Chaypacha yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\