EZEQUIEL 31

1Chunka ujniyoj watapi, kinsa kaj killanmanta, ñawpaj kaj p'unchaynimpi, Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, Egiptoj reynin Faraonman, jinataj tukuynin runasninman ima kay jinata niy: Imamantaj jatun atiyniyoj kasqayki rijch'akunmanri? 3Asiriapi, Libanopi kaj cedro sach'aman rijch'akun, may k'acha ramasniyoj, k'iski laqhesniyoj, thansarara, sumajta llanthuyoj. Chay jina jatun puntanqa phuyuskama chayasqa. 4Yakusqa wiñachisqanku, muyuynimpi yaku mayus corresqanku, yakusnintaj tukuy chay cheqapi kaj sach'asta qarpasqa. 5Chay jina ashkha yakuyoj kaspa, chay montepi sach'asmanta aswan jatunta wiñasqa; ramasnin thansayarisqanku, tukuynejmantaj may jatuchajta wiñasqanku. 6Ramasnimpi tukuy laya p'isqos thapachakusqanku. Chay sach'aj urampi tukuy laya k'ita animalespis wachakusqanku. Llanthumpitaj may chhika naciones tiyakusqanku. 7Manchay sumaj sach'a kasqa, jatun sumaj ramasniyojtaj, saphisnin ashkha yakus qayllapi kasqanrayku. 8Diospa huertampeqa mana mayqen cedro sach'apis chay sach'awan ninakusqachu. Mana mayqen pino sach'apis chay jina ramasniyojqa kasqachu. Manapuni mayqen plátano sach'apis chay jina ashkha laqhesniyojqa kasqachu. Diospa huertampeqa manapuni mayqen sach'apis chay jina sumajpuneqa kasqachu. 9Noqamin chay jina sumajta ashkha ramasniyojta ruwarqani. Diospa huertan Edenpi kaj tukuy sach'as, pay jina kayta moq'erqanku. 10Chayrayku Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nin: Chay sach'aqa chay jina jatuntapuni wiñaspa, puntampis phuyuskama taripajtin, jatun kasqanrayku sonqompi anchatapuni jatunchakorqa. 11Chayrayku Noqa payta qhesachaspa, nacionesta kamachejnimpa makinman jaywaykuni, chay kamachejtaj chay sach'awanqa ruwanqa sajra ruwasqasninman jina. 12Waj llajtamanta runas payta k'utonqanku, wijch'urpayanqankutaj. P'akisqa ramasninta tukuy lomaspi, vallespi, wayq'ospi, chay jallp'apeqa tukuynejpi wijch'usqa kanqanku. Tukuy nacionestaj llanthumpi tiyakojkunaqa saqerpayaspa, riponqanku. 13Chay urmasqa sach'api tukuy laya p'isqos tiyakonqanku, tukuy laya k'ita animalestaj ramasnimpi winkonqanku. 14Chay jinamanta, mana ni mayqen sach'apis may jina yaku qayllapi kashaspapis, chay jina jatuntapuni wiñanqachu, yakuwan qarpasqa kasqanrayku jatun kasqampi atienekunampaj. Tukuyninku wañunankupaj churasqa kanku jallp'a ukhuman, maypichus tukuy runaspa mirayninku kashanku, chaykunawan tantakunankupaj, ukhu pachaman yaykunku, chaykunawan khuska. 15Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Maypachachus Seol nisqa ukhu pachaman chay sach'a urayk'orqa, chay p'unchaypi ukhu mama qochata llakiyta ch'akicherqani. Mayusninta sayaykuchispa, ashkha yakusninta jark'aykorqani. Chaymantaqa Libanota laqhayaywan qhataykorqani, campopitaj tukuy sach'asta ch'akiykucherqani. 16Urmachisqay chay sach'ataqa Seol nisqa ukhu pachaman kachaykorqani, pikunachus wañorqanku, chaykunawan khuska kanampaj. Chayta uyarispa, nacionesqa kharkatiterqanku. Edenpi kaj tukuy ajllasqa sach'as, chantá Libanopi aswan allichaj sach'as, jinallataj yakuwan sumaj qarpasqa sach'aspis ukhu pachapi sonqochasqa karqanku. 17Chay sach'aspis, llanthumpi naciones ukhupi tiyakojkunapis paywan khuska Seol nisqa ukhu pachaman yaykullarqankutaj, espadawan wañurachisqa karqanku, chaykunawan khuska. 18Edén huertapi kaj sach'asmantaqa ni mayqen sach'apis qanwan ninakorqachu, chay jina k'acha qhallallashaj jatun kayniykiwanqa. Chaywampis Edenpi kaj tukuy sach'aswan khuska ukhu pachaman urmachisqa kanki. Cheqa Kaj Diosta mana rejsejkunawan wijch'urayanki, wañuchinaku maqanakupi wañurachisqaswan khuska. Chay jinallataj sach'aqa Faraonmin, tukuy runasnin ima kashanku, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\