EZEQUIEL 33

1Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 2Runaj Churin, qan llajta masisniykiman sutiypi kayta niy: Noqa wañuchinaku maqanakuta uj llajtaman apachimojtiy, sichus chay llajtapi kaj runasqa uj qhawaj soldadota churankuman qhawanampaj chayqa, 3sitajchus pay chay llajtaj contrampi soldadosta jamojta rikunman chayqa, putututa waqachinman, llajta masisninmantaj willanman. 4Pillapis putututa waqajta uyarishaspa, sichus mana kasuta ruwanman, enemigostaj yaykumuspa payta wañurparichinkuman chayqa, chay runaj wañuyninmanta paylla juchayoj kanman. 5Putututa waqajta uyarishaspa mana kasusqanrayku, paypuni juchayoj kanman. Sichus kasukunman karqa chayqa, mana wañunmanchu karqa. 6Sichus qhawajpaj churasqa soldadoqa llajtaj contrampi soldadosta yaykumushajta rikuspa, putututa mana waqachinman chayqa, llajtapi runasqa mana willasqachu kankuman. Sichus enemigoqa yaykumuspa mayqen runallatapis wañuchinman chayqa, chay runaqa juchan patapi wañunman, Noqatajrí chay qhawajmanta chay wañusqasmanta cuentata mañayman. 7Runaj Churin, Noqa qanta churayki Israel aylloj qhawajnin kanaykipaj. Chayrayku nisqasniyta uyarispa, sutiypi paykunata k'amiy. 8Sichus Noqa nini juchasapa runata: Sajra runa, cheqamanta wañunki, nispa, qantaj mana reparachinki sajra kawsayninmanta karunchakunampaj chayqa, chay sajra runaqa juchanrayku wañonqa. Noqatajrí cuentata mañasqayki chay runaj wañuyninmanta. 9Sichus qan juchasapa runata k'aminki sajra kawsayninmanta kutirikunampaj, paytaj mana kasukun chayqa, juchanrayku wañonqa, qantajrí mana juchayojchu kanki. 10Runaj Churin, Israel aylluman niy: Qankunaqa kay jinata nisqankichej: Mana kasukusqanchejqa, juchasninchejpis patanchejpi kanku; chaykunarayku kawsayninchejqa tukukushanña. Imaynata kawsayta atisunmanri? nispa. 11Chayrayku paykunaman niy: Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kawsayniyrayku juraspa nini: Mana munanichu juchasapa runa wañunanta, astawanqa munani sajra ruwanasninmanta kutirikamuspa kawsananta. Israelita runas, kutirikamuychej, sajra kawsayniykichejmanta kutirikamuychej. Imaraykutaj wañuwajchejri? nispa. 12Chayrayku Runaj Churin, llajta masisniykiman niy: Uj cheqan kawsayniyoj runachus juchallikun chayqa, ñawpa cheqan ruwasqasnenqa mana payta castigomanta libranqachu. Jinallataj juchasapa runachus sajra kawsayninta saqenqa chayqa, ñawpa sajra ruwasqasnenqa mana payta jark'anqachu cheqan runa kanampaj. Cheqan runachus juchallikonqa chayqa, ñawpa cheqan kawsaynenqa mana kawsanallampajpuneqa yanapanqachu. 13Sichus Noqa cheqan kawsaypi purej runata nisaj: Cheqamanta qanqa kawsanki, nispa, paytaj cheqan ruwasqasnimpi atienekuspa sajra imasta ruwan chayqa, tukuy cheqan ruwasqasninmanta Noqa qonqasaj; astawanqa chay sajra ruwasqanmanta wañonqa. 14Sichus juchapi purej runata Noqa nisaj: Cheqamanta qan wañunki, nispa, paytajchus juchanmanta kutirikun, allinta purin cheqan imasta ruwaspa, 15chantapis prenda jap'isqanta, suwakusqasnintataj kutichipun, manañataj sajra imasta ruwanñachu, astawampis kawsanampaj churasqa kamachisqaman jina purin chayqa, cheqamanta kawsanqa, manataj wañonqachu. 16Chay ñawpa jucha ruwasqasnenqa mana yuyarisqachu kanqa. Sichus allin imasta, cheqan kajtataj ruwan chayqa, cheqatapuni kawsanqa. 17Chantá llajta masisniyki nenqanku: Señorpa ñannenqa mana cheqanchu, nispa. Astawampis paykunaj ñanninkumari mana cheqanchu. 18Cheqan kaj runachus allin kaj ruwanasninta saqespa sajra imasta ruwan chayqa, chay mana allinta ruwasqanrayku, payqa wañonqa. 19Sajra runatajchus sajra kawsaymanta karunchakuspa, allinta, cheqan kajman jinataj ruwan chayqa, chay cheqan kajta ruwasqannejta kawsanqa. 20Qankunatajrí ninkichej: Señorqa mana cheqan kajman jinachu ruwashan, nispa. Noqatajrí qankunata israelitas sapa ujniykichejta ruwasqasniykichejman jina juzgasqaykichej. 21Llajtanchejmanta presos apasqa kasqaykumanta chunka watanman, chunka kaj killampi phishqa p'unchay kashajtin, uj runa Jerusalenmanta ayqespa chayamorqa, willawarqataj Jerusalenqa enemigoj makinman urmasqanta. 22Chay ayqemoj runa chayamorqa, chay ñawpaj tardenta Tata Diosqa makinwan llankhaykuwarqa. Q'ayantimpajqa chay runa chayamunampaj Tata Diosqa simiyta kichariwarqaña, manañataj ch'inchu karqani. 23Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 24Runaj Churin, Israel jallp'api raqayman tukuchisqa llajtaspi tiyakoj runasqa kay jinata parlashanku: Abrahamqa sapallan karqa; chaywampis kay jallp'ata jap'ikaporqa. Noqanchejtaj ashkha kanchej, chayrayku kay jallp'aqa noqanchejpatapuni kanan tiyan, nispa. 25Chayrayku paykunaman niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nisunkichej: Qankunaqa aychata yawarnintinta mikhunkichej, lantista yupaychankichej, runastataj wañuchinkichej. Jallp'atapis jap'ikapuyta yuyallankichejtajchu? 26Espadapi atienekuspa, millay imasta ruwankichej; runa masiykichejpa warminwan khuchichakunkichej. Chay jina kashaspachu jallp'ataqa jap'ikapuyta yuyankichej? nispa. 27Paykunaman nillaytaj: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Noqa kawsayniyrayku juraspa nini: Pikunachus chay raqayman tukuchisqa llajtapi tiyakushanku, chaykunaqa espadawan wañurachisqa kanqanku. Campopi kawsajkunatataj k'ita animalesman oqoykunankupaj jaywaykusaj. Pikunachus qaqas ukhupi, rumi jusk'uspi tiyakushanku, chaykunaqa wañuchej onqoywan wañuranqanku. 28Chay jallp'ataqa ch'in pampaman, raqayman tukuchisaj. Chinkachisajtaj atienekushan, chay atiyninta. Israelpa lomasnenqa ch'impacha qhepakonqa, manataj ima runapis chayninta purej kanqachu. 29Tukuy millay sajra imasta ruwasqasninkumanta chay jallp'ata raqaykunaman, ch'in pampamantaj tukuchisaj; chaypacha yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta. 30Runaj Churin, llajta masisniyki perqa k'uchuspi, chantá wasi punkuspi ima qanmanta paykunapura parlanakunku kay jinata: Jamuychej uyarisunchej, ima willaychus Tata Diosmanta jamun, chayta, nispa. 31Ajinata aylloyqa jamuspa, ñawpaqeykipi tiyarikunku yachasqankuman jina, parlasqasniykita uyarinankupaj. Chaywampis uyarisqankuta mana ruwankuchu. Simisnillankuwan misk'ita parlanku, sonqonkupitajrí qolqej qhepanta rinku. 32Qanqa paykunapaj munanakojkunaj takiyninkuta takej jinalla kanki, sumaj arpawan, k'acha kunkawan takej jinalla. Parlasqasniykita uyarinku, manataj junt'ankuchu. 33Chay tukuywampis chay tukoyqa cheqamanta junt'akojtin, yachanqanku paykuna ukhupi uj profeta kasqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\