EZEQUIEL 37

1Tata Diosqa makinwan llankharimuwarqa, Paypa Espirituntaj uj valleman pusawarqa. Chay valletaj tulluswan junt'a karqa. 2Tukuy ladosman pusaykachawarqa chay tullus qayllata. Tukuy pampas ashkha tulluswan junt'a karqa, chay tullustaj allin ch'aki, tunti tullus karqanku. 3Chantá Tata Diosqa tapuwarqa: Runaj Churin, kay tullusqa watejmanta kawsayniyojman tukunkumanchu? nispa. Noqataj nerqani: Tukuyta Kamachej Tata Dios, Qan yachanki chaytaqa, nispa. 4Chantá Tata Diosqa niwarqa: Chay tullusman sut'inchaspa, niy: Ch'aki tullus, Tata Diospa nisqanta uyariychej. 5Tukuyta Kamachej Tata Diosqa tullusman kay jinata nin: Noqa kawsay samayta kawsarinaykichejpaj churasqaykichej. 6Ankusta churaykusqaykichej, aychawantaj junt'arachisqaykichej, chantá qarachasqaykichej, chaymantaj kawsay samayta churasqaykichej chaywan watejmanta kawsanaykichejpaj. Chaypacha yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta. 7Chantá Tata Dios kamachiwasqanman jina tullusman sut'incharqani. Sut'inchashaspataj, uj sonayta uyarerqani, chaytaj tulluspa takarakusqasnin karqa. Tullusrí tantaykukorqanku sapa uj tullusninkuwankama. 8Chay tullustaj ankuchakorqanku, aychachakorqanku, qarachakorqankutaj; chaywampis mana kawsay samayniyojrajchu kasharqanku. 9Chantá Tata Diosqa niwarqa: Kawsay samayman niy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nisunki: Kawsay samay, tawantin ladosmanta jamuspa, kay wañusqasman kawsayta samaykuy, paykunataj kawsanqanku, nispa. 10Kamachiwasqanman jina sut'incharqani, paykunamantaj kawsay samay yaykorqa. Chantá paykuna kawsarerqanku, sayarerqankutaj. May ashkhapuni karqanku, manchay ashkha soldados jina. 11Jinapi Tata Diosqa niwarqa: Runaj Churin, kay tukuy tullusqa Israel ayllu kashan. Paykunaqa kay jinata ninku: Tullusninchejqa ch'akisqa kanku, atienekuspa suyakusqanchejtaj chinkapun; noqanchejpajqa manaña imapis kanchu, nispa. 12Chayrayku paykunaman kay jinata sut'inchay: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa nisunkichej: Israel ayllúy, Noqaqa covachaykichejta kicharispa, chaymanta orqhomusqaykichej, Israel jallp'amantaj pusamusqaykichej. 13Ayllúy, maypachachus Noqa covachaykichejta kicharispa chaymanta orqhomusqaykichej chaypacha, yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta. 14Kawsay samayniyta qankunaman qosqaykichej, kawsankichejtaj. Jinataj jallp'aykichejpi allimpi kawsachisqaykichej. Chantá yachankichej Noqa Tata Dios chayta ruwasqayta, chay nisqaytataj junt'asqayta, nispa nin Tata Diosqa. 15Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 16Runaj Churin, uj k'aspita oqharispa, chaypi qhelqay kay jinata: Kayqa Judá ayllupaj, chantá payman tantakamorqanku, chay israelitaspajwan, nispa. Chantá waj k'aspita oqharispa, chaypi qhelqallaytaj: K'aspin, Efraínpa tukuynin Israel ayllu Josejpatawan, tantakamojkunajtawan, nispa. 17Chantá chay k'aspista tantaykuy ujlla kanankupaj. Ajinamanta ujlla makiykipi kanqanku. 18Llajta masisniyki tapurisojtinku: Manachu willawasqayku imatachus kaywan yachachiyta munawasqaykuta? nispa, 19paykunaman kutichiy: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Josejpa varanta jap'isaj, mayqenchus Efraínpa makimpi kashan, chayta. Chantá jap'illasajtaj, Israelpa ayllusnin payman ujchasqa kashanku, chaykunatapis. Chaymanta Judajpa varanwan ujllaman tantaykuspa, uj varallaman tukuchisaj; jinamanta makiypeqa ujlla kanqanku, nispa. 20Chaykama chay qhelqasqayki varasta makiykipi paykunaj rikunankuta jap'inki. 21Chantá paykunaman ninki: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Israelitas maymanchus rerqanku, chay naciones ukhumanta orqhomuspa, paykunata tukuynejmanta tantaykamusaj, jallp'ankumantaj kutirichimusaj. 22Kay jallp'apitaj paykunata uj nacionllaman tukuchisaj; Israelpa orqosnimpi uj reyniyojlla kanqanku. Manaña ujtawan iskay nacioneschu kanqanku, nitaj iskayman t'aqakonqankuchu sapa ujpis waj kamachejniyoj kanankupaj. 23Manañataj qhasi manakaj millay lantisninkuwan ch'ichichakonqankuchu, ni millay kawsayninkupi, nitaj sajra ruwayninkupipis. Noqa paykunata librasaj, maypichus juchallikorqanku, chay cheqasmanta, paykunatataj llimphuchasaj. Ajinamanta aylluy kanqanku, Noqataj paykunaj Diosninku kasaj. 24Kamachiy Davidqa paykunaj reyninku kanqa; uj k'ata michejniyojlla tukuyninku kanqanku. Leyesniyta kasonqanku, kamachisqasniytataj ruwaspa, junt'anqanku. 25Kamachiy Jacobman qorqani, chay jallp'api tiyakonqanku, ñawpa tatasninku tiyakorqanku, chaypi. Chay jallp'api wiñaypaj tiyakonqanku paykuna, wawasninku, paykunaj mirayninku ima. Kamachiy Davidtaj paykunaj kuraj kamachejninku kanqa wiñaypa wiñaynintinkama. 26Paykunawan allin kawsakuy tratota ruwasaj, mana jayk'aj tukukojta. Paykunata ashkhaman mirachisaj, sumajtataj sayachisaj. Paykuna chawpipi Santo Temployta wiñaypaj sayachisaj. 27Paykunawan khuska tiyakusaj. Noqa paykunaj Diosninku kasaj, paykunataj aylluy kanqanku. 28Paykuna chawpipi santo kaj Temploy wiñaypaj kashajtin, yachanqanku tukuy naciones Noqa Tata Diosmin Israelta Noqapaj ajllakusqayta wiñaypaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\