EZEQUIEL 43

1Chay qhepata chay runaqa inti llojsimuynej punku cheqaman pusawarqa. 2Jinapi rikorqani inti llojsimuy ladomanta Tata Diospa jatun kaynimpa k'anchayninta jamushajta. Uj jatun sonay uyarikorqa jatun mayoj sonaynin jina, kay pachataj lliphiperqa chay k'anchaywan. 3Chay mosqoypi jina rikusqasniy ñawpaj jinallataj karqa, maypachachus Tata Diosqa Jerusalenta phiriykoj jamusharqa, maypachatajchus Quebar nisqa mayu kantupi mosqoypi jina rikorqani chaypacha. Chayta rikuspataj, pampakama k'umuykorqani. 4Chantá Tata Diospa jatun kaynimpa k'anchaynenqa inti llojsimuyninnej punkunta Temploman yaykorqa. 5Chantá Diospa Espíritun oqhariwaspa, ukhu patioman pusaykuwarqa. Chaypi rikorqani Tata Diospa jatun kaynimpa k'anchayninta Temploman junt'aykusqata. 6Chay runa sayashajtin, Templomantapacha uj parlamojta uyarerqani, niwarqataj: 7Runaj Churin, kaymin kamachina tiyanayqa, chakisniypa sarunampis. Kaypitaj Israelpa mirayninwan khuska wiñaypaj tiyakusaj. Israel aylloqa, reyesninku ima mana ujtawan jayk'ajpis santo sutiytaqa ch'ichichanqankuchu khuchichakusqasninkuwan, reyesninkoj ayasninkuwan ima. 8Temploman k'askasqata wasista ruwakorqanku. Uj perqallawan t'aqanku Templota wasinkumanta. Ajinamanta millay juchasta ruwasqankuwan santo sutiyta ch'ichicharqanku. Chayrayku may phiñakuyniypi paykunata wañuracherqani. 9Kunanqa, khuchichakuy juchasninkuta, wañusqa reyesninkoj ayasninkutapis karuman wijch'uchunku, chantá paykunawan khuska wiñaypaj tiyakusaj. 10Qantaj Runaj Churin, Israel aylluman kay Templota rikuchiy, juchasninkumanta p'enqakunankupaj, Temploj medidantataj qhawarichunku. 11Sichus millayta ruwasqankumanta p'enqakonqanku chayqa, allinta paykunaman rejsichiy imayna ruwasqachus Templo chayta, imaschus chaypi tiyan, chaykunata, llojsina punkusta, yaykunastapis, imayna ruwasqaschus kanku, chay tukuyta. Rikuchillaytaj imaynatachus Diosta yupaychana wasipi tukuy imatapis ruwanankuta, chayman jina paykuna ruwanankupaj, imachus junt'ana kajta junt'aspa. Qhelqaykuytaj tukuy kamachisqasta paykuna junt'ayta atinankupaj. 12Temploj leynenqa kay jinamin: Temploj muyuynimpi loma patapi tukuy jallp'aqa Noqapaj t'aqasqa cheqa kanqa. Chaymin Temploj leynenqa. 13Altarqa kay jina medidayoj karqa ñawpa medidaman jina. Altarpa muyuynimpi uj larq'a karqa, chaytaj khuskan metroyoj ukhunman karqa, anchonmantaj khuskan metroyojllataj karqa. Chay larq'ataj jawa muyuynimpi moqochasqa karqa. Chaytaj iskay chunka centimetrosniyoj sayayninman karqa. Altarpa pampanqa kay jina karqa: 14Larq'a ukhumantapacha patakama iskay metrosniyoj karqa. Pampa k'uchumantapacha sayaynenqa iskay metrosniyoj karqa, anchonmantaj khuskan metroyoj karqa. 15Altarpa sayaynenqa iskay metrosniyoj karqa, chay altar patapitaj tawa wajras karqa. 16Altarpa sapa ladon sojta metrosniyoj karqa. 17Chay altar patataj sapa ladonman qanchis metrosniyoj karqa. Muyuynimpi larq'a karqa, chayqa anchonman khuskan metroyoj karqa, puntasnin moqochasqataj iskay chunka phishqayoj centimetrosniyoj anchonman karqa. Altarman wicharina patillastaj inti llojsimuy ladopi karqa. 18Tata Diosqa niwarqa: Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Altar ruwasqa kanqa chaypachaqa, kay ruwanas junt'akonqa: Uywa wañuchisqas chay altar patapi q'olachisqa kanqa, chay uywaj yawarnintaj altar pataman ch'ajchusqa kanqa. 19Levita sacerdotesman, mayqenkunachus Sadocpa mirayninmanta kanku, chaykunaman uj torillota qonki juchankumanta q'olachispa, ñawpaqeypi sirvinankupaj, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 20Chay torilloj yawarninta jap'ispa, altar patapi kaj tawantin wajras patanman ch'ajchuykunki, kikillantataj tawantin esquinasninman, kantumpi oqharisqa jark'achanamanwan. Ajinata altartaqa llimphuchanki. 21Chantá jucharayku wañuchisqa torillota kamachisqaman jina Templomanta jawanejman apaspa, ninapi q'olachinki. 22Q'ayantenqa sumajnin kaj mana iman imanasqa chivota juchasrayku jaywanki; ajinata altarqa juchamanta llimphuchasqa kanqa, imaynatachus torillowan ruwasqa karqa, ajinallatataj. 23Chay llimphuchana ruwayta tukuspaqa, mana iman imanasqa torillota, carnerotawan q'olachillankitaj. 24Chaykunata Tata Diosman jaywanki. Chantá sacerdoteqa ñak'asqasta kachinchaytawan, Tata Diosman q'olachenqa. 25Qanchis p'unchay junt'ata sapa p'unchay uj chivota jucharayku wañuchenqanku. Wañuchillanqankutaj uj torillota, uj mana iman imanasqa carnerotawan. 26Sacerdotesqa qanchis p'unchay junt'ata altarta juchamanta llimphuchanqanku, Diospaj t'aqasqa kanampaj. 27Chay p'unchaykunata junt'aspataj, pusaj kaj p'unchaymanta jaqaymanqa, sacerdotes chay altar patapi uywasta wañuchiytawan, ninapi q'olachispa jaywanqanku, jinallataj allinyakuy jaywanatapis. Chaypacha Noqa tukuy sonqo qankunata jap'ikapusqaykichej, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\