EZEQUIEL 45

1Suerte choqaywan jallp'ata rak'inakushaspaqa, uj cheqata Tata Diospaj t'aqankichej. Chay jallp'aqa sayt'unman chunka iskayniyoj kilometrosniyoj phishqa chunka metrosniyoj kanqa, anchonmantaj chunka kilometrosniyoj kanqa. Chayqa Tata Diosllapaj t'aqasqa kanqa tukuynin jallp'amanta. 2Chay jallp'amantaqa Templopaj t'aqakonqa iskay pachaj phishqa chunkayoj metros tawantin ladosman, muyuynimpitaj ch'usaj jallp'a kanqa, iskay chunka phishqayoj metrosniyoj anchonman. 3Diospaj t'aqasqa chay cheqapi midinkichej uj cheqata sayt'unman chunka iskayniyoj kilometrosniyoj phishqa pachaj metrosniyojta, anchonmantaj chunka kilometrosniyojta. 4Chay t'aqasqa jallp'aqa sacerdotespaj kanqa, pikunachus Tata Diosta sirvinku kamachisqasninta junt'anankupaj Payman qayllaspa, chaykunapaj. Chay jallp'aqa wasisninkupaj kanqa, jinallataj Templopajpis. 5Chantapis waj jallp'a kallanqataj sayt'unman chunka iskayniyoj kilometrosniyoj phishqa pacha metrosniyoj, anchonmantaj chunka kilometrosniyoj. Chaytaj Templopi sirvejkuna, chay levitaspaj waqaychasqa kanqa, chaypi llajtasta ruwakuspa tiyakunankupaj. 6Chay qhepataqa uj llajtapaj jallp'ata t'aqankichej, sayt'unman chunka iskayniyoj kilometrosniyoj phishqa pachaj metrosniyojta, anchonmantaj chunka kilometrosniyojta Templopaj t'aqasqa karqa, chay qayllapi, chaytaj tukuy Israel ayllupaj kanqa. 7Kamachejpaj uj jallp'a t'aqasqa kanqa. Uj cheqaqa inti llojsimuynejpi kanqa, uj cheqataj inti yaykuynejpi. Templopaj t'aqasqa jallp'a, jinallataj llajtapajpis chaypa puraj ladompi kanqa. Uj ayllupaj t'aqasqa karqa, chay kikillantaj sayt'unman kanqa. 8Chay jallp'aqa Israelpi kamachejpaj kanqa, ajinamanta aylluytaqa ama ujtawan ñak'arichinankupaj, manachayrí israelitasman jallp'ata qonqanku ayllusninkuman jina. 9Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Kaykamalla kachun, Israelta kamachejkuna. Amaña mana allin kajta ruwaychejchu, nitaj kallpapi atienekuspa, runasta astawan waqachiychejchu. Cheqan kajman jina kawsaychej, justiciatataj ruwaychej. Amaña runasniymanta jallp'ankuta qhechuychejchu, nispa nin Tukuyta Kamachej Tata Diosqa. 10Pesanapis, medidapis, chimpupis maychus kajpuni kachun. 11Granosta midinapaj, jinataj yaku imas kajta midinapajpis kikinkamalla kachun. Iskay pachaj iskay chunkayoj litrosniyoj kaj homer nisqa yachanapajqa allin kanqa. Uj bato nisqa ch'uwa imas, uj homer chunkaman t'aqasqamanta ujnin t'aqa kanan tiyan. Uj efa nisqa granosqa uj homer chimpusqa chunkaman t'aqasqamanta ujnin t'aqa kanan tiyan. 12Uj ciclo nisqa qolqeqa pesanan tiyan chunka ujniyoj gramos, uj mina nisqa qolqetaj sojta pachaj phishqa chunkayoj gramos kanqa. 13Ofrendasmantaqa kay jinata ruwanaykichej tiyan: Trigota, chantá granostapis oqharispaqa, sojta chunka t'aqasman t'aqankichej. Chaykunamantataj uj t'aqata ofrendata qonkichej. 14Ajinallatataj aceiteta jap'ispapis, pachajman t'aqankichej, chaymanta uj t'aqa kajta ofrendata qonkichej. Aceiteqa bato nisqawan midikun. Chunka batos aceiteqa iskay pachaj iskay chunkayoj litrosniyoj homerwan ninakun. 15Sapa iskay pachaj ovejasmantaqa, uj sumaj wirayachisqa ovejata Israelpi t'aqankichej. Chay imas kanqa ch'aki mikhuy ofrendaspaj, q'olachisqata jaywanapaj, allinyakuy ofrendasta jaywanapaj ima, juchasmantapis jaywanapajwan; Tukuyta Kamachej Tata Diosqa chayta nin. 16Kay jallp'api kaj chhika tukuy israelitas kay ofrendata Israelpi kamachejpaj qonankupuni tiyan. 17Kamachejpa tukuy ruwanasnenqa kay jina kanqa: Uywasta qonan tiyan q'olachisqa kanankupaj, qonallantaj tiyan imachus kanan tiyan ch'aki mikhuy jaywanata jaywanapaj, jich'aspa jaywanapaj, mosoj killapi, samarikuna p'unchaypi, israelitaspa tukuy fiestasninkupi ima. Jinallataj qonan tiyan jucharayku jaywana kajtapis, ch'aki mikhuy jaywanasta, uywa wañuchisqata ninapi q'olachisqa jaywanasta, allinyakuy jaywanasta ima, Israelpa juchasnin pampachasqa kanampaj. 18Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Ñawpaj killamanta ñawpaj kaj p'unchaypi waka tropamanta uj mana iman imanasqa torillota jaywankichej; chaywan Templota llimphuchankichej juchawan ch'ichichasqa kasqanmanta. 19Sacerdotetaj uj chhika yawarta jucharayku jaywasqa uywamanta jap'ispa, Templo punkuspa sayantasninta ch'ajchuykonqa, altarpa tawantin esquinasninta, ukhu patioj punkusnintawan. 20Kikillantaj ruwakonqa chay killamanta qanchis p'unchaynimpi, pichus mana reparaspa, chayrí mana yuyasqallamanta juchallikojpaj. Ajinata Templotaqa llimphuchankichej. 21Ñawpaj kaj killamanta, chunka tawayoj p'unchaynimpi, qankunaqa Pascua fiestata ruwayta qallarinkichej. Qanchis p'unchay junt'ata mana levadurayoj t'antata mikhunkichej. 22Chay p'unchaypitaj kamachejqa uj torillota apamonqa paypa juchasninmanta jaywasqa kanampaj, jinallataj tukuynin aylloj juchasninmanta ima. 23Qanchis kaj p'unchaypeqa qanchis torillosta, qanchis corderostawan sapa p'unchay q'olachispa, Tata Diosman jaywanaykichej tiyan. Chay uywastaj mana iman imanasqa kananku tiyan. Chantapis sapa p'unchay uj chivo jucharayku jaywasqa kanan tiyan. 24Sapa torillowan, corderowan ima, uj ofrenda iskay chunka kilos granos, kinsa litros khuskanniyoj aceitewan jaywasqa kanan tiyan. 25Ch'ujllas nisqa fiestapis qanchis kaj killamanta chunka phishqayoj p'unchaynimpi ruwakonqa. Chaypacha kamachejqa jaywanasta qanchis p'unchay junt'ata qonqa jucharayku kikin jaywanasllatataj, ñawpajta mashkhachus qorqa, chay chhikallatataj qonqa. Tukuy imata qonqa jucharayku jaywanaspaj, uywa wañuchisqa q'olachinaspaj, ch'aki mikhuy jaywanaspaj, aceite jaywanaspaj ima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\