EZEQUIEL 5

1Tata Diosqa niwarqa: Qan Runaj Churin, sumaj filochasqa cuchillota oqharikuy, sunkhata raphanapaj navajata jina, chaywantaj umaykita, jinallataj sunkhaykitapis raphakuy. Chantá uj balanzata oqharikuspa, chujchasniykita kinsaman t'aqay. 2Llajtata atipanapaj muyuykuna junt'akojtintaj, kinsaman t'aqasqa chujchasmanta ujnin kaj t'aqata llajta chawpipi ninawan ruphachinki. Chantá chay kinsa t'aqasmanta ujnin kaj t'aqa chujchasta llajtaj muyuynimpi espadawan k'uturanki. Uj kaj t'aqa chujchastataj wayrawan apachinki. Chay chujchaykej qhepantataj Noqa risaj espada oqharisqa. 3Uj pisi chujchasta jap'iytawan, p'achaykej kantusninman wataykunki. 4Chay chujchasllamantataj wakinta ninaman enqhaykuy. Chaymanta nina llojsenqa israelitaspa contrampi. 5Tukuyta Kamachej Tata Diosmin kaytaqa nin: Kaymin Jerusalén llajtaqa. Noqa kay llajtataqa ashkha nacionespa chawpinkupi churarqani, ashkha llajtas chawpipitaj. 6Payrí leyesniypa contrampi, kamachisqasniypa contrampi ima oqharikorqa, muyuynimpi kashanku, chay ayllusmanta, llajtasmantapis astawanraj. Leyesniyta qhesachaspa, mana kasorqachu, nitaj kamachisqasniytapis junt'arqachu. 7Chayrayku Tata Diosqa kay jinata nin: Muyuyniykichejpi kajkuna nacionesmanta aswan ashkhaman miraykuspachu, qankunaqa kamachisqasniyta mana kasunkichejchu, nitaj leyesniytapis waqaychankichejchu? Manallataj, muyuyniykichejpi kashanku, chay nacionespa leyesninkuman jinallapis purinkichejchu. 8Chayrayku Noqa Tukuyta Kamachej Tata Dios qanta niyki: Noqa contraykipi kashani, Jerusalén; Noqa castigasqayki, muyuyniykipi kashanku, chay nacionespa rikunankuta. 9Mana jayk'aj ruwasqayta qanwan ruwasaj, chayman rijch'akojtataj mana ujtawan ruwasajchu, chay tukuy ruwasqasniykeqa millachikunapaj jina kasqankurayku. 10Chayrayku, qankuna ukhupi wawasninkuta mikhuykojkuna kanqanku, jinallataj wawaspis tatasninkuta mikhuykojkuna kanqanku. Castigosta qampi rikuchisaj, qanmanta puchojtataj tukuynejman ch'eqerachisaj, nispa. 11Chantapis Tukuyta Kamachej Tata Dios nin: Noqa kawsayniyrayku juraspa, nini: Noqaj tiyakunay santo nisqa cheqata chhika millay juchaswan ch'ichichasqaykirayku, Noqapis qanta qhesachasqayki. Mana perdonasqaykichu, nitaj khuyakusqaykichu. 12Qankuna ukhupi kinsaman t'aqasqamanta ujnin t'aqaqa wañuchej onqoywan wañuranqanku, chayrí yarqhaywan qankuna chawpipi. Ujnin t'aqa espadawan wañurachisqa muyuyniykichejpi kanqanku, ujnin t'aqatataj tukuynejman ch'eqerachisaj, paykunaj qhepantataj espadawan qhatiykusaj. 13K'ajaj phiñakuyniyta thasnukusaj. Tukuy phiñakuyniypi paykunawan pagachikusaj sonqoyqa tiyaykusqa kanankama. Chay jinamanta yachanqanku Noqa Tata Dios paykunamanta celosakuspa, chayta ruwasqayta, maypachachus paykunapi phiñakuyniyta thasnusaj chaypacha. 14Jerusalén llajta, qanta ch'inman tukuchisqayki; muyuyniykipi kashanku, chay nacionespa ñawpaqenkupi p'enqaypi rikhurichisqayki, jinallataj tukuy purejkunaj rikunankuta. 15Maypachachus Noqa qanta castigaspa, k'ajaj phiñakuyniywan sinch'ita ñak'arichisqayki chaypacha, tukuy runas alqochakusonqanku, mana allimpajtaj qhawasonqanku. Muyuyniykipi kaj nacionespis millachikusonqanku, jatun manchachikuyninkupajtaj kanki. Noqa Tata Diosmin chaytaqa nini. 16Noqa yarqhayta qankunaman apachimusqaykichej manchayta wañuchej flechasta jina. Arí, yarqhaywan ch'ayñachisqaykichej, mikhunastataj pisiyachisaj. 17Noqapuni apachimusqaykichej yarqhayta, wañuchej onqoyta, wañuyta ima. K'ita phiña animalesta kachaykamusqaykichej mana wawasniyojta saqesunaykichejpaj. Saqellasajtaj qankunamanta ashkhas wañuchinaku maqanakupi wañurachisqa kanaykichejta, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\