EZEQUIEL 7

1Tata Diosqa noqaman parlamuwaspa, niwarqa: 2Noqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa Israel aylluman nini: Tukukoyqa qayllapiña kashan; tukuynin jallp'aj tukukuynenqa chayamushanña. 3Israel, chayamushanña tukukuyniykeqa. Phiñakuyniyta pataykiman kachaykamusaj. Kawsasqaykimanta cuentata mañasqayki, millay imasta ruwasqasniykimantataj castigasqayki. 4Mana perdonasqaykichu nitaj khuyasqaykichu. Sajra kawsaypi purisqaykimanta castigasqayki, millay ruwasqasniykitataj sut'inchasqayki. Chaywan yachanki Noqa Tata Dios kasqayta. 5Tukuyta Kamachej Tata Diosqa kay jinata nin: Llakiykunapis qhepampi qhepampi jamushan. 6Tukukoyqa jamushan, qayllamushanñapuni. Tukukunayki p'unchayqa qayllamushanña. 7Kay naciompi tiyakojkunaj tukukuyninkoqa chayamushanña; qhollpikuna p'unchay chayamushan, manataj lomaspi kusikuy kanqachu. 8Kunampacha usqhayllata phiñakuyniyta pataykiman urmachimusaj, chantá phiñakuyniyta qampi thasnukusaj. Sajrata kawsasqaykimanta cuentata mañasqayki, millay imasta ruwasqasniykimantataj castigasqayki. 9Mana khuyasqaykichu, nitaj perdonasqaykichu. Astawanqa sajra kawsaypi purisqaykimanta castigasqayki, millay imasta ruwasqasniykimantataj pagachikusqayki. Ajinamanta yachanki Noqa Tata Dios qanta castigaj kasqayta. 10Kayqa, chay p'unchay chayamunña. Sut'iyamushanña. Sajra kajqa tukuynejpi t'ika jina qhallallarishan, runaykachaytaj may jina kashan. 11Kallpaman atienekuspa ruwayqa sayarin sajra ruwajkunata seq'ona varaman tukunampaj. Paykunamanta ni imapis qhepakonqachu chay ashkha runasmanta, qhapaj kayninkumanta, valorniyoj imasninkumanta ima. 12Tiempoqa chayamunña, chay p'unchaytaj qayllapiña kashan. Vendejqa ama llakikuchunchu. Rantikojpis ama kusikuchunchu, imaraykuchus Diospa phiñakuynenqa tukuy runaspa patankupi kashan. 13Imatachus vendesqanta mana ujtawan jap'ikapuyta atenqañachu iskayninku kawsakushaspapis, imaraykuchus chay ashkha runaspa patankuman k'ajaj phiñakuy jamunanqa junt'akonqapuni. Sajrata ruwasqankurayku ni ujpis wañuymanta llusp'enqachu. 14Putututa waqachenqanku, tukuy imatataj wakichenqanku wañuchinaku maqanakuman rinankupaj; chaywampis mana pipis wañuchinaku maqanakuman rejqa kanchu, imaraykuchus k'ajaj phiñakuyneyqa tukuy israelitaspa patankupi kashan. 15Jawapeqa wañuchinaku maqanakuy tiyan, ukhupitaj wañuchej onqoykunawan, yarqhaykunawantaj wañuranqanku. Campopi kajkunaqa espadawan wañuchisqa kanqanku, llajtapi kajkunataj yarqhaywan, wañuchej onqoykunawantaj wañuranqanku. 16Tukuy ayqejkunataj lomas patapi palomas jina waqanqanku sapa uj juchankuraykoqa. 17Tukuyninkojta makisninku llawch'iyanqa, manchariywantaj chaki moqosninku kharkatitenqa. 18Qhashqa p'achata churakonqanku llakiyninkuta rikuchispa, manchariywantaj kharkatitenqanku. Tukuyninkojta uyasninkupis p'enqaywan pukayarenqanku, umasninkutaj raphasqa kanqanku. 19Qolqesninkutapis callesman wijch'onqanku q'opata jina. Ni qorinku, nitaj qolqenkupis paykunataqa salvayta atenqachu, Tata Diospa k'ajaj phiñakuynin chayamonqa, chay p'unchaypeqa. Chaykunaqa almankuta mana sajsachiyta atenqankuchu, nitaj wijsankutapis junt'achiyta atenqankuchu, imaraykuchus chay qoreqa paykunata sajra kawsayman urmacherqa. 20Valorniyoj k'achanchakunankurayku runaykacharqanku, chaymantataj millay lantisninkuta ruwakorqanku. Chayrayku Noqaqa chay k'acha imasninkutaqa millachikuna q'opaman tukuchisaj. 21Waj llajtayojkunata kachaykamusaj paykunamanta chay imasta qhechunankupaj; kay pachamanta aswan sajra runasman kapuyninkuta jaywaykusaj ch'ichi q'opata jina sarunankupaj. 22Noqa kay runasmanta karunchakusaj, saqesajtaj wajkuna Noqapaj t'aqasqa cheqata ch'ichichanankuta. Sajra suwa runas jamuspa, Temploytaqa ch'ichichanqanku. 23Uj cadenata wakichiy, imaraykuchus kay naciompeqa ashkha runa wañuchis tiyan, llajtataj kallpaman atienesqa sajra ruwaykunawan junt'a kashan. 24Chayrayku Noqa waj nacionesmanta aswan sajra runasta pusamusaj paykuna israelitaspa wasisninkuta jap'ikapunankupaj. Atiyniyojkunaj jatunchakuyninkuta chinkachisaj, yupaychanasninku cheqastataj mana allinman tukuchisaj. 25Manchay phutiypuni jamojtin, allin kawsayta mask'anqanku, manataj tarenqankuchu. 26Mana allin kawsaytaj qhepan qhepanta jamonqa. Ñataj ñataj mana allin imas uyarikonqa. Yanqhallata mask'anqanku mayqen profetallapis sut'inchananta. Mana sacerdotes kanqachu paykunata yachachinankupaj, nitaj kurajkunapis kanqachu paykunata yuyaychanankupaj. 27Reyqa llakiy p'achata churakonqa. Kamachejqa jatun llakiypi rikhurenqa, tukuynin runastaj kharkatitenqanku. Ruwasqankuman jina paykunata ruwasaj, juzgasqankuman jinataj paykunata juzgasaj. Ajinamanta yachanqanku Noqa Tata Dios kasqayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\