EZEQUIEL 8

1Sojta watamanta sojta kaj killampi, phishqa p'unchay kashajtin, wasiypi tiyasqa kasharqani; Judamanta kaj kurajkunapis noqawan khuska tiyarishallarqankutaj. Chaypacha Tukuyta Kamachej Tata Diosqa makinwan llankhaykuwarqa. 2Qhawarispataj, uj runata jina rikorqani; Payqa chakanmanta uraman ninaman rijch'akorqa, chakanmanta patamantaj llosq'ochasqa bronce jina lliphipisharqa. 3Chay runaman rijch'akojtaj makinta aysarimuspa, chujchaymanta jap'iwarqa. Chantá Diospa Espiritonqa jallp'amanta pataman oqhariwaspa, mosqoypi jina Jerusalenman apawarqa, Temploj pationman, yaykuna ukhu punkunejmantaj churawarqa wichaynejman, maypichus kasharqa Tata Diosta phiñachej lanteqa, chayman. 4Chaypi Israelpa Diosnimpa jatun kaynimpa k'anchaynin kasharqa, mayu kantu pampapi mosqoypi jina rikorqani, chay jinallataj. 5Chantá niwarqa: Qan Runaj Churin, wichaynejman qhawariy, nispa. Noqataj wichaynejta qhawarispa, altar cheqakojman yaykuna punku chaypi Tata Diosta phiñachej lantita rikorqani. 6Chantá niwarqa: Runaj Churin, rikunkichu israelitaspa millay ruwasqasninkuta, mayqenkunatachus ruwashanku ajllakusqay Templomanta karunchachinawankupaj, chaykunata? Chaywampis, chaymanta aswan millay imastaraj rikunki, nispa. 7Chaymanta patioman yaykuna cheqaman apawarqa. Perqapitaj uj jusk'uta rikorqani. 8Chantá niwarqa: Runaj Churin, kunanqa perqata astawan jusk'uykuy, nispa. Noqataj chay jusk'uta astawan jatunchaytawan, chaypi uj yaykunata rikorqani. 9Chantá niwarqa: Yaykuy, chaypitaj rikunki, millachikunapaj jina sajra imasta ruwashanku, chayta, nispa. 10Noqaqa yaykuspa, qhawarerqani perqaj tukuy muyuyninta. Chaypi rikorqani katarisman rijch'akoj pintasqasta, waj millachikuna animalesman rijch'akojkunatawan. Rikullarqanitaj Israel aylloj tukuy laya lantisninkutapis. 11Chay lantispa ñawpaqenkupitaj Israelpa ayllunmanta qanchis chunka kurajkuna sayasharqanku. Safanpa churin Jaazanías ima paykunawan kasharqa. Chantá sapa ujninku incienso q'oshñichejniyoj karqanku, incienso q'oshñitaj phuyu jina llojsisharqa. 12Chantá Tata Dios niwarqa: Runaj Churin, rikunkichu imatachus israelitaspa kurajninkukuna pakayllapi ruwashanku, chayta? Sapa ujninku kashanku pintasqa lantinkoj capillampi. Paykunaqa ninku: Tata Diosqa mana rikushawanchejchu; Payqa kay nacionta saqerpayan, nispa. 13Chaymanta niwarqa: Chaymanta aswan sajra imastawanraj ruwajta rikunki, nispa. 14Chantá Tata Diospa Templon punkukama apawarqa, wichay lado punkuman. Chaypitaj wakin warmis tiyasqa kasharqanku, Tamus nisqa qhasi manakaj diosman waqaspa. 15Nillawarqataj: Runaj Churin, chayta rikunkichu? Chaywampis chaymanta aswan millay imastaraj ruwashajta rikunki, nispa. 16Chantá Tata Diospa Templompa pation ukhuman apaykuwarqa. Punku yaykuna altar chawpipi iskay chunka phishqayoj runas Tata Diospa Templonman wasanchakuspa, inti llojsimuy ladoman qhawarisqa pampaman k'umuykuspa intita yupaychasharqanku. 17Chantá Tata Diosqa niwarqa: Runaj Churin, chayta rikunkichu? Judá aylloqa kaypi chay jina millay imasta ruwasqasninwan mana sajsakunchu. Kay nacionman kallpaman atienekusqa sajra ruwaywan junt'achinku. Astawan astawan phiñachishawanku, senqankumantaj sach'a ramitasta churakunku. 18Chayrayku sinch'i phiñakuyniywan paykunata castigasaj. Paykunamantaqa mana khuyakusajchu ni uj chhikallatapis, nillataj paykunata perdonasajchu. Jatunmanta qhaparispapis wajyakuwachunku, paykunataqa manapuni uyarisajchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\