EZEQUIEL 9

1Chay qhepata sinch'i qhaparejta uyarerqani: Castigajkunaqa chayamunkuña llajtata castiganankupaj, thuñej armas makinkupi oqharisqa, nispa. 2Chantá rikorqani wichaynejpi kaj punkumanta sojta runasta yaykumushajta, sapa ujninkutaj armayoj karqanku. Paykunawan khuska lino nisqa yuraj p'achayoj runapis jamushallarqataj. Chumpimpi churasqa kasharqa, qhelqanapaj kashan, chay imas. Paykuna yaykumuytawan, broncemanta altar qayllapi sayarqanku. 3Chantá Israelpa Diosnimpa jatun kaynimpa k'anchaynin querubinespa patankupi karqa, chaymanta pataman oqharikuspa, Diospa Templon punkunejman ithirikorqa. Chantá Tata Diosqa linomanta p'achayoj runata wajyarqa, chumpimpi qhelqana imasniyoj karqa, chayta. 4Paymantaj nerqa: Jerusalén llajta ukhunta purispa, uj señalta frentesninkuman churaykuy, pikunachus chay llajtapi tukuy millay imas ruwakusqanmanta qhaparispa waqashanqanku, chay runasman, nispa. 5Chay waj runasmanrí kayta nejta uyarillarqanitaj: Qankuna paypa qhepanta llajtaman riychej. Jinapi Diospa Templonmanta qallarispa, tukuy runasta wañurachiychej, ni pita khuyaspa; 6machu runasta, wayna runasta, sipaskunata, wawasta, warmista ima, tukuyninkuta wañurachiychej. Pikunachus señalniyoj kajkunamanrí ama qayllaykullankichejpischu, nispa. Chantá, Diospa Templon punkupi kasharqanku, chay kurajkunamanta qallarispa, runasta wañurachiyta qallarerqanku. 7Chantá Tata Dios paykunaman nerqa: Diospa Templonman rispa, chay Templota ch'ichichamuychej, patiosninmantaj runa ayaswan junt'arachiychej, nispa. Chantá paykuna llojsispa, llajtapi kaj runasta wañurachiyta qallarerqanku. 8Chay jinata runasta wañurachishajtinku, noqa sapallay qhepakuspa, pampakama k'umuykukorqani, qhaparikuspataj nerqani: Tukuyta Kamachej Tata Dios, israelita runasqa pisillaña kanku. Chaykunata tukuynintapunichu phiñakuyniykipi chinkachinki, Jerusalenman phiñakuyniykita urmachimuspa? nispa. 9Tata Diostajrí kutichiwarqa: Israel aylloj juchanqa may jatumpuni, jinallataj Judajtapis. Kay jallp'aqa runa wañuchiwan, sajra ruwaywan ima junt'a kashan. Paykuna yuyanku Noqa kay nacionta saqerparisqayta, jinallataj imatachus ruwasqankutapis mana rikusqayta. 10Chayrayku Noqapis paykunamanta mana uj chhikallatapis khuyasajchu, nitaj paykunata perdonasajchu; manachayqa tukuy sajra kawsasqankumanta cuentata mañasaj, nispa. 11Jinallapi linomanta ruwasqa p'achayoj runa, pichus chumpimpi qhelqana imasniyoj kajqa kutirimuspa, nerqa: Kamachiwasqasniykita junt'aniña, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\