ESDRAS 1

1Persiamanta jatun kamachej Ciro uj watataña kamachishajtin, Tata Dios parlasqan, Jeremiasnejta parlasqanta junt'anampaj, Tata Diosqa jatun kamachej Ciroj sonqonta kuyucherqa. Chayrayku tukuynin kamachiynimpi kajkunaman willacherqa simipi, qhelqasqapitaj kay jinata: 2Persiamanta jatun kamachej Ciroqa kay jinata nin: Janaj pachapi kaj Tata Diosqa tukuynin kay pachapi suyukunata qopuwan, kamachiwantaj Judapi kaj Jerusalén llajtapi paypaj uj templota ruwapunayta. 3Pikunachus Diospa ayllunmanta kankichej, chay tukuyniykichejwan Dios kachun, qankunatataj yanapachun. Judapi kaj Jerusalenman rispa Tata Diospaj Templonta, sararichimuychis. Paymin Israelpa Diosnin, Jerusalenpitaj kashan. 4May llajtakunapichá israelitakuna kawsashankuraj, chay llajtayoj runakunaqa israelitakunata yanapachunku ripunankupaj qolqewan, qoriwan, imachus tiyapuyninkuwan, uywasninkuwan ima. Ofrendatapis qollachunkutaj atisqankuman jina, Jerusalenpi kaj Diospa Templompaj. 5Chaypacha Judá ayllumanta, Benjamín ayllumantawan kuraj runakuna wakichikorqanku Jerusalenman rinankupaj, Tata Diospa Templonta watej ruwamunankupaj. Jinallatataj wakichikorqanku sacerdotekuna, levitakuna, chantapis, pikunatachá Dios sonqonkuta kuyucherqa, chaykuna ima. 6Jinataj tukuy qayllankupi tiyakojkuna paykunata yanaparqanku qolqewan, qoriwan, kapuyninkuwan, uywankuwan, ashkha valorniyoj imakunawan, chantapis tukuy laya ofrendankuwan atisqankuman jina. 7Jatun kamachej Cirotaj, orqhochimorqa Tata Diospa Templompi karqanku chaykunata. Chaykunataqa, Nabucodonosor Jerusalenmanta apachimuspa diosninkunajpa templonkuman churachisqa. 8Persiamanta jatun kamachej Ciroqa chay imakunata kutichiporqa qolqe jallch'aj Mitridatesnejta. Paytaj chay kunata yupaykuytawan, Judapi kamachej Sesbasarman jaywarqa. 9Chay imakunataj kaykuna karqanku: Kinsa chunka p'uku platokuna qorimanta, waranqa p'uku platokuna qolqemanta, iskay chunka jisq'onniyoj cuchillokunawan, 10kinsa chunka qori vasokuna, tawa pachaj chunkayoj qolqe vasokuna, waranqa waj imakunawan. 11Tukuy chay qolqemanta, qorimantataj kaj imakunaqa yupakorqa, phishqa waranqa tawa pachajniyoj. Tukuy chay imakunata Sesbasarqa watejmanta aparqa Jerusalenman, Babiloniaman presokuna apasqa kasqanku, chay kutipoj runakunawan khuska.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\