ESDRAS 5

1Diosmanta willajkuna Hageo, chantá Iddojpa wawan Zacaríaswan willarqanku, israelpa Diosnin imatachus nisqanta, judapi jinallataj Jerusalenpi tiyakojkunaman. 2Chaypacha Salatielpa wawan Zorobabel, Josadacpa wawan Josué ima watejmanta Jerusalenpi kaj Diospa Templonta ruwayta qallarerqanku. Diosmanta willajkunataj paykunata, yanaparqanku. 3Chaypacha Éufrates Mayu chimpapi kamachej Tatenai, chantá Setar-boznaiwan, kamachej masinkuwan ima rispa, paykunata tapumorqanku: ¿Pitaj kamachisunkichej kay Templota watejmanta ruwanaykichejtari?, chantá, ¿kay perqatapis sayarichinaykichejtari? ¿Imataj sutikunku, kay wasita watejmanta ruwachishanku, chaykunajtari? nispa. 5Chaywampis judiokunaj kurajninkutaqa Dios waqaychasharqa. Chayrayku mana jark'arqankuchu templo ruwanankuta, Darioman cartata apachejtinku kutichimunankama. p 6Kamachej Darioman kay cartata apacherqanku, Éufrates Mayu chimpapi kamachej Tatenai, Setar-boznaiwan, chantá kamachej masinku ima. 7Chay cartapitaj nerqanku: “Jatun kamachej Darío, qanta napaykamuyku, walejlla kanaykita munaspa. Kayta willamuyku qanman: Judá jap'iyta watumuspa, atiyniyoj Diospa Templonta rikorqayku. Chay wasita watejmanta ruwakushan, jatuchaj sumaj ch'eqosqa rumiwan. Kunanqa perqaman tablakunata churaykushankuña. May usqhayllata ruwashanku. 9Jinapi judiokunajpa kurajninkuta tapurerqayku: ¿Pitaj kamachisunkichej watejmanta Templota ruwanaykichejta, kay perqatapis muyuykuchinaykichejtari? nispa. 10Chantapis tapurillaykutaj, ¿ima sutiyojchus kasqankuta chay ruwachejkuna, sutinkuta qhelqaspa, qan kamachejniykuman apachimunaykupaj?. 11Paykunatajrí niwarqayku: Noqaykoqa, janaj pachapi jinallataj kay pachapipis kashan, chay Diospa kamachinkuna kayku. Watejmanta kay Templota ruwashayku, mayqentachus Israelpa ujnin jatun kamachin ruwachisqa tukuchinankama, chayta. 12Qhepamantajrí tataykukunaqa janaj pachapi kaj Diosta phiñachisqanku. Chayrayku paykunata Diosqa Babiloniamanta jatun kamachej Nabucodonosorman jaywaykusqa. Payqa Caldea llajtayoj karqa; chay Templota urmachiytawan, israelita kunata Babiloniaman presota apachisqa. 13Chay qhepata jatun kamachej Ciroqa uj wataña Babiloniapi kashaspa, kamachisqa Diospa Templon watejmanta ruwakunanta. 14Nillawarqaykutaj: jatun Kamachej Nabucodonosorqa Jerusalenpi kaj Diospa Templonmanta qori imakunata, qolqe imakunatawan orqhospa, Babiloniapi kaj templonman churachisqa. Chay qhepatataj jatun kamachej Ciroqa chay qori imakunata, qolqe imakunatawan Babiloniapi kaj templomanta orqhochimuspa, jaywasqa Sesbasar sutiyoj kamachejman. 15Paytataj nisqa: Kay qori imakunata, qolqe imakunatawan Jerusalenpi Temploman apay. Diospa Templontaj, maypichus ñawpajta karqa, chay kikimpi watejmanta ruwasqa kachun, nispa. 16Ajinamanta Sesbasar chayamuspa, Jerusalenpi Diospa Templonta ruwayta qallaricherqa. Chaymantapacha Temploqa watejmanta ruwashanku, manataj tukuchasqarajchu kashan. 17Kunantaj kamachejniyku, sichus allin rijch'asunkiman chayqa, mañakuyku Babiloniapi kamachejkuna ñawpa ruwasqasninkumanta willaj qhelqapi mask'anaykichejta cheqatapunichus manachus jatun kamachej Ciroqa kamachisqanta Jerusalenpi Diospa Templon watejmanta ruwakunanta. Chantá willamuwayku qan kamachejniyku imatachus ninki kay imakunamanta, chayta,” nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\