ESDRAS 9

1Chay imakuna qhepata, kurajkunaqa qayllaykamuwaspa, niwarqanku: "Israelitakuna, sacerdotekunawan, levitakunawan ima kay llajtapi kaj runakunawan shapuykukunku, manataj t'aqakunkuchu cananeokunamanta, hititakunamanta, ferezeokunamanta, jebuseokunamanta, amonitakunamanta, moabitakunamanta, egipciokunamanta, amorreokunamanta ima. Paykunaqa kay llajtayojkunaj millay ruwasqankuta ruwallankutaj". 2Israelitakunaqa, jinataj wawankukunapis chay llajtayojkunaj ususinkuwan kasararqanku. Ajinamanta waj llajtayojkunawan Diospaj t'aqasqa ayllon shapukorqa. Tukuymanta aswan ñawpajtaqa kurajkuna, kamachejkunawan ima chay juchata ruwarqanku, nispa. 3Chayta uyarispa, sonqoy nanawarqa, chayraykutaj p'achayta llik'ikorqani, chujchayta, sunkhaytawan sik'irakorqani, manchay phutisqataj tiyaykukorqani . 4Babiloniamanta kutimojkuna juchallisqankurayku tukuy diosta manchachikojkuna noqaman tantakamorqanku. Noqatajrí tiyaspallapuni karqani manchay phutisqa, tardempi Diosman uywa ñak'asqata jaywanakama. 5Chantá phutiyniymanta kutirerqani. Llik'isqa p'achaywanraj qonqoriykukorqani, makiyta oqharispataj, Tata Diosmanta mañakorqani: 6Diosníy, Diosníy. May p'enqasqa kashani, uma muyusqa jinataj. Mana yachanichu imaynatachus qanman qayllaykamusuyta. Pantasqaykoqa may jatumpuni, juchaykutaj janaj pachakama chayan. 7Unaymantapacha kunankamaqa may millayta juchallispa kawsayku. Sajra kawsayniykurayku, noqayku, jinallataj jatun kamachejniykupis, sacerdotekunaykupis jaywasqa karqayku waj suyumanta jatun kamachejpa makinkupi wañuchisqa kanaykupaj, presokuna apasqa, suwasqa, p'enqachisqastaj kanaykupaj. Kunankamataj jinallapuni kawsashayku. 8Jinallataj kunanqa Tata Diosniyku, khuyakuyniykiman jina munarqanki puchoj israelitakuna kacharichisqa qampaj t'aqasqa jallp'api tiyakunaykupaj. Wata runa kanamanta samarichiwayku, sonqoykutapis kawsarichiwayku. 9Wata runakuna kashajtiykupis, mana saqerpariwarqaykuchu. Khuyakuyniykita rikuchiwarqayku Persiamanta kaj jatun kamachejpa ñawpaqempi. Qanmin kawsayta qowarqayku, laqaya Temploykita watejmanta ruwanaykupaj. Judapi, jinallataj Jerusalenpipis waqaychawarqayku. 10¿Kunanrí, Diosniyku, imata niyta atiykuman, chay jina mana allinkunata ruwashaspapisri? Kamachisqaykita mana kasurqaykucho, 11mayqenkunatachus diosmanta willajkunanejta kamachiwarqayku, chaykunata. Qan niwarqaykuña kay jinata: Mayqen jallp'amanchus tiyakoj yaykunkichej, chaypi kaj runakunaqa sajra kawsayniyoj kanku. Millay ruwasqankuwan kay jallp'aman junt'aykucherqanku, nispa. 12Nillawarqaykutaj: Ususiykichejta wawankuwan ama casarachinkichejchu. Paykunaj ususinkutapis amallataj wawaykichejwan casarachinkichejchu. Amataj jayk'ajpis mask'ankichejchu chay runakunajpa allin kawsayninkuta, nitaj allinninkutapis munaychejchu. Ajinamanta qankuna sinch'illatapuni sayankichej, chay jallp'amanta allin kajninta mikhunkichej, chaymantataj chayaqeta wiñaypaj mirayniykichejman saqenkichej, nispa. 13Mana allin imakunata ruwasqaykurayku, jatun juchaykuraykutaj, tukuy kay imakuna chayamuwarqayku. Chaywampis mana millayta ruwasqaykuman jinapunichu jasut'iwarqayku, manachayqa kacharichiwarqayku. 14Chantapis, ¿kamachisqaykita p'akillaykumampunichu, chay millay ruwayniyoj runakunawan aylluchakuspa? ¿Manachu qanqa contraykuta phiñakuwaj, chinkachiwaykumantaj mana ujllapis kawsayniyoj qhepakunaykukama? 15Israelpa Diosnin, qan cheqan kanki noqaykuwan. Qan munarqanki noqaykumanta puchoj t'aqa kawsanaykuta, imaynachus kunan p'unchay rikushayku jina. Noqaykoqa cheqamanta ñawpaqeykipi juchayoj kayku; ajinallapuneqa mana ñawpaqeykipi kayta atiykumanchu, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\