GÁLATAS 1

1Noqa Pabloqa apóstol kani, mana runaspa churasqanchu nitaj paykunaj kachasqanchu. Manachayqa Jesucristoj churasqan kani, Dios Tatajpatawan, pichus Cristota wañusqas ukhumanta kawsarichimorqa, chaypata. 2Noqaqa, jinallataj noqawan kajkuna tukuynin hermanospis Galaciapi kaj iglesiasman napaykamuyku. 3Qankunapaj kachun Diospa qhasilla k'acha yanapaynin, sonqo tiyaykuytaj Dios Tatanchejmanta, Señor Jesucristomantawan. 4Paymin juchasninchejrayku wañuchisqa kanampaj jaywaykukorqa, kay sajra p'unchaykunamanta kacharichinawanchejpaj, Dios Tatanchejpa munayninman jina. 5Payqa jatunchasqa kachun wiñaypa wiñaynintimpaj. Ajina kachun. 6T'ukuni chay jina usqhayta karunchakusqaykichejta Diosmanta, pichus Cristoj khuyakuyninrayku wajyasorqachej, chaymanta, waj jina evangeliota qhatinaykichejpaj. 7Cheqamanta manataj waj evangelio kampischu. Manachayqa wakin runas qankunata pantachiyta munaspa, Cristoj evangelionta q'ewiyta munanku. 8Noqaykuchus, chayrí janaj pachamanta jamoj angelchus, chay evangeliota willasqaykumantaña waj jina evangeliota willasunkichejman chayqa, maldecisqa kachun. 9Ñawpajta nerqaniña, kunampis ujtawan nillanitaj: Sichus pillapis chay evangeliota uyarisqaykichejmantaña waj evangeliota willasunkichejman chayqa, maldecisqapuni kachun. 10Chantá kunanqa runasmanchu, chayrí Diosmanchu allin rijch'ayta mask'ashani? Chayrí, runastachu kusichiyta munashani? Runastarajchus kusichiyta munashayman chayqa, mana Cristoj kamachinchu kayman. 11Hermanos, yachaychej noqaj willasqay evangelioqa mana runaj nisqanman jinachu kasqanta. 12Noqaqa mana pi runamantachu evangeliota jap'erqani, nitaj yachaqakorqanichu pi runamantapis, manachayqa kikin Jesucristo noqaman evangeliota sut'inchawarqa. 13Qankunaqa uyarerqankichejña noqamanta, imaynatachus ñawpajta judiospa yachachiynimpi kashaspa, Diospa Iglesianta anchatapuni qhatiykachasqayta, chinkarparichiyta munaspa. 14Ashkha mita masisniyta llajtaypi atiparqani judiospa yachachiynimpi, ñawpa tatasniypa yachachisqanku ususta tukuy sonqo, tukuy alma junt'ayta munaspa. 15Chantá Diosqa, pichus mamaypa wijsanmantapacha ajllakuwarqa, Payqa qhasilla k'acha yanapayninrayku wajyakuwarqa. 16Diosqa Churinta rejsichiwayta munarqa Paymanta willaranaypaj mana judío kajkuna ukhupi. Ajina kajtenqa, mana pi runaj yuyaychasqanta mask'arqanichu. 17Manallataj Jerusalenman rerqanichu, noqamanta aswan ñawpajta karqanku, chay apostoleswan parlarej, manachayqa usqhayllata Arabiaman kachaykukorqani. Chaymantataj Damascoman kutirerqani. 18Kinsa watanmantaj Jerusalenman rerqani Pedrota rejsiyta munaspa, paywantaj chunka phishqayoj p'unchayta karqani. 19Chaypitaj ni mayqen apostoltapis rikorqanichu, manachayqa Señorpa wawqen Santiagollata. 20Kay imasta qhelqamuykichej Diospa ñawpaqempi mana llullakuspa. 21Chaymantaqa rerqani Siria suyuman, Cilicia suyuman ima. 22Chay p'unchaykamaqa Judea suyupipis Cristopi kaj iglesiasqa manaraj rejsiwarqankuchu. 23Paykunaqa uyarillaj kanku: Jaqay, pichus ñawpajta qhatiykachawaj kanchej tukuchiyta munaspa, chay kunanqa Cristopi creenamanta willashan, nispa. 24Ajinata Diosta jatuncharqanku noqarayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\