GÁLATAS 3

1Ay, mana yuyayniyoj Galaciamanta kaj hermanos. Pitaj umaykichejta muyuchisorqachej cheqa kajta mana kasunaykichejpajri? Qankuna rikushajtiykichej, sut'ita willarqayku Jesucristo chakatasqa kasqanta. 2Kunanqa ujllata tapusqaykichej: Diosqa Espíritu Santota qosorqachej leyta junt'asqaykichejraykuchu, chayrí creesqaykichejraykuchu? 3Chay jina wampuspunichu kankichej? Espíritoj atiyninwan qallarishaspa, kunanqa aychaj kallpakusqanman jinachu tukuychayta munashankichej? 4Qhasipajchu chay chhika ñak'arisqaykichejqa karqa? Mana yuyanichu qhasipaj kananta. 5Diosqa Espiritunta qosorqachej, qankuna ukhupitaj t'ukuna imasta ruwallantaj. Chay imastaqa Dios ruwan leyta kasusqaykichejraykuchu, chayrí uyarispa creesqaykichejraykuchu? 6Yuyarikuychej Abrahammanta. Payqa Diospi creerqa, Diostaj cheqan kayninta churaykaporqa, cheqan runapaj qhawasqa kanampaj. 7Chayrayku yachaychej: Cheqamanta pikunachus creenku, chaykunaqa Abrahampa wawasnin kanku. 8Diosmanta Qhelqasqaqa ñawpajmantaña willarqa Diosqa mana judío kajkunata creeynejta cheqampaj qhawananta, chay sumaj willaytataj Abrahamman nerqa: Qampi tukuy naciones bendecisqa kanqanku, nispa. 9Ajinaqa tukuy creejkuna chay creej Abrahamwan khuska bendecisqa kanku. 10Leyta kasusqankurayku cheqampaj qhawasqa kayta tukuy munajkunaqa maldecisqa kanku, imaraykuchus Diosmanta Qhelqasqapi nin: Pichus mana junt'anchu, Diospa leynimpi qhelqasqa kashan, chay tukuy imasta, payqa maldecisqa, nispa. 11Sut'i kashan mana pipis leypa nisqanta ruwasqanrayku Diospaj cheqan runa qhawasqa kananta, imaraykuchus Diosmanta Qhelqasqapi nillantaj: Cheqan runaqa creesqanrayku kawsanqa, nispa. 12Leyrí mana creeypi sayasqachu. Leyqa nin: Pipis kay imasta ruwasqanrayku kawsanqa, nispa. 13Cristo preciowan kacharichiwarqanchej leypa maldicionninmanta, imaraykuchus payqa maldecisqa karqa noqanchejrayku. Diosmanta Qhelqasqapi nin: Kurkupi tukuy warkhusqa kajqa maldecisqa kachun, nispa. 14Ajinamanta chayamun Abrahampa bendicionnin Cristo Jesusnejta mana judío kajkunaman. Ajinaqa creesqanchejrayku Diosqa qollawanchejtaj Espíritu Santota, mayqentachus nerqa qonawanchejta, chayta. 15Hermanos, imaynatachus runas ruwanku, chayman jina parlaykichej: Uj tratoqa runajllatapis kachun, nisqaña kajtin, mana pipis yanqhayachiyta atinchu, nitaj imatapis yapaykuyta. 16Diosqa Abrahamman, mirayninmanwan nerqa imatachus qonanta. Diosmanta Qhelqasqaqa Abrahampa mirayninmanta parlaspa, mana ashkha runasmantachu parlan, manachayqa ujllamanta, chaytaj Cristo. 17Chaywanqa kayta niyta munani: Ñawpajta Diosqa Abrahamwan tratota ruwaspa, nerqa imatachus qonanta. Leytajrí tawa pachaj kinsa chunkayoj watas qhepataña churasqa karqa. Chayrayku chay leyqa mana atinchu Diospa qosaj nisqanta chinkachiyta, nitaj yanqhayachiyta. 18Sichus leynejta herencia qosqa kanman chayqa, manaña Diospa qosaj nisqannejtachu qosqa kanman. Diosrí Abrahamman herenciata qhasilla qorqa, qosqayki nisqanta junt'aspa. 19Chantá, leyqa imapajtaj churasqa karqari? Leyqa churasqa karqa runas mana kasukuspa leyta p'akisqankuta rikuchinampaj Abrahampa mirayninmanta kaj jamunankama, pimantachus Dios parlasharqa Abrahamman qosqayki, nispa. Chay leyqa angelesnejta qosqa karqa allinyachej Moisespa makinman. 20Uj runalla kajtin, allinyachejqa mana kananchu; Diostajrí ujlla. 21Chantá Moisesnejta qosqa leyqa Diospa qosaj nisqampa contrampichu? Ni imarayku. Sichus leyqa kawsachinapaj qosqa kanman karqa chayqa, cheqampaj qhawasqa kayqa leynejta kanman karqa. 22Astawanqa Diosmanta Qhelqasqapi nin tukuy runas juchaj wisq'asqan kasqankuta, Diospa qosaj nisqan creeynejta Jesucristopi creejkunaman qosqa kanampaj. 23Manaraj kay creey jamushajtin, leypa atiynimpi wisq'asqa kasharqayku, suyaspa chay creey sut'inchasqa kananta. 24Ajinamanta chay leyqa uywaqeyku karqa, Cristoman pusanawaykupaj, Diospajtaj creeynejta cheqan runapaj qhawasqa kanaykupaj. 25Kunantaj creey chayamojtinrí, manaña uywaqej makimpichu kayku. 26Chayrayku tukuyniykichej Diospa wawasnin kankichej Jesucristopi creesqaykichejrayku. 27Cristopi tukuy bautizasqa kajkunaqa Cristomanta p'achallisqa kankichej. 28Ajinaqa tukuy runas uj rejllaña kanku: Judío, mana judío; kamachi, mana kamachi; qharipis, warmipis. Qankunaqa tukuyniykichej ujllaña kankichej Cristo Jesuspi. 29Sichus qankuna Cristojta kankichej chayqa, cheqamanta Abrahampa mirayninmanta kankichej, herenciatataj jap'inkichej Diospa qosaj nisqanman jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\