GÁLATAS 5

1Cristoqa kacharisqata kacharichiwarqanchej. Chayrayku kacharisqa kaypeqa sinch'ita sayaychej, amataj ujtawanqa kamachi yugoman watakuychejchu. 2Uyariwaychej: Noqa Pablo niykichej: Sichus qankuna circuncidachikunkichej chayqa, Cristoj wañuynenqa qankunapaj yanqhalla kanqa. 3Ujtawan niykichej: Pichus circuncidachikojqa Moisespa leyninta junt'anampuni tiyan. 4Leynejta cheqampaj qhawasqa kayta munajkunaqa Cristomanta t'aqasqa kankichej, Diospa qhasilla k'acha yanapayninmantataj karunchakunkichej. 5Noqanchejrí Espiritunejta, creeynejtataj suyakunchej cheqan runapaj qhawasqa kayta. 6Cristo Jesuspeqa ni circuncidasqa kay ni mana circuncidasqa kay ni imapi yanapanchu. Manachayqa creeylla yanapan, mayqenchus tukuy imata munakuywan ruwan, chay. 7Qankunaqa walejllata ñawpajman risharqankichej. Pitaj pantachisorqachej cheqa kajta mana kasunaykichejpajri? 8Kay yuyaychayqa mana wajyasojniykichej Diosmantachu jamun. 9Qankuna yachallankichejtaj, pisi levaduralla tukuynin masata poqochisqanta. 10Noqaqa Señorpi yuyani qankuna mana waj imasta creenaykichejta. Pichus pantachisunkichej, chay runarí, ruwasqanman jina castigasqa kanqa, pipis kachun. 11Hermanos, sichus noqa yachachishaniraj circuncidachikuna kasqanta chayqa, imaraykutaj judíos chejnispa qhatiykachallawankupuniri? Jinachus kanman chayqa, cruzmanta parlasqayqa mana runasta phiñachinmanchu. 12Walej kanman, pikunachus circuncisionwan pantachishasunkichej, chaykuna ujkama astawampis khuchukunanku. 13Qankunaqa hermanos, kacharisqa kanaykichejpaj wajyasqa kankichej; chaywampis ama aychaj munayninta ruwanaykichejpajchu kachun, manachayqa ujkuna ujkuna yanapanakuychej munakuywan. 14Tukuynin leyqa kay kamachisqallapi junt'akun: Runa masiykita qan kikiykita jina munakunki. 15Sichus qankunapura khaninakuspa mikhunakushawajchej chayqa, pajtataj tukuchinakuwajchej qankunapura. 16Niykichej ari: Espirituman jina kawsaychej ama aychaj munayninta ruwanaykichejpaj. 17Aychaj munaynenqa Espíritoj contrampi; Espiritupis aychaj munaynimpa contrallampitaj. Ajinaqa paykunapura churanakunku. Chayrayku qankunaqa mana imatapis munasqaykichejta ruwayta atinkichejchu. 18Sichus Espíritu Santo pusaykachasunkichej chayqa, mana leypa kamachimpichu kankichej. 19Sut'i kanku aychaj ruwasqasnenqa: Khuchichakuy, ch'ichi kawsay, millay puriy, 20lantita yupaychay, layqa kay, chejninakuy, maqanakuy, tumpanakuy, phiñanakuy, churanakuy, phiñanakuspa t'aqanakuy, waj yachachiykunata kasuy, 21envidianakuy, machakuykuna, millay fiestaspi puriykuna, chantá waj millay imaspiwan ima. Imaynatachus ñawpajta nerqaykichejña, watejmanta nillaykichejtaj: Chay imasta ruwajkunaqa mana Diospa reinonta herenciata jina jap'enqankuchu. 22Espirituman jina kawsaj runapirí kay imas poqoy jina rikukun: Munakuyniyoj kay, kusikuyniyoj kay, sonqo tiyaykusqa kay, pacienciayoj kay, khuyakuyniyoj kay, k'acha kay, nisqanta junt'aj kay, 23llamp'u sonqo kay, sajra munayninwan mana atipachikoj kay ima. Chaykunaj contrampeqa mana ima leypis kanchu. 24Cristojta kajkunaqa aychankoj munayninta chakatanku, chay millayta ruwayta yachasqa kaynintawan khuskata. 25Espíritu Santomin kawsayta qowanchej; chayrayku Espirituman jina kawsanachej. 26Ama jatunchakunachu purajmanta phiñanakuspa, nitaj envidiawan qhawanakuspa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\