GÁLATAS 6

1Hermanos, sichus qankunamanta pipis juchaman urman chayqa, qankuna Espirituman jina kawsajkunaqa llamp'u sonqowan allin ñanman kutichiychej. Qampis allinta qhawarikuy; pajtataj qampis urmanaykipaj jina kashawaj. 2Purajmanta yanapanakuychej ima llakiypi rikhurispapis, ajinamanta Cristoj leyninta junt'anaykichejpaj. 3Ni pej kasu ruwanan kashaspa may kasqanta yuyakojqa, pay kikinta ch'awkiyakun. 4Ajinaqa sapa uj pay kikimpa ruwasqanta allinta qhawakuchun. Ajinaqa paypa ruwasqanmanta sonqo junt'asqa kanqa, manataj wajpa ruwasqanmantachu, 5imaraykuchus sapa ujpis ruwananta ruwanan tiyan. 6Pichus evangeliopi yachachisqa kajqa tukuy ima allin kajta yachachejninman jaywarichun. 7Ama piwampis ch'awkiyachikuychejchu; Dioswanqa mana pujllakuy kanchu. Runaqa imatachus tarpun, chayllatataj oqharenqa. 8Pichus aychampa munayninta ruwaspa tarpojqa chay ruwasqasninmanta wañuyta oqharenqa. Pichus Espíritoj munayninta ruwaspa tarpojrí, Espiritumanta wiñay kawsayta jap'enqa. 9Chayrayku ama sayk'unachu allin kajta ruwaspa, imaraykuchus mana sayk'uspa trabajallasunchejpuni chayqa, maychus tiempompi sumaj poqoyta oqharisun. 10Chayrayku atikushajtenqa, sapa kuti tukuypaj allinta ruwana, astawanqa creeypi hermanosninchejpaj. 11Rikuychej kikin makiywan kay chhikachaj letrasta qhelqamusqayta. 12Runaj ñawpaqempi allimpi rikhuriyta munajkunaqa tanqayta munasunkichej circuncidachikunaykichejpaj, ama Cristoj cruzninrayku chejnikuywan qhatiykachasqa kanankupaj. 13Circuncidasqa kajkunapis Moisespa leyninta tukuyninta mana junt'ayta atinkuchu. Chaywampis munanku circuncidachikunaykichejta, chayta ruwachisusqaykichejmanta jatunchakunankupaj. 14Noqaqa Señorninchej Jesucristoj cruzninraykulla jatunchakuni. Chay cruznejta kay pachaman jinalla kawsayqa noqapaj chakatasqa, noqataj chay kawsaypaj chakatasqallataj kani. 15Cristopeqa yanqhalla circuncidasqa kayqa, jinallataj mana circuncidasqa kaypis. Astawanqa, mosoj kawsayniyojman tukuchisqa kay aswan allenqa. 16Tukuy kay kamachisqaman jina purejkunamanqa sonqo tiyaykuy, khuyakuytaj kachun, pikunachus cheqamanta Diospa nacionnin Israel kanku, chaykunaman. 17Kunanmanta ñawpajmanqa amaña pipis umayta nanachiwachunchu, imaraykuchus cuerpoypi t'irisniy tiyan Jesuspa marcan jina. 18Hermanos, Señorninchej Jesucristoj qhasilla k'acha yanapaynenqa qankunawan kachun. Ajina kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\