GÉNESIS 16

1Saraíqa mana wawayoj kayta aterqachu qosan Abrampaj. Uj egipciataj kamachin karqa, sutin Agar. 2Jinapi Saraíqa Abramta nerqa: Tata Diosqa mana wawata qowanchu. Mañayki kamachiy Agarwan kanaykita; jinamanta ichapis wawasniy kanqa paynejta, nispa. 3Abramqa kasorqa warminta. Saraítaj egipcia Agar kamachinta wajyaspa, Abramman entregarqa. Chaypacha Canaán jallp'api chunka watastaña tiyakorqanku. 4Jinamanta Agarqa wijsayoj rikhurerqa Abrampaj. Jina kaspataj, Agarqa Saraíta pisipaj qhawayta qallarerqa. 5Chantá Saraíqa Abramta nerqa: Qan juchayoj kanki Agar pisipaj qhawanawampaj. Paytaqa noqa entregarqayki, kunantaj payqa yachan wawayoj kananta. Chayrayku creekushan noqamanta aswan sumaj warmi kasqanta. Kunanqa Tata Dios juzgawasunchej, qanchus juchayoj kanki, chayrí noqachus, chayta, nispa. 6Abramtaj Saraíman nerqa: Qan chaytaqa imanaypis, atinki munasqaykita ruwayta kamachiyki Agarwan, nispa. Saraítaj chayta uyarispa, Agarta ñak'arichiyta qallarerqa atisqanta, Agartajrí ayqekorqa. 7Jinapeqa Tata Diospa angelnenqa Agarta tariparqa waqashajta ch'in pampapi Shur ñan patapi, yaku juturi qayllapi. 8Taporqataj: Agar, Saraipa kamachin, maymanta jamunki? Maymantaj rishanki? nispa. Paytaj nerqa: Ayqekushani Saraí patronaymanta, nispa. 9Chantá Tata Diospa angelnin nerqa: Kutipullay patronaykejpaman; kasullay imatachá nisunki, chayta tukuy sonqo, nispa. 10Chaymanta Tata Diospa angelnin nillarqataj: Noqa mirayniykita ashkhayachisaj, nitaj pipis yupayta atenqachu. 11Qanqa wijsayoj kashanki; uj qhari wawa tiyapusonqa, sutichankitaj Ismael sutiwan, imaraykuchus Tata Dios uyarisunki llakiyniykita. 12Chay churiykeqa kanqa phiña runa, k'ita animal jina; payqa tukuywan maqanakonqa, paywampis tukuy maqanakonqanku, kawsanqataj tukuy wawqesnimpa chawpimpi, nispa. 13Chaymanta Agarqa Tata Diosta suticharqa kay sutiwan: Qan kanki Rikoj Dios, nispa, imaraykuchus Tata Diosqa paywan parlasqa. Chaymanta pay nerqa: Noqaqa rikuwaj Diosta rikorqani, chaywampis kawsashaniraj, nispa. 14Chayrayku chay pujyoj sutenqa: Kawsajpa Pujyun, Pichus Rikuwajpata, nisqa. Chay pujyoqa kashan Cadeswan Beredwan tinkuypi. 15Agarqa Abrampaj wawayoj karqa, paytaj wawanta suticharqa Ismael sutiwan. 16Abramqa pusaj chunka sojtayoj watasniyoj karqa churin Ismael naceshajtin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\