GÉNESIS 2

1Ajinata cielota, kay pachatapis, chaypi kajkunatawan Dios ruwayta tukorqa. 2Qanchis kaj p'unchaypi, Diospa tukuy ima ruwanasnin tukusqaña kajtin, Pay samarikorqa. 3Chaymanta qanchis kaj p'unchayta Dios bendecerqa, churarqataj samarikuna p'unchayta, imaraykuchus Pay chay p'unchaypi samarikorqa tukuy imata ruwasqanmanta. 4Chaymin cieloj qallarikuynin, kay pachaj qallarikuynintaj. Maypachachus Dios ruwarqa cielotawan, kay pachatawan chaypacha, 5manaraj ni ima sach'apis karqachu, nitaj ima q'omer qhorapis jallp'api wiñarqarajchu, imaraykuchus Tata Dios manaraj parachimorqarajchu jallp'a pataman, nitaj pipis karqarajchu jallp'ata llank'anampaj. 6Chaywampis Diosqa wawsita chhullata jina pampamanta llojsichimorqa, chaywantaj jallp'ata joq'ocharqa. 7Chantá Tata Diosqa runata ruwarqa ñut'u jallp'amanta, senqanmantaj kawsay samayta samaykorqa. Ajinamanta runaqa kawsayta qallarerqa. 8Tata Dios uj qhallallaj huertata Edenpi ruwarqa inti llojsimuynejpi, chaymantaj churarqa chay runa ruwasqanta. 9Chay huertapi Tata Dios wiñacherqa tukuy laya sumaj sach'asta poqoyninta mikhunapaj. Huerta chawpipi wiñachillarqataj kawsay sach'ata, jinallataj allin kajta mana allin kajta yachanamanta sach'atapis. 10Huertata qarpanapaj kikin Edenmanta uj mayu llojserqa, chaymantataj tawa mayusman t'aqakorqa. 11Ñawpaj kaj mayoj sutin karqa Pisón. Chayqa muyuykushan Havila jallp'aj muyuyninta, chaypitaj qori tiyan. 12Chay jallp'api kaj qoreqa sumaj karqa. Chaypi kallarqataj sumajta q'apashaj sach'a waqaywan, ónice valorniyoj rumiwan. 13Iskay kaj mayoj sutenqa Gihón karqa, chaytaj muyuykushan tukuy Cus jallp'ata. 14Kinsa kaj mayoj sutenqa Tigris karqa, chaytaj muyuykushan Asiriaj inti llojsimuyninnejta. Tawa kaj mayoj sutintaj Éufrates karqa. 15Tata Diosqa runa ruwasqanta Edén huertaman churarqa llank'anampaj, qhawanampajtaj. 16Chaymanta Tata Diosqa kamacherqa runata: Huertapi tukuynin kaj sach'asmanta mikhullanki. 17Allin kajta mana allin kajta yachanamanta sach'aj poqoynillanta amapuni mikhunkichu. Chay sach'aj poqoynintachus mikhunki chayqa, wañunki, nispa. 18Tata Diosqa nillarqataj: Mana allinchu runaqa sapallan kanan. Paywan kanampaj, uj yanapajta ruwapusaj, nispa. 19Tata Dios ruwasqa jallp'amanta tukuy laya monte animalesta, tukuy laya p'isqostawan. Jinaspataj runaman qhaterqa, sapa ujta sutichanampaj. Chay runaj sutichasqasninwantaj sapa uj kashanku. 20Runataj sapa uj animalesta sutichararqa: Monte animalesta, phawajkunata, uywasta ima. Chaywampis mana tarikorqachu payta yanapajqa. 21Jinapi Tata Diosqa runata sinch'ita puñurpayacherqa, chaykamataj ujnin wajtanninta orqhorqa. Jinaspari, aychallanwantaj k'askaykuchiporqa. 22Chantá Tata Diosqa runaj wajtanninta orqhosqanmanta uj warmita ruwarqa, jinaspataj runaman pusamorqa. 23Qhareqa payta qhawarispa, nerqa: Kayqa kikin tulluymanta, kikin aychaymanta, kaypa sutintaj kanqa warmi, imaraykuchus Diosqa payta qharimanta ruwasqa, nispa. 24Chayrayku qhareqa tatanta mamantawan saqenqa, warminwantaj ujchakonqa, iskayninkutaj uj runa jinalla kanqanku. 25Chaypacha qhariwarmi q'alaslla kasharqanku, manataj p'enqakorqankuchu ajina kasqankumanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\