GÉNESIS 23

1Saraqa kawsarqa pachaj iskay chunka qanchisniyoj watasta. 2Pay wañuporqa Quiriat-arbapi, chayqa kashan Hebrón llajtapi, Canaán jallp'api. Abrahamqa may llakisqa, anchatataj waqarqa warmin Sara wañupojtin. 3Chaymantaqa ayata saqespa, rerqa Hetpa churisninwan parlaj kay jinata: 4Noqaqa karu llajtayoj qankuna ukhupi tiyakuni. Jinapis venderiwaychej ari uj chhikan jallp'ata, chayman warmiyta p'ampakapunaypaj, nispa. 5Hetpa churisnintaj nerqanku: 6Wiraqochi, uyariwayku ari. Noqayku yachayku qanqa Diospa ajllakusqan kay chawpiykupi kasqaykita. Chayrayku qanqa sumajnin cheqapi warmiykita p'ampakapuy; ni mayqenniyku nisqaykuchu: Qanqa mana kaypi p'ampakunaykichu, nispa. 7Chantá Abrahamqa sayaykuytawan, chay llajtayoj hititasman k'umuykukuspa, 8nerqa: Cheqamantachus qankunaqa munankichej kaypi warmiyta p'ampakapunayta chayqa, nipuwaychej ari Zoharpa churin Efronman, 9vendenawanta Macpela cuevata, mayqenchus kashan jallp'asnimpa kantusnimpi, chayta. Noqa qopusaj chay cuevaj valesqanta, ajinamanta noqajtapuni kanampaj chay aya p'ampana kay cheqapi. 10Hitita Efronqa chay runas ukhullapi kaspa, nerqa Abrahamman tukuy ayllusnin uyarishajtinku, jinallataj llajta punkuta yaykumojkunaj uyarinankuta: 11Mana, wiraqochíy, uyariway: Qhasilla qosqayki chay jallp'ata, maypichus cueva kashan, chayta. Tukuy ayllusniy uyariwajkuna yachachunku qhasilla qosusqayta. Chayman warmiykita p'ampakapuy, nispa. 12Abrahamtajrí ujtawan chay llajtayojkunaman k'umuykuspa, 13Efronman tukuy uyarishajtinku nillarqataj: Uyarillaway ari. Jap'ikapullay qolqeta chay jallp'aj valesqanta, noqataj chayman tukuy sonqo wañojniyta p'ampakapusaj, nispa. 14Efrontaj kuticherqa: 15Wiraqochíy, uyarillaway: Jallp'aqa valen tawa pachaj qolqella. Imataj chay qolqe kanqa iskayninchejpajri? Qanqa chayman rispa, warmiykita p'ampakampullay, nispa. 16Jinapi Abrahamqa chay qolqeta Efronman jaywarqapacha hititas rikushajtinku, pay ajinata nejtinkama; chayta qorqa qolqe ch'uwata makipura, tawa pachaj qolqeta. 17Jinamanta Efronpa jallp'anqa Abrahampa makinman chayarqa. Chaytaj karqa Macpelapi, Mamrej inti llojsimuyninnejpi, maypichus sach'asniyoj jallp'a cuevayoj karqa, chaypi. 18Ajinata chay jallp'ata Abrahamqa rantikaporqa. Chaymanta testigos karqanku tukuy hititas, jinallataj llajta punkunta yaykoj, llojsejkunapis. 19Chaymanta Abrahamqa warminta p'ampakamporqa Macpela jallp'api cuevaman, Mamrej inti llojsimuyninnejpi. Chay cheqaqa may rejsisqa karqa Hebrón sutiwan Canaán jallp'api. 20Ajinamanta Abrahamqa chay jallp'ayoj karqa, cuevayojtaj, mayqentachus hititas venderqanku aya p'ampanapaj, chay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\