GÉNESIS 39

1Joseta Egiptoman apajtinku, uj egipcio Potifar nisqa payta rantikorqa ismaelitasmanta. Potifarqa karqa Egipto reypa guardianmanta kamachej, capitannintaj. 2Tata Diosqa Josewampuni kasharqa. Chayrayku egipcio patronnimpapi kashajtin, tukuy imapi allin rerqa. 3Patronnenqa repararqa Tata Dios paywampuni kasqanrayku tukuy imapi allin risqanta. 4Ajinamanta Joseqa patronninwan mayta munachikorqa. Chaymantaqa Potifar, payta yanapanampaj Joseta churarqa mayordomomanta tukuy kapuyninmanta, wasimpi kajkunamantawan cuentayoj kanampaj. 5Potifarqa wasinta, tukuy imasninta ima qhawanampaj Joseta churarqa. Tata Diosqa chaymantapacha bendecerqa Potifarta Josenejta, wasimpitaj, jinallataj chajrasnimpipis. 6Ajinata Potifarqa tukuy imasninta Josejpa makisninman saqerqa; chayrayku payqa manaña ima ruwanasninmantapis allinta dakojchu; imatachus mikhunallanmanta dakoj. Joseqa k'acha wayna, sumajtaj karqa. 7Chayrayku Potifarpa warmin qhepa p'unchaykunaman Joseta munapayaspa, uj kuti nerqa: Jamuy, noqawan puñuykunki, nispa. 8Joserí mana munarqachu, nerqataj: Patronneyqa niwan noqa tukuy imasninmanta cuentayoj kanayta; noqa kaypi kashajteyqa, mana imamantapis llakikunanchu tiyan. 9Kay wasipeqa mana pipis imata ruwananchu tiyan, manachayqa noqalla cuentayoj kani. Chayrayku patronneyqa niwan tukuy kapuyninmanta dueño jina kanayta. Qanllamanta mana ima ruwanaychu tiyan, imaraykuchus qanqa warmin kanki, chayrayku. Ajinaqa, imaynatataj noqa ruwasaj kasqa chay millaytari, juchallikusajtaj Diospa contrampiri? nispa. 10Chaywampis chay warmeqa sapa p'unchay Joseta parlapayaj paywan puñuykunanta yuyaspa, payllawan ima ratopis kananta munaspa; Josetajrí mana uyarejllapis tukojchu. 11Uj p'unchay Joseqa wasiman yaykorqa, imachá ruwanasnin karqa, chayta ruwaj. Mana ima runapis chaynejpi kajta rikuspataj, 12warmeqa Joseta p'achanmanta jap'iykorqa: Puñuna, nispa. Josetajrí ch'urkirakuspa, chay p'achanta chay warmej makimpi saqerpariytawan, jawaman ayqerikaporqa. 13Chay warmeqa makimpi p'acha jap'irisqa rikukuspa, 14waj kamachisninta wajyarqa: Qankuna rikunkichej: Qosayqa kay hebreota pusamusqa noqanchejmanta alqochakunawanchejpaj. Noqa wasipi kashajtiy, yaykumun, noqawantaj puñuyta munan; chayrayku jatunmanta qhaparikorqani. 15Paytaj tukuy kallpaywan jatunmanta qhaparikusqayta uyarispa, jawaman ima jina ayqen, p'achantapis saqerparispa, nispa. 16Chaymanta chay warmeqa Josejpa p'achanta jallch'arqa qosan chayamunankama. 17Chayamojtin, kikillantataj Potifarman willarqa: Chay hebreo kamachi pusamusqaykeqa cuartoyman yaykumun noqawan puñuyta munaspa, honrayta t'akayta munaspa. 18Jatunmanta tukuy kallpaywan qhaparejtiytaj, uj ima jina jawaman ayqen, p'achantapis saqerparispa. 19Ajinata kamachiykeqa noqata ruwawan, nispa. Jinamanta Potifarqa Josepaj maytapuni phiñakorqa, chay jinata warmin willajtin. 20Chantá Potifarqa Joseta jap'ichiytawan, carcelman wisq'acherqa, maypichus reypa presosnin kasharqanku, chayman. José carcelpi kashajtimpis, 21Tata Diosqa paywampuni karqa, tukuy imapi payta khuyaspa. Jinamanta Joseqa carcelta qhawajkunaj kurajninwanñataj munachikorqa. 22Chayrayku chay runaqa Joseta churarqa carcelpi presosta qhawanampaj. Jinamanta payqa carcelpi tukuy imata sumajta kamacherqa, imaschus chay ukhupi ruwakoj, chaykunapi. 23Chayrayku carcelta qhawaj runaqa mana imamanta dakojchu José cuentayoj kashajtin, imaraykuchus Tata Dios paywan kasharqa tukuy ima ruwasqasnimpi allin rinampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\