GÉNESIS 4

1Evaqa wijsayoj rikhurerqa qosan Adanpaj. Nacechikorqa Caínta, nerqataj: Tiyapuwan uj qhari wawa; kaytaqa Tata Dios qowan, nispa. 2Chay qhepaman nacechikullarqataj Caínpa wawqen Abeltañataj. Abelqa ovejasta michej karqa, Caíntaj jallp'ata llank'aj karqa. 3Qhepaman Caínqa uj p'unchay Tata Diosman jaywanata aparqa llank'aspa poqochisqasninmanta. 4Abelpis apallarqataj Tata Diosman jaywanata ovejasninmanta uj sumajnin kajta, ñawpaj kaj uñasmanta. Tata Diostaj allin ñawiwan Abelta qhawarerqa, jinallatataj jaywasqantapis. 5Caintarí mana jinatachu qhawarerqa, nillataj jaywasqantapis. Chaymanta Caínqa maytapuni phiñarikorqa, uyampis uj jinayarqa. 6Tata Diostaj nerqa: Imaraykutaj jinata phiñakunki, uyaykipis uj jinayanri? 7Sichus allinta ruwawaj chayqa, mana jina uyayojchu kawaj. Qanqa mana allintachu ruwanki, chayrayku juchaqa atipasuytaña munashan. Manachus jina kawaj chayqa, juchata atipawaj, nispa. 8Uj kuti Caínqa Abelta pusarqa: Jaku campoman, nispa. Chay campopi kashaspataj, Caínqa wawqen Abelta maqayta qallarerqa wañuchinankama. 9Chantá Tata Diosqa Caínta taporqa: Maytaj wawqeyki Abelri? nispa. Paytaj kuticherqa: Mana yachanichu. Noqachu wawqey Abelta qhawanay karqa imatajri? nispa. 10Diostaj nerqa: Imanarqankitajri? Wawqeykej yawarninta jich'asqaykeqa jallp'amantapacha qhaparikamushawan. 11Chayrayku qanqa maldecisqa kanki, wijch'usqataj kanki kay jallp'amanta, mayqenchus wawqeykej yawarninta upiykun, chaymanta. 12Kunanqa llank'ashajtiykipis, jallp'aqa manaña poqonanta jinachu poqonqa. Qanqa kay pachantimpi puriskiri kanki, mana jayk'aj samarikuyta tarejtaj. 13Caínqa Tata Diosman kuticherqa: Noqapaj kayqa ancha jatun castigo. 14Kunan Qanqa qharqowanki kay jallp'amanta. Puriskiri kamusaj kay pachantimpi Qanmanta karupi, ni jayk'aj samarikuytapis tarispa. Pipis tinkukuwaspaqa, wañuchillawanqachari, nispa. 15Tata Diostaj chayman kuticherqa: Pipis qanta wañuchejqa qanchis kuti castigasqa kanqa, nispa. Chaymantataj Tata Diosqa Cainman uj señalta churarqa, pipis taripaytawan ama wañuchinampaj. 16Caínqa Tata Diosmanta t'aqakuspa riporqa. Tiyakorqataj Nod jallp'api, Edenmanta inti llojsimuy cheqakojpi. 17Caínpa warmin wijsayoj rikhurispa, nacechikorqa churin Enocta. Chantá Caínqa uj llajtata sayacherqa, chay llajtatataj suticharqa churin Enocpa sutinwan. 18Enocqa karqa Iradpa tatan, Iradtaj karqa Mehujaelpa tatan. Mehujaeltaj Metusaelpa tatan karqa, Metusaeltaj Lamecpa tatan karqa. 19Lamecqa iskay warmisniyoj karqa. Ujnin kajpata Ada sutin karqa, ujnin kajpatataj Zila. 20Adaj churin karqa Jabal, chaypa miraynintaj karqanku toldospi tiyakojkuna, uywasta uywajkuna. 21Wawqenqa Jubal karqa; chaypa wawasnin karqanku arpata, qenatawan tocajkuna. 22Zilapis wawayojllataj karqa, sutintaj karqa Tubalcaín. Payqa herrero karqa; ruwaj tukuy imata broncemanta, fierromantawan. Tubalcainpata panampis tiyarqa, sutintaj Naama karqa. 23Uj kuti Lamecqa warmisninta nerqa: Ada, Zila, sumajta uyariwaychej imatachus nisqayta: Warmisníy, uj runata wañuchini wajtawasqanrayku, uj waynatataj sajmawasqanrayku. 24Sichus Caínta qanchis kutita castiganqanku chayqa, noqataqa castigawanqanku qanchis chunka qanchisniyoj kutista. 25Adanpa warmin ujtawan wijsallisqa rikhurerqa. Ajinamanta uj wawan kallarqataj, suticharqankutaj Set sutiwan. Evataj nerqa: Dios qowan uj churitañataj Abelpa cuentanmanta, pitachus Caín wañucherqa, chaymanta, nispa. 26Setpatapis churin kallarqataj, sutintaj karqa Enós. Chaymantapacha Tata Diospa sutinta oqhariyta qallarerqanku Diosninkupaj rejsikapusqankurayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\