GÉNESIS 40

1Uj kuti reyman vinota jaywaj runa copero nisqa, jinallataj t'antata ruwaj runapis, Egiptomanta rey patronninkoj contranta sajrata ruwarqanku. 2Chaymanta rey Faraón mayta phiñakuspa, iskaynin kamachisninta carcelman wisq'aykucherqa. Paykuna karqanku kamachispa kurajninkukuna. Ujnenqa vinota ruwajkunata kamachej, ujnintaj t'antata ruwajkunata. 3Paykunata presosta apacherqa presosta qhawachej capitampa wasinman, maypichus cárcel karqa, chayman. Chayllapitaj Josepis preso kasharqa. 4Jinapi presosta qhawajkunaj capitannin Joseman nerqa chay iskay presosman imatachus mañasqankuta jaywananta; paykunaqa unaytaña carcelpi karqanku. 5Uj ch'isi iskaynin presos, vinota jaywaj, t'antata ruwaj ima mosqokorqanku sapa ujninku, sapa ujninkojtataj uj imata niyta munarqa. 6Chantá tutamanta Joseqa presosta watukuspa, rikorqa llakisqa kasqankuta. 7Taporqataj paykunata: Imamantá llakisqa kashankichejri? nispa. 8Paykunataj kuticherqanku: Sapa ujniyku mosqokuyku, manataj pipis kanchu mosqokusqaykuta sut'inchanawaykupaj imatachus niyta munasqanta, nispa. Josetaj nerqa: Manachu Dios chaykunataqa sut'inchan? Willariwaychej chay mosqokusqaykichejta, nispa. 9Vinota jaywajkunaj kurajnin mosqokusqanta willayta qallarerqa Joseman: Noqa mosqokuni uj uva sach'a ñawpaqeypi kashajta. 10Chay uva sach'aqa kinsa ramasniyoj kasqa. Chaytaj q'omeryaspa, t'ikashasqa, t'ikasnintaj sumaj poqosqa uvasman tukusqa. 11Noqaqa Faraonpa copanta jap'ishasqani. Uvasta jap'iytawantaj, chay copaman ch'irwashasqani. Chaymantaqa noqa kikiy jaywashasqani Faraonpa makinman. 12Chantá José nerqa: Chay mosqoyniykeqa kayta niyta munan: Kinsa ramasnenqa kinsa p'unchay kanku; 13kinsa p'unchaymantawan Faraón umaykita oqharichinanta niyta munan. Ñawpaj imatachus ruwarqanki, chayllamantaj kutiykuchisonqa, jinamanta ujtawan Faraonman vinota jaywallankitaj. 14Chay jina kajtintaj, noqamanta yuyarikuwanki. Faraonmanqa noqamanta willankipuni, kaymanta orqhopunawampaj. Qampis noqamanta khuyarikuwankipuni ari. 15Noqataqa hebreospa jallp'anmanta suwamuwanku, chayrayku noqaqa mana kay carcelpi kanaypaj jinachu kani, imaraykuchus mana ima sajratapis ruwanichu, nispa. 16Chaymantaqa t'antata ruwajkunaj kamachejninñataj José allinta sut'inchasqanta rikuspa, nerqa: Noqapis mosqokullanitaj kinsa canastaspi yuraj t'anta umay patapi kashajta. 17Patan kajpi, imaymana t'antasta Faraón mikhun, chay t'antas kashasqa; p'isqostajrí jamuspa, chay t'antasta mikhukapusqanku umay patapi canastamanta, nispa. 18Josetaj nerqa: Qampa mosqokusqaykeqa kayta niyta munan: Chay kinsa canastasqa kinsa p'unchay kanku; 19chaymanta Faraonqa umaykita qholuchispa, sach'aman warkhuchisonqa, p'isqostaj jamuspa, aychasniykita mikhonqanku. 20Kinsa p'unchaymantawan Faraonpa diachakun karqa, paytaj jatun fiestata ruwarqa tukuy kamachisnimpaj. Chay runaspa rikunanta carcelmanta orqhochimorqa vinota jaywajkunaj kurajninta, t'antata ruwajkunaj kurajnintawan. 21Vino jaywajta watejmanta vino jaywananman kutiykucherqa; jinamanta payqa vinota Faraonman jaywallarqataj ñawpajta jina. 22T'anta ruwajtatajrí sipicherqa, Josejpa sut'inchasqanman jina. 23Chaywampis vinota jaywaj runaqa Josemanta mana yuyarikorqachu; astawanqa qonqaporqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\