GÉNESIS 6

1Maypachachus runas kay pachapi mirayta qallarejtinku, ususisninku karqa. 2Jinapi Diospa churisnenqa rikorqanku runaspa ususisninku k'achitas kasqankuta. Chayrayku paykunawan casarakorqanku, munasqankuman jina ajllakuspa. 3Tata Diostaj nerqa: Mana saqesajchu runasqa kay pachapi wiñaypaj kawsanankuta, imaraykuchus paykunaqa aychalla kanku. Chayrayku kawsanqanku pachaj iskay chunkayoj watasllata, nispa. 4Diospa churisnin runaspa ususisninkuwan casarakuspa, wawasniyoj karqanku, chay wawasninkutaj jatunkaray runas karqanku. Paykuna chaypacha karqanku manchay kallpasniyoj, mentasqastaj. 5Tata Diosqa rikorqa runaspa ashkha millay sajra ruwasqasninkuta, qhepamampis tukuy sajrallatapuni ruwayta yuyasqankuta. 6Chayrayku Tata Diosqa pesachikorqa runasta ruwasqanmanta, mayta sonqonta nanachikuspa. 7Tata Diosqa nerqa: Jallp'a patamanta tukuyta chinkachisaj kay ruwasqasniy runasta, jinallataj uywasta, pampata qhatatakojkunata, phawajkunatawan. Anchata pesachikuni kaykunata ruwasqaymanta, nispa. 8Chaywampis Noeqa Diospa ñawpaqempi khuyakuyta tarerqa. 9Kay jina karqa Noejpa kawsaynin: Noeqa cheqan karqa, sumaj runataj chay tiempo runa mita ukhupi, Diosta kasuspapuni. Ajinaqa pay k'atalla Diospa munayninta ruwarqa. 10Noejpata kinsa churisnin karqanku, Sem, Cam, Jafet ima. 11Diospa ñawpaqempi kay pachaqa imaymana juchawan junt'a karqa, chejninakuywan ima. 12Runasqa juchapi pejtusqa karqanku. Chayrayku Dios chay jina millay juchasapasta rikuspa, 13Noeta nerqa: Noqa tukuchisaj kay runasta. Paykunaj juchallikusqankurayku imaymana jucha kay pachaman junt'an. Chayrayku tukuchisaj paykunata tukuy jallp'antinta. 14Qanqa ruway uj arcata gofer maderamanta. Ukhumpitaj ruway ashkha cuartosta. Jinaspataj, mach'awan lluch'iranki ukhunta jawantawan, tukuy lajrasninta ama yaku yaykunampaj. 15Kay jinata arcata ruwanki: Sayt'unman ruwanki pachaj kinsa chunka phishqayoj metrosniyojta, kinrayninmantaj iskay chunka iskayniyoj metros, phishqa chunka centimetrosniyojta; sayayninmantaj chunka kinsayoj metros phishqa chunka centimetrosniyojta ruwanki. 16Chantá ruway kinsa alto patasniyojta, uj ventanayojta, chaytaj kachun techo uramanta khuskan metropi; uj ladompitaj punkunta ruwanki. 17Noqaqa jatun parata parachimusaj yakoqa kay pachata p'ampanankama, kay pachapi tukuy kawsajkunata chinkachinampaj. Jallp'a patapi tukuy ima kawsajkuna wañonqanku. 18Qanwantajrí ruwasaj uj tratota. Qan yaykunki arcaman, jinallataj yaykonqanku churisniyki, warmiyki, ñojch'asniyki ima. 19Chantá arcaman qhatiykunki uj chinatawan orqotawan sapa uj animalesmanta kay pachapi kaj chhikamanta; chay animales qanwan kanqanku kawsanankupaj. 20Qanwan khuska yaykonqanku tukuy laya animalesmanta iskaykama phawajkunamanta, uywasmanta, tukuy qhatatakoj animalesmanta ima, paykunapis kawsanankupaj. 21Jinallataj tukuy laya mikhunata tantay, waqaychaytaj qan mikhunaykipaj, jinallataj animales mikhunankupajpis, nispa nerqa Diosqa. 22Ajinata Noeqa ruwarqa, Dios imaynatachus payman nisqanman jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\