GÉNESIS 7

1Tata Diosqa Noeta nerqa: Arcaman yaykuy tukuy familiaykiwan, imaraykuchus qanlla allinta kawsanki ñawpaqeypi tukuy kay tiempo runasmanta nisqaqa. 2Tukuy llimphupaj qhawasqa uywasmanta qhatiykuy qanchis chinasta, orqostawan. Mana llimphupaj qhawasqa kajkunamantarí uj chinatawan, uj orqollatawan qhatiykunki. 3Jinallataj phawaykachajkunamantapis qanchis chinatawan, qanchis orqostawan apaykunki sapa layamanta, kay pachapi ama chinkanankupaj. 4Noqataj qanchis p'unchaymantawan parachimusaj tawa chunka p'unchayta, tawa chunka tutatawan. Ajinamanta kay pachamanta chinkachisaj tukuy kawsajkuna ruwasqasniyta, nispa nerqa Tata Diosqa. 5Noetaj Tata Diospa tukuy kamachisqanta ruwarqa. 6Noeqa karqa sojta pachaj watasniyoj, yaku kay pachata p'ampaykushajtin. 7Noetaj arcaman yaykuporqa churisninwan, warminwan, ñojch'asninwan ima, jatun musphay paramanta pakakunankupaj. 8Jinallataj mikhuna kaj animales, mana mikhuna kaj animalespis, phawajkuna, jallp'a patata qhatatakojkuna ima, 9Noewan khuska chinawan orqowan, iskay iskaymanta arcaman yaykorqanku, Diosqa Noeman nisqanman jina. 10Qanchis p'unchayninmantaj yakoqa jallp'ata p'ampayta qallarerqa. 11Chaypacha karqa chunka qanchisniyoj p'unchay iskay kaj killapi. Noetaj karqa sojta pachaj watasniyoj. Chay p'unchaypipuni yuyay chinkay ukhu pacha qocha phullchimorqa, jinallataj cielopi kaj yakupis t'ojyamuspa, musphayta jich'akamorqa. 12Jallp'a patata paraqa tawa chunka p'unchayta, tawa chunka tutatawan pararqa. 13Kikin chay p'unchaypi Noé arcaman yaykorqa churisninwan Sem, Cam, Jafetwan, jinallataj warminwan, kinsantin ñojch'asninwan ima. 14Paykunawan khuska yaykorqanku tukuy laya monte animales layankuman jina, uywas, qhatatakoj animales, tukuy laya phawajkuna ima. 15Tukuy laya animales arcaman yaykorqanku Noewan khuska iskay iskaymanta, tukuy kawsayniyoj kajkuna. 16Sapa laya animales chinawan orqowan yaykorqanku, Noeman Dios kamachisqanman jina. Chaymantataj Tata Diosqa arcaj punkunta wisq'aykorqa. 17Jatun musphay para jich'akorqa tawa chunka p'unchaykunata. Yakustaj manchayta llump'irispa oqharikorqanku, arcatataj pampamanta tuytucherqapacha. 18Yakoqa astawan astawan kay pachaman junt'aykusharqa, arcataj yakus patapi tuytorqa. 19Yakoqa manchayta wicharispa, tukuy jallp'ata p'ampaykorqa, kay pachapi aswan jatun kaj orqosnintinta. 20Chay orqosta p'ampaykuytawan, yakoqa qanchis metrostawan jinaraj wicharerqa chay orqos patamanta. 21Ajinapi wañurarqanku tukuy kawsajkuna kay jallp'a patapi: Phawajkuna, uywas, monte animales, jallp'a patapi qhatatakoj animales, tukuy runas ima. 22Kay pachapi tukuy kawsayniyojkuna wañurarqanku senqasninkumanta samajkuna. 23Noella kawsarqa, pikunachus arcapi karqanku, chaykunawan khuskalla. Chay ujkunaqa tukuyninku wañorqanku: Runas, uywas, phawajkuna, qhatatakoj animales ima. 24Yakutaj karqa jallp'a patapi pachaj phishqa chunkayoj p'unchaykunata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\