GÉNESIS 8

1Dios yuyarikorqa Noemanta, paywan khuska tukuy animales arcapi kajkunamantawan. Chayrayku wayrachimorqa, chaytaj yakuta ch'akiykucherqa. 2Yuyay chinkay ukhu qochataj manaña phullchimorqachu, jinallataj janaj pachamanta t'ojyaspa phullchimoj yakupis. Parapis thañiporqa. 3Yakoqa pisimanta pisi ch'akiykaporqa. Pachaj phishqa chunkayoj p'unchaymanta astawan yakoqa ch'akiykorqa. 4Chunka qanchisniyoj p'unchaypi, qanchis kaj killapi arcaqa tiyaykorqa Ararat nisqa orqo pataman. 5Yakoqa astawanñapuni ch'akiykusharqa. Chunka kaj killaj ñawpaj kaj p'unchaynimpi ñapis rikukorqankuña aswan alto kaj orqospa puntasnin. 6Tawa chunka p'unchaymanta, Noeqa arca ruwasqampi ventanata kicharikamorqa. 7Kacharerqataj jatun yana qharqañata. Chaytaj kayman jaqayman phawaykacharqa ch'aki jallp'ata mask'aspa; ni mayman tiyaykuyta atispatajrí kutimpullarqataj. 8Chantá Noeqa uj palomatañataj kacharerqa, jallp'a rikhurinñachus manarajchus, chayta yachanampaj. 9Palomapis kutirimpullarqataj arcaman, imaraykuchus manarajpuni jallp'ata tarerqachu chayman tiyaykunampaj; jallp'aqa yakuwan p'ampasqallaraj karqa. Noeqa makinta jaywarerqa ventanamanta, paloma makinman tiyaykojtintaj, payqa arca ukhuman apaykorqa. 10Noeqa suyakorqa qanchis p'unchaytawan; chaymanta ujtawan kacharillarqataj palomata. 11Chharpuyaykushajtinña, palomaqa Noeman kutimporqa, uj q'omer olivo laqhe achurisqa. Ajinamanta Noeqa yacharqa yakoqa ch'akiykushasqantaña. 12Chaymanta qanchis p'unchaytawanraj suyallarqataj. Chaymantaraj palomata ujtawan kacharillarqataj, palomarí manaña chay kutipi Noeman kutimporqachu. 13Chaypacha Noeqa sojta pachaj ujniyoj watasniyojña karqa, yakutaj tukuynin ch'akiykaporqa. Chay karqa ñawpaj kaj p'unchay, ñawpaj kaj killapi. Noeqa arcaj patanta qhatararqa; qhawarejtintaj, jallp'aqa ch'akiña karqa. 14Iskay chunka qanchisniyoj p'unchaypi, iskay kaj killapi jallp'aqa sumaj ch'akiñapuni karqa. 15Chantá Dios nerqa Noeman: 16Arcamanta llojsillayña warmiykiwan, churisniykiwan, ñojch'asniykiwan ima. 17Jinallataj qanwan khuska kaj animalestapis jawaman kacharillayña: Phawajkunata, uywasta, pampata qhatatakojkunata ima, jallp'aman tukuynejman rispa miranankupaj, kay pachaman junt'anankukama. 18Chaymanta Noeqa llojserqa arcamanta warminwan, churisninwan, ñojch'asninwan ima. 19Jinallataj llojserqanku tukuy uywas, monte animales, pampata qhatatakojkuna, tukuy lijrayoj animales ima. 20Noetaj uj altarta Tata Diospaj ruwarqa, chaypitaj Diospaj uj uywa wañuchisqata q'olacherqa, mikhuna uywasta, phawajkunata ima sapa layamanta ujtakama ajllaspa. 21Chay q'apaytaj Diospaj may sumajpuni karqa munasqanman jina, nerqataj sonqompi: Kunanqa manaña jallp'ata castigasajchu runaj juchanrayku, imaraykuchus runaqa wawamantapacha mana allin kajllata yuyan. Nillataj kawsajkunatapis tukuchisajchu kunampi jina. 22Kay pacha kanankama kallanqapuni chajras, cosechas; kallanqataj q'oñi tiempo, chiri tiempo, q'omer tiempo, t'ojra tiempo, chantaqa p'unchay, tutapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\