HABACUC 2

1Allinta qhawasaj, imaynatachus uj llajta qhawajpaj churasqa soldado sayanampi qhawashan, jinata, rikunaypaj, Tata Dios imatachus niwasqanta chay quejakusqayman jina kutichiwaspa. 2Tata Diosqa kutichiwarqa: Qhelqay t'uru k'anallaspi, imastachus rikuchisqayki, chayta, jinamanta sumaj leesqa kanampaj. 3Manaraj chayamunchu mosqoypi jina rikusqayki junt'akunanqa; chaywampis junt'akonqapuni. Qheparejmanña rijch'asunki chaypis suyarillay, junt'akunan tiempoqa chayamonqapuni. 4Kay jinatamin qhelqanayki kashan: Sajrata ruwajkunaqa mayta runaykachanku. Chaywampis cheqan runasqa Diospi creesqankurayku kawsanqanku. 5Mayta runaykachaj runasqa atiyniyoj kayta munanku, mask'ankutaj astawan astawan mana samarikuspa, chay ateyqa pasapojlla kashajtimpis. Simisninkuta aya p'ampanasta jina kicharinku. Wañuy jina mana sajsakuyta atinkuchu. Chayrayku nacionesman ujmantaj ujmantaj phinkiykunku jap'iranankupaj. 6Chaywampis, chay tukuy jap'isqasninku naciones asikuspa, kay jinata takipayanqanku: Ay, qanmanta, mana qampata kajllawan qhapajyaykoj. Mayk'ajkamataj tantanki mañarisqa imasta qhapajyanaykipaj? 7Qonqaymanta jinalla chayamonqanku chay manusojkuna. Rijch'arispa, kharkatitichisonqanku, q'arallatataj saqerpayasonqanku. 8Contraykipi naciones tantaykukuspa, tukuy kapuyniykita qhechusonqanku, imaynatachus qampis paykunamanta kapuyninkuta qhechorqanki, jinata. Chaypacha pagachisonqanku runasta wañurachisqaykimanta, kallpaykiman atienekuspa ruwasqaykimanta chay jallp'ankupi, llajtasninkupi tiyakojkunawan. 9Ay qanmanta, pichus suwasqaykiwan wasiykiman junt'achej, ama ima llakiykunaman urmanaykipaj. 10Jinamanta wasiykita p'enqaywan junt'achinki; chay chhika nacionesta tukuchispaqa, qan kikiykita tukuchikorqanki. 11Kunanqa, perqasmanta rumis, wasi kurkuspis contraykipi qhaparenqanku. 12Ay qanmanta; llajtasniykita jatarichishanki runasta wañuchispa, jinataj sajra ruwaykuna patapi. 13Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin trabajasqaykita, chay may sayk'uy sayk'uywan tukuy ruwasqasniykitataj qhasi manakajman tukuchenqa, imaraykuchus tukuy ruwasqasniyki ninawan ruphachisqa kanqanku. 14Chaypachataj, Tata Diospa jatun kayninmanta yachaywan tukuy kay pacha junt'a kanqa, imaynatachus mama qochaman yaku junt'aykun, jinata. 15Ay qanmantaqa, imaraykuchus qayllaykipi wasiyojkunataqa jampiswan chajrusqa vinoswan machaykuchinki, ima p'enqayta q'ala kayninkuta qhawakunaykirayku. 16Kunantajrí jatumpaj qhawasqa kanayki may p'enqaypi rikhurenqa, imaraykuchus Tata Dios qosonqa uj ujyanata, chaytaj rikuchisonqa mana circuncidasqa kasqaykita, may uyarisqa kasqaykitaj pampapi rikhurenqa. 17Líbano orqota ruwarqanki, chay millay ruwasqasniykeqa pataykiman urmamonqa, mancharikunkitaj chay k'ita animalesta wañuchisqaykimanta. Chaytaj jamusonqa runasta wañurachisqaykirayku chay jallp'api, llajtasninkupi tiyakojkunawan kallpaykiman atienekuspa sajrata ruwasqaykiraykutaj. 18Imapajtaj sirvin uj lanteqa, maypachachus ruwajqa ruwayta tukunña chaypachaqa? Imapajtaj sirvin uj lanti llulla manakajman pusajri? Chay lantisqa mana atinkuchu parlayta; chayrayku imaynatataj pichus chaykunata ruwaj runaqa paykunapi atienekunmanri? 19Ay qanmanta, imaraykuchus k'ullumanta llajllasqa lantiman ninki: Rijch'ariy, nispa, mana parlayta atej rumismantaj ninki: Sayarikuy, nispa. Chaykunaqa imamantapis willasuyta atinkumanchu? Mana, imaraykuchus mana kawsayniyojchu kanku, qoriwan chayrí qolqe metalwan lluch'isqa kaspapis. 20Tata Diostajrí santo Templompi kashan. Chayrayku kay pachapi tukuy kajkuna ñawpaqempi ch'inlla kachunku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\