HABACUC 3

1Kayqa profeta Habacucpa Diosmanta mañakuynin. 2Qanmanta uyarispa, ruwasqasniykimantapis yachaspa, mayta yupaychayki. Ñawpa tiempo ruwasqasniykita jina kunampis ruwallaytaj, chaywan noqaykupis chay ruwasqasniykita rejsinaykupaj. Ajinamanta, chay phiñakuyniykipi rikuchiwayku khuyakuyniykita. 3Diosqa jamun Temán chaynejmanta; Parán orqomanta Santo Kaj Diosqa jamun. Jatun kaynenqa tukuy cielota junt'aykun, kay pachataj Payta jatunchaywan junt'a kashan. 4Lliphipej k'anchaypi mayt'usqa jamun, makisninmantataj k'anchaykuna llojsimunku, rikuchispa, Paypi kashan, chay pakasqa jatun atiyninta. 5Paypa ñawpaqenta chayamunku millay wañuchej onqoykuna, chay qhepantataj k'aja onqoywan wañuypis jamullantaj. 6Jallp'aqa kharkatitin Pay sayarejtenqa; qhawajtimpis, naciones kharkatitinku. Chay ñawpa orqosqa urmaranku, chay unayniyoj orqospis pampachakunku. Diospa ñankunanrí wiñaypaj kanku. 7Noqa rikuni Cusanmanta runasta ñak'ariypi urmasqata, Madianpi tiyakojkunatataj manchachikuywan k'umuykusqata. 8Tata Dios, mayuspa contrankupichu phiñakunki? Mama qochajpa contrampichu phiñasqa kashanki? Chayraykuchu caballosniykiman lloq'aykunki, atipaj maqanakunapaj carretasniykimampis? 9Flechana arcoyki ñapis wakichisqaña kashan, jinataj tukuy flechasnimpis oqharinapajpachaña. Mayusniykiwan pampapi wayq'osta khallanki. 10Orqosqa kharkatitinku rikususpa, parapis patamanta imata jina jich'akamun; chantá mama qochapis qhollchoqeyasqanwan manchayta ch'ajwarin, chhika patasta oqharikuspa. 11Intipis, jinataj killapis pakakunankumanta mana llojsimunkuchu, flechasniyki lliphipirisqanrayku, t'ojsina lanzaykej lliphipirisqanraykutaj. 12Phiñakuyniykipi tukuy kay pachantinta purinki; nacionestapis phiñakuywan sarurparinki. 13Qan llojsimunki aylluykita yanapaj, jinallataj ajllakusqayki reyta. Sajra runaj wasimpa techonta Qan phirerqanki, cimientontapis ura k'uchunkama rikhuricherqanki. 14Wañucherqanki chay kurajninkuta flechasnillankuwantaj, maypachachus caballosninkupi lloq'asqa phinkiykorqanku sinch'i wayra jina manchay machu machus, kay mana jark'akuyta atejkunata pakayllamanta wañuchinankupaj chaypacha. 15Caballosniykiwan mama qochasnejta purinki, chay phosoqeyashaj chhika jatuchaj qochasnejta. 16Kay tukuy imasta uyarispa, manchachikorqani. Parlasqaypipis simiy kharkatiterqa; chakisniy mana sayayta aterqachu, tukuy cuerpoytaj llawch'iyaporqa. Chaywampis alliywan suyallasaj, maypachachus Dios chay ñak'arichiwajninchejpa soldadosninta ñak'ariyman churanqa, chay p'unchayta. 17Chaypachamari kusiywan junt'a kasaj Salvawajniy Tata Diosrayku. Amapis higo sach'as t'ikachunkuchu, amapis uvas poqochunchu nitaj olivospis; amapis chajras poqochunkuchu, tropamanta ovejaspis tukukapuchunku, amañapis wakas kachunkuchu corralespi. Chay tukuywampis Tata Diosta yupaychasajpuni. 19Tata Diosmin kallpata qowan; chakisniymampis qon kallpata, usqhay usqhayta taruka jina correnaypaj. Aswan patasninta purichiwan ama pipis imananawampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\