HEBREOS 1

1Ñawpa tiempospi, ashkha kutista tukuy imaymanamanta Diosqa parlarqa ñawpa tatasninchejman profetasnejta. 2Kay qhepa p'unchaykunapitajrí Churinnejta parlawarqanchej, pimanchus tukuy imata qorqa herenciata jina, pinejtatajchus tukuy kaj chhikata ruwarqa, chaynejta. 3Payqa Diospa jatun kaynimpa k'anchaynimpa lliphipiynin, Paypa kaynintaj Dios Tataj kaynimpuni. Payqa atiyniyoj Simi Nisqanwan tukuy kaj chhikata maychus kanampi churaspa purichin. Chantá juchasta pichaytawan, jatun atiyniyoj Kamachejpa pañanman tiyaykukorqa janaj pachapi. 4Payqa angelesmanta aswan patapi churasqa karqa, paykunaj sutinkumanta aswan jatun sutita herenciata jina jap'isqanrayku. 5Chayqa ajina, imaraykuchus Diosqa mana mayqen angelmampis nerqachu: Qanqa Churiy kanki. Kunan yumarqayki, nispa. Ujtawan nillarqataj: Noqaqa Paypa Tatan kasaj, Paytaj Churiy kanqa, nispa. 6Kuraj kaj Churinta kay pachaman pusamuspa, ujtawan nin: Diospa tukuy angelesnin Payta yupaychachunku, nispa. 7Angelesninmanta parlaspataj, Diosqa nin: Payqa angelesninta wayraman jina tukuchin, kamachisnintataj nina larwayman jina, nispa. 8Churimantatajrí nin: Diosníy, kamachina tiyanaykeqa wiñaypa wiñaynintinkama kanqa; kamachina tojnuykeqa cheqan kaj kamachiyta apamun. 9Qanqa cheqan kajta munakorqanki, sajra kajtataj chejnerqanki. Chayrayku Dios, Qampa Diosniykeqa kusiywan jawisorqa aceitewan jina, kawsaqesniykimanta aswan pataman churasuspa, nispa. 10Chantá nillarqataj: Qanmin, Señorníy, qallariypeqa kay pachata sinch'ita sayacherqanki; cielopis makisniykej ruwasqallantaj. 11Chaykunaqa tukukonqanku. Qantajrí kallankipuni. Tukuyninkutaj p'acha jina thantakonqanku. 12P'achata jina chaykunata suk'arqoytawan, wajta churaykunki. Chaywampis Qanqa kikillampuni kanki; watasniykipis mana tukukuyniyoj kanku, nispa nin Diosqa. 13Chantá, Diosqa ni mayqen angelmampis nerqachu: Pañayman tiyaykukuy, enemigosniykita chakisniyki uraman churanaykama, nispaqa. 14Angelesqa tukuyninku sirvej espirituslla kanku, Diospa kachamusqasnin, salvacionta herenciapaj jap'ejkunata yanapanankupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\