HEBREOS 2

1Chayrayku chay uyarisqanchejta tukuy sonqo kasunanchej, ama chaymanta karunchakunanchejpaj. 2Angelesnejta Diospa nisqan sinch'i atiyniyoj kasqanrayku, mana kasukuspa contranta juchallikojqa castigasqa karqa sajra ruwasqanman jina. 3Ajina kajtenqa, sichus noqanchej chay jina jatun salvacionta mana kasuta ruwasunman chayqa, imaynatataj llusp'isunman castigomantari? Chay salvacionmanta Señorqa ñawpajta willarqa, Payta uyarejkunataj cheqapuni kasqanta willallawarqanchejtaj. 4Jinallataj Dios Tatapis rikucherqa cheqa kasqanta jatun rikuchinaswan, t'ukuna ruwanaswan, milagroswan, ruwanapaj atiykunawan ima. Chaykunataqa Espíritu Santo rak'irarqa munasqanman jina. 5Kay parlashanchej chaymanta, Diospa jamoj reinompeqa mana angelestachu Dios churanqa kamachinankupaj. 6Astawampis Diosmanta Qhelqasqapi ujnin qhelqarqa: Imataj runa kasqa paymanta yuyarikunaykipajri? Chayrí, imataj runaj churin kasqa payta allinta qhawanaykipajri? 7Angelesmanta nisqaqa, uj pisi tiempollapaj Payta aswan pisi kananta ruwarqanki. Jatun kaywan Payta pilluykucherqanki, jatumpajtaj Payta qhawarqanki. 8Jinallataj tukuy kaj chhikata chakisnin uraman churarqanki, nispa. Chayrayku, tukuy ima Paypa kamachiynimpi kajtinñaqa, manaña imapis kanchu Paypa kamachiynin uraman churanapajqa. Kunantajrí, manaraj rikunchejchu tukuy ima Paypa kamachiynimpi churasqa kasqantaqa. 9Astawampis kunanqa Jesús, pitachus Dios churarqa angelesmanta tumpawan pisi kanampaj, Payta rikunchej jatun kaywan pilluchisqata, jatumpaj qhawasqatataj ñak'arispa wañusqanrayku, ajinamanta Diospa qhasilla k'acha yanapayninnejta tukuy runasrayku wañunampaj. 10Diosqa tukuy imata ruwarqa Paypaj, Paynejtataj; chay Diosmin munarqa ashkha churista janaj pacha k'anchayman pusayta. Munallarqataj paykunata salvacionman Pusajqa ñak'ariynejta tukuy imapi junt'asqa kananta. 11Juchamanta t'aqasqa kajkuna, chantá pichus paykunata juchamanta T'aqajwan uj Tatallamanta kanku. Chayrayku Jesusqa mana p'enqakuspa, paykunata hermanosnimpaj rejsikapun. 12Payqa nin: Hermanosniyman sutiykita willasaj, tantasqa kajkuna chawpipitaj takispa yupaychasqayki, nispa. 13Ujtawan nillantaj: Noqaqa Paypi atienekusaj, nispa. Chantá nillantaj: Kaypi kashani, Dios qowarqa, chay wawaswan khuska, nispa. 14Chay wawasqa aychayoj, yawarniyojtaj kanku. Ajinallataj Cristopis paykuna jina kanampaj aychallikorqa, wañuyninnejta atipanampaj Kuraj Supayta, pichus wañuypa atiyninta jap'isharqa, chayta. 15Ajinamanta kacharichiyta atin, pikunachus wañuyta manchachikuspa, tukuy kawsayninkupi Kuraj Supaypa wata runasnin kasharqanku, chaykunata. 16Cheqatapuni Payqa mana angelestachu yanapaj jamorqa, manachayqa Abrahampa mirayninmanta kajkunata. 17Chayrayku tukuy imapi hermanosnin jina kanampaj churasqa karqa. Ajinamanta khuyakuyniyoj kuraj kaj sacerdote churasqa kaspa, Diospaj tukuy ruwana kajta junt'arqa, wañuyninnejta runaspa juchasninku pampachasqa kanampaj. 18Payqa kay pachapi juchaman urmanapaj tanqasqa kaypi ñak'arerqa, chayraykumin yanapayta atin chay jina ñak'ariypi kajkunata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\