HEBREOS 4

1Manchachikuna ari; Diospa samarichiyninman yaykuna kashajtin, pajtataj qankunamanta mayqempis mana yaykunapaj jina kasqanrayku mana yaykunmanchu. 2Paykunaman jina, noqanchejmampis evangeliota willallawarqanchejtaj. Chaywampis chay willayta uyarisqankuwanqa mana imatapis tarerqankuchu, mana tukuy sonqo creespa uyarisqankurayku. 3Noqanchej creejkunaqa samarichinanman yaykunchej, Diospa kay nisqanman jina: Chayrayku k'ajaj phiñakuyniypi juraspa nerqani: Mana samarichinayman yaykonqankuchu, nispa. Chaywampis, Diospa ruwasqasnenqa tukusqaña karqanku, kay pachata ruwasqanmantapacha. 4Qanchis kaj p'unchaymantaqa parlaspa, wajnejpi nerqa: Diosqa qanchis kaj p'unchaypi tukuy ruwasqasninmanta samarikorqa, nispa. 5Ujtawan nillarqataj: Samarichinayman mana yaykonqankuchu, nispa. 6Diospa samarichinanman yaykojkuna kankuraj. Chay ñawpajta allin willanasta uyarejkunaqa mana yaykorqankuchu, mana kasuyta munasqankurayku. 7Chayrayku Diosqa watejmanta uj p'unchayta wakichillantaj: Kunan p'unchay, nispa maypachachus Payqa Davidnejta parlarqa chaypacha. Ña nerqanchejña: Kunan p'unchaychus parlasqanta uyariwajchej chayqa, ama sonqoykichejta rumiyachiychejchu, nispa. 8Sichus Josuella paykunaman samarikuyta qonman karqa chayqa, mana waj p'unchaymanta parlanmanchu karqa. 9Chayrayku, Diospa ayllumpaj uj samarikuy kanrajpuni. 10Pichus Diospa samarichinanman yaykojqa paypa ruwasqasninmanta samarikun, imaynatachus Diospis ruwasqasninmanta samarikorqa, ajinata. 11Kallpachakuna ari jaqay samarikuyman yaykunanchejpaj. Pajtataj noqanchejmanta mayqempis urmanman chay wajkuna jina mana kasukusqanrayku. 12Diospa Simi Nisqanqa kawsayniyoj, atiyniyojtaj; puraj filoyoj espadamanta aswan filo. Chay Simi Nisqanqa runaj sonqon ukhukamapuni chayan. Jinallataj yuyasqanta, sonqompi imatachus munasqantapis sut'ita rikuchin allinchus, manachus kasqanta. 13Tukuy ruwasqa kajqa Diospa qhawayninmanta mana pakasqa kayta atinchu. Manachayqa tukuy imapis sut'ipacha, qhatarasqataj kashan Paypa rikunampi, pimanchus kawsayninchejmanta cuentata qonanchej kanqa, chaypata. 14Kuraj kaj sacerdoteyoj kanchej, pichus janaj pachaman yaykorqa, Diospa Churin Jesús. Chayrayku creesqanchejpi sumaj sinch'ita sayanachej. 15Chay kuraj kaj sacerdotenchej pisi kallpa kasqanchejta yachaspa, khuyawanchej, imaraykuchus Payqa juchaman urmanapaj tanqasqa karqa noqanchej jina. Chaywampis Payqa mana jayk'aj juchaman urmarqachu. 16Chayrayku mana manchachikuspa, qhasilla k'acha yanapayninta qoj Diospa ñawpaqenman qayllaykunachej khuyakuyninta, qhasilla k'acha yanapaynintawan tarinanchejpaj pisichikusqanchej tiempopi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\