HEBREOS 6

1Chayrayku, Cristomanta qallariy yachachiykunata saqespa, ñawpajman rina, wiñay tukusqa kananchejkama. Amaña watej watej kay imasta yachachinachu: Wañuyman apaj sajra ruwaykunamanta Diosman kutirina kasqanta, Diospi creena kasqanta, 2bautizakuna kasqanta, ruwanayoj kanapaj makista umaman churaykuna kasqanta, wañuymanta kawsarimpuy kasqanta, wiñay juicio kasqanta ima. 3Arí, chay jinata ruwasunchej, Dios munajtenqa. 4Wakinkunaqa, uj kutita k'anchasqaña kaspa, janaj pacha Diospa qosqanta jap'erqanku. Espíritu Santopis paykunaman qosqa karqa. 5Jinallataj paykunaqa Diospa Simi Nisqan may allin kasqanta yacharqanku, rejserqankutaj jamoj p'unchaykunaj atiynintawan. 6Ajina kashaspa, sichus chay runas urmankuman chayqa, manaña Diosman kutirichisqa kayta atinkuñachu, imaraykuchus paykuna kikinkupaj Diospa Churinta watejmanta chakatanku, runaj rikunanta p'enqaypi rikhurichispa. 7Paramojtin, sichus jallp'aqa tarpojpaj sumajta poqochin chayqa, chay jallp'aqa Diospa bendecisqan. 8Ima jallp'apichus khishkaslla, qhoraslla wiñan chayrí, chay jallp'aqa ni imapaj walejchu, manachayqa maldecisqa kanampajña kashan, tumpamantawantaj ruphachisqa kanqa. 9Munasqa hermanos, chay jinata parlashaspapis, yachayku qankunapi aswan allin imas kasqanta, mayqenchus salvacionwan khuska kashan, chay. 10Diosqa cheqan kaspa, mana qonqaponqachu ruwasqasniykichejmanta, jinallataj Diospa sutinta munakusqaykichejmantapis. Qankunaqa Diospa ajllakusqasninta yanaparqankichej; kunampis yanapashallankichejpuni. 11Munayku ari, sapa ujniykichej chay kikin k'uchi kayta rikuchinaykichejta tukukuykama, imatachus atienekuspa suyashankichej, chay junt'akunampaj. 12Ama qhellayapuychejchu. Manachayqa pikunachus creespa, pacienciawan Dios qonanta nisqanman jina herenciata jap'inku, chaykunaj ruwasqasninkuta jina qankunapis ruwallaychejtaj. 13Maypachachus Diosqa Abrahamman imatachus qonanta nerqa chaypacha, kikin kawsayninrayku jurarqa, Paymanta aswan kuraj mana kasqanrayku. 14Pay nerqa: Cheqamanta mayta bendecisqayki, mirayniykitapis ashkhayachisaj, nispa. 15Jinataj Abrahamqa chay jina unayta pacienciawan suyakuspa, imatachus Dios qonanta nerqa, chayta jap'erqa. 16Runas paykunamanta aswan kuraj kajpa sutinrayku juranku. Jurajtinkutaj, tukuy ima churanaku tukukapun. 17Diosqa sut'ita rikuchiyta munarqa herenciata jap'ejkunaman Payqa ujllata parlaj kaspa, nisqanta junt'anantapuni. Chayrayku juramentowan nerqa imatachus ruwananta. 18Ajinamanta mana jayk'aj llullakoj Diosqa ujllata parlaspa chay qosaj nisqanwan, juramentota ruwasqanwan ima jatunta sonqochawanchej, pikunachus waqaychasqa kayta mask'aspa, churasqa kashan, chay suyakuymanta ch'ipakunchej, chaykunapaj. 19Chay suyakoyqa kashan ancla nisqa barco sayachina gancho jina creesqanchejpi mana iskayrayachisqa sinch'ita sayananchejpaj. Chay suyakoyqa yaykun Aswan Santo nisqa velo ukhukama, 20maymanchus Jesús ñawpaykuspa yaykorqa noqanchejrayku, chayman. Payqa wiñaypaj Kuraj kaj Sacerdote churasqa karqa Melquisedecpa t'aqanman jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\