HEBREOS 8

1Kunanqa chay tukuy nisqaykuwan kayta niyta munayku: Chay jina kuraj kaj sacerdote tiyapuwanchejña, Paytaj janaj pachapi tiyaykukorqa, jatun Kamachej Diospa kamachina tiyanampa pañampi. 2Payqa Diospaj T'aqasqa Cheqapi sacerdote ruwanasninta ruwan, Dioswan Tinkukuna, chay cheqa kaj wasipi, mayqentachus Señor sayacherqa, mana runachu, chaypi. 3Sapa kuraj kaj sacerdoteqa jaywanasta, uywa wañuchisqa q'olachinastawan jaywanampaj churasqa kashan. Chayrayku Jesucristopis jaywanayojpuni kanan karqa. 4Sichus kunan Pay kay pachapi kashanman chayqa, mana sacerdotechu kanman, imaraykuchus sacerdotes kashallankuraj, leyman jina jaywanasta jaywanankupaj. 5Chay sacerdotesqa ruwanasninkuta ruwanku, chay imastajrí rijch'akullan janaj pachapi kaj imasman, llanthun jinalla kaspa. Chayrayku Moisesqa Dioswan Tinkukuna Toldota ruwanan kashajtin, Diosqa mayta nerqa: Orqopi rikucherqayki, chayman jinapuni tukuy imata ruway, nispa. 6Kunanrí Jesusman qosqa karqa, chay sacerdote ruwayqa aswan sumaj, imaraykuchus Payqa aswan sumaj jamach'aj. Jinallataj kay tratoqa aswan sumachaj imaspi sayachisqa kashan, mayqentachus Dios qonanta nerqa, chaykunapi. 7Ñawpaj kaj tratochus chaykama allin kanman karqa chayqa, mana waj trato ruwasqa kanmanchu karqa. 8Diosrí mana tratonta junt'asqankurayku runasta k'amispa, nin: Uj p'unchay jamushan, chay p'unchaypitaj Israel aylluwan, Judá aylluwan ima uj mosoj tratota ruwasaj. 9Kay tratoqa mana ñawpa tatasninkuwan ruwasqay chay trato jinachu kanqa, maypachachus makinkumanta aysarispa, paykunata Egiptomanta orqhomorqani chaypacha, imaraykuchus paykunaqa trato ruwasqayta mana junt'arqankuchu. Noqapis paykunata mana rikoj tukorqani, nispa nin Señorqa. 10Chayrayku kay jina tratota Israel aylluwan ruwasaj jaqay p'unchaykunaj qhepanta, nispa nin Señorqa: Yuyayninkuman kamachisqasniyta churasaj, sonqosninkupitaj qhelqasaj. Paykunaj Diosninku kasaj, paykunataj Noqaj aylluy kanqanku. 11Manaña pipis runa masinta yachachenqañachu, nitaj wawqentapis nenqachu: Señorta rejsiy, nispa, imaraykuchus tukuy rejsiwanqanku, sullk'amantapacha kurajninkukama. 12Sajra ruwasqasninkuta pampachasaj, juchasninkutapis qonqayman churasaj, nispa nerqa Señorqa. 13Mosoj tratomanta parlaspaqa, Dios rikuchin chay ñawpa trato mawk'aña kasqanta. Unayniyojqa mawk'ayapun, chinkapunantaj qayllapiña kashan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\