OSEAS 10

1Israelqa uj uva sach'a jina poqoywan junt'a kashan. Aswan ashkhasman mirasqankuman jina aswan ashkha altarestapis jatarichillarqataj. Jallp'anqa aswan sumajman tukojtin, payqa yupaychana rumi sayantasnintapis sumajyachillarqataj. 2Israelpata sonqonqa iskayman p'itisqa kashan, kunantaj chay juchanmanta paganqa. Chay altaresninta Tata Diosqa thuñenqa, chay yupaychana rumi sayantasnintapis phirenqa. 3Kay ayllu ichapis nenqa: Mana tiyapuwaykuchu reyniyku, Tata Diosta mana manchachikusqaykurayku. Chaywampis, reyqa imatataj ruwayta atinman noqaykuraykuri? nispa. 4Paykunaqa parlaylla, parlaylla, yanqhallata imatapis ninku, juraspa trato ruwasqankutapis p'akillanku. Diospa justicianqa surk'us chawpipi wiñaj jaya qhora jina kanqa paykunapaj. 5Samariamanta runasqa kharkatitinku; waqanku chay Bet-avenpi torillo lanti chinkachisqa kasqanmanta. Chaymantamá chay llajtayojkuna, sacerdotesnintin jik'un jik'unta waqashanku, chay runaykachananku chinkasqanrayku. 6Chaywampis, torillo lantipuni Asiriaman apasqa kanqa chay jatun reyman jaywanankupaj. Jinamanta Efraínqa p'enqachisqa rikhurenqa. Israelpis p'enqakonqa chay lantimanta. 7Yaku patapi tuytoj k'aspi jina Samariamanta reyqa chinkarenqa. 8Bet-avenpi lanti yupaychana wasisqa thuñisqa kanqanku, maypichus Israel ayllu juchallej, chaykuna. Chay altaresninku pataspi qhepus, khishkaspis wiñanqanku, runastaj orqosta nenqanku: Pakaykuwayku, nispa; chhankastataj nenqanku: Pataykuman urmaykamuwayku, nispa. 9Tata Diosqa nin: Israelqa mana sayk'uspa juchallikullampuni, Gabaapi juchalliyta qallarisqankumantapacha. Juchallampipuni kashan. Chayraykumari wañuchinaku maqanakupis Gabaapi chay sajra runasta taripanqa. 10Munaspa, ima ratollatapis kay aylluta castigasaj. Ashkha naciones contrampi tantaykukonqanku, maypachachus jatun juchasninkumanta Noqaqa paykunata castigasaj chaypacha. 11Efraínqa mansuyachisqa vakilla jina erapi trillayta gustachikoj. Kunantajrí Noqa churani yugota chay k'acha kunkitanman carretata aysanampaj. Judá aradota aysanqa, Jacobtaj aysanqa rastrillota. 12Paykunaman nerqani: Cheqan kaj ruwayta tarpuychej; munakuy cosechata oqhariychej. Wakichiychej jallp'ata watejmanta tarpunaykichejpaj, imaraykuchus Tata Diosta mask'ana tiempo chayamunña, Pay jamuspa salvación parata apamunankama. 13Qankunatajrí juchallata tarporqankichej, oqharerqankichej sajra kajllata, mikhorqankichejtaj llulla poqoykunallata. Wañuchinaku maqanakupaj wakichisqa carretasniykipi, jinallataj chay ashkha soldadosniykipi atienekusqaykirayku, 14llajtasniykipi ch'ajwas oqharikonqa. Chay jark'achasqa wasisniykipis pampachasqa kanqanku, imaynatachus rey Salmán chay maqanaku p'unchaypi pampacharqa Bet-arbelta, jinata. Chaypacha mamata, wawasnintinta ch'allparqanku. 15Ajinallatataj qankunatapis qhatirisonqachej, Betelpi tiyakojkuna, chay jinata juchallisqaykichejrayku. Sut'iyarqamushajtin, Israelpa reynin wañonqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\