OSEAS 12

1Efraínqa wayrallata upispa kawsan. Tukuy p'unchaynintinta inti llojsimuynej wayraj qhepanta ripun. Llulleriosninman yapashallampuni, kallpaman atienekuspa sajra ruwanasnintapis. Asiriawan tratota ruwarikun, aceite t'inkastataj Egiptoman aparichin. 2Tata Diosqa pleitoman yaykun Judawan. Jacobpa ayllunta castiganqa sajrata ruwasqanmanta, chantá pagaponqa chay ruwasqanman jina. 3Jacob manaraj nacekushaspa, wawqempa chakinmanta jap'iykukorqa, runayasqaña kaspataj, Dioswan maqanakorqa. 4Angelwan maqanakorqa, atipaykorqataj; pay waqarqa, mañakorqataj angelqa payta khuyakunanta. Dios tinkukorqa paywan Betelpi, chayllapitaj paywan parlarqa. 5Chayqa Tukuy Atiyniyoj Dios karqa, sutintaj Tata Dios. 6Ajinaqa ari, Israel, kutirikuy Diosniykiman. Khuyakuywan, cheqan kayman jinataj imatapis ruway, Diosniykipitaj atienekuspa suyakullaypuni. 7Tata Diosqa nin: Canaanqa falso pesasta makimpi apaykachan, imaraykuchus runasta ch'awkiyayta munallampuni. 8Efraínqa nin: Qhapajyaykuni, tukuy imayoj kani; jinapis ni pi ch'ataykuwanmanchu chay mana ruwanasta ruwaspa qhapajyasqaymanta. 9Noqa Señorniyki Tata Dios kani, Egiptopi kasqaykimantapacha. Watejmanta toldospi tiyachisqayki, jaqay ch'in pampaspi tinkukorqanchej, chay p'unchaykunapi jina. 10Noqa parlarqani profetasman; astawanqa mosqoypi jina rikunaspi k'iskimanta parlarqani, chay profetasnejtataj rijch'anachinaswan parlarqani. 11Galaadpi tiyan chay waj llajtayojkunaj diosninkukuna; chaywampis chaykunaqa qhasi manakaj dioskunalla kanku. Gilgalpi toro wañuchisqa jaywanasta jaywanku. Chay altaresninkupis llank'ana chawpispi rumi qollus jinapuni kanku. 12Jacob ayqerqa Aram suyuman, chaypitaj warminrayku micherqa ovejasta. 13Tata Diostaj Israel ayllunta orqhomorqa Egiptomanta uj profetanejta. Uj profetanejta paykunata waqaycharqa. 14Efraínpa ayllonqa may jinata Tata Diostaqa phiñachinku. Chayraykumin Tata Diosqa pagachikonqa runasta wañuchisqankumanta, paykunaj patallankumantaj sajra ruwasqasninkuta urmaykuchenqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\