OSEAS 13

1Efraín ayllu parlarejtenqa, Israelmanta wakin ayllusqa kharkatiterqanku. Efrainrí, wañorqa Baalta yupaychaspa juchallisqanrayku. 2Kunampis astawan astawan juchallikullankupuni. Qolqe metalta unuyachispa, lantista ruwarikunku sapa munarispa, chay ruwajkunaj munasqankuman jina. Chantá ninku: Uywa wañuchisqasta jaywaychej, nispa, runastaj much'arinku chay torilloman rijch'akoj lantista. 3Chayrayku paykuna kanqanku sut'iyaymanta phuyus jina, chayrí tuta tutamanta chhulla chinkapun, ajina. Paja jina kanqanku, mayqentachus wayralla apakapun, ajinata, imaynatatajchus q'oshñi chinkapun, ajinallatataj chinkaponqanku. 4Tata Diosqa nin: Noqa Señorniyki Tata Dios kani Egiptopi kasqaykimantapacha: Ama pitapis Diosniykita jina rejsiychu, manachayqa Noqallata; Noqallamin salvajniykeqa kani. 5Noqamin waqaycharqayki chay may ch'aki q'oñi ch'in pampaspi. 6Chaywampis, maypachachus mikhunawan atipachikorqankichej chaypachaqa, sonqoykichej ukhupi mayta jatunchakuspa Noqata qonqarparipuwarqankichej. 7Chayrayku, ch'ejchi león jina paykunawan kasaj. Imaynatachus tigreqa ñampi imatapis jap'inampaj wateqan, ajinata paykunata wateqasaj. 8China jukumarimanta uñasninta qhechojtinku imaynatachus phiñarikun, ajinata paykunata mitharparisaj. Chay kikimpi uj león jina oqoykusaj, phiña k'ita animal jinataj chhikan chhikanta mitharparisaj. 9Israel, qanta phirisqayki, imaraykuchus contraypi sayaykunki, manataj pipis jark'awayta atenqachu. 10Kunanrí, maypitaj reyniyki kashan tukuy llajtasniykipi jark'akunasumpaj? Maypitaj kashanku kurajniykikuna, pikunamantachus nerqanki: Qowayku uj reyta, kurajkunata ima, nispa, chaykunari? 11Noqatajrí phiñakuyniypi reyesta qorqayki; chantá paykunata qhechullarqaykitaj phiñakuyniypi. 12Efraínpa sajra ruwasqasnenqa qhelqasqa kashan, juchasnimpis sumaj qhelqaykusqallataj. 13Israelpaj chayamun nacekunan tiempo, chay wawatajrí mana yuyayniyoj kaspa, nacekunampaj jina mana cheqanchaykurikullarqapischu. 14Ukhu pachaj atiyninmantapis kacharichinaychu kanqa? Wañuymantapis libranaychu kanqa? Ya wañuy, maypitaj kashan chay atiyniykiri? Qampatapis ukhu pacha, maypitaj kashan chay t'ojsinaykiri? Kay runaspajqa manaña khuyayniy kanqachu. 15Qhora jinapis Israelqa t'ikarichun; inti llojsimuy wayra jamuytawan sinch'ita phukumuspa, yaku qochasninkuta jinataj juturisninkuta ima ch'akirparichenqa. Enemigontaj qhechonqa paymanta k'acha imasnin waqaychasqasninta. 16Samaria llajtapis castigasqapuni kanan tiyan Diospa contranta oqharikusqanrayku. Espadawan wañuchisqa kanqanku, wawasninku ch'allpasqas kanqanku, wijsayoj warmisninkupis khallasqas kanqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\