OSEAS 2

1Chaypacha qankunaqa wawqesniykichejman ninkichej: Diospa ayllun kankichej, nispa. Panasniykichejmantaj ninkichej: Diospa khuyasqan kankichej, nispa. 2Tata Diosqa nin: Juchachaychej mamaykichejta; paytaqa juchachaychej, imaraykuchus payqa manaña warmiychu, nitaj Noqapis qosanñachu kani. Saqechun ujwantaj ujwantaj khuchichakuyta. Amaña mak'allikuchunchu chay qharisninta. 3Manachayqa imaynatachus nacerqa chay p'unchaypi jina q'alallata saqesaj; ch'aki jallp'a ch'in pampaman jina payta tukuchisaj, yaku ch'akiywantaj wañuchisaj. 4Wawasninmantapis mana khuyakusajchu, khuchichakusqankumanta nacej wawas kasqankurayku. 5Mamanku khuchichakorqa, honrantataj t'akaspa, kay jinata nerqa: Risaj mask'amusaj qharisniyta; paykuna qowanku t'antata, yakuta, millmata, linotapis, chantá aceiteta, ujyanatapis, nispa. 6Chayrayku, chay purinasninta khishkawan jark'aykuchisaj; cercowan muyuykuchisaj purinasninta mana tarinampaj jina. 7Qharisnimpa qhepankuta renqa, manataj taripanqachu. Mask'anqa manataj tarenqachu. Chaypacha nenqa: Kutipusaj ñawpa qosayman, imaraykuchus paywanqa aswan allin kasharqani kunanmanta nisqaqa, nispa. 8Tata Diosqa nillantaj: Payrí mana repararqachu kay imasta Noqamin qoj kasqayta: Trigota, vinota, aceitetapis. Paytajrí qolqeta, qorita yapasqaywan lantista ruwakorqa. 9Chayrayku kunanqa oqharikapullasajtaj trigoyta, vinoytapis, uvas pallana tiempopi p'achallikunampaj qorqani, chay millmasniyta, linoytapis. 10Qharisnimpa ñawpaqenkupi q'alallata rikhurichisaj. Ni pitaj makiymantaqa kacharichiwanqachu. 11Kusikunanqa manaña kanqachu nitaj kanqachu chay killa rikhuriy fiestasnin, samarikuna p'unchaykunan, tukuy jatun fiestasnin ima. 12Uva sach'asninta, higos sach'asnintapis k'uturachisaj, mayqenkunamantachus payqa nirej: Kaykunaqa qharisniypa qowasqasninku, nispa, chaykunata. Chaykunataqa ch'umiman tukuchisaj k'ita animales mikhukapunankupaj. 13Payta castigasaj chay lantisninman inciensosta mashkha unaytachus q'oshñichisqanman jina, Noqamanta qonqapuspa, anilloswan jinataj walqaswan t'ikanchaykukuspa chay qharisnimpa qhepankuta risqanmanta. Chaytaqa Noqa Tata Dios nini. 14Chayrayku payta munakuyta qallarisaj; ch'in pampaman payta pusaspa sonqonman parlaykurisaj. 15Chaymantaraj uva huertasninta kutichipusaj. Acor valletapis tukuchisaj atienekuspa suyakunan punkuman. Chaypi takenqa sipas kashaspa takej jinata, Egiptomanta llojsimorqa, chay p'unchaypi jina. 16Chaypacha, Baalníy, nispa ninawantaqa: Qanqa qosay kanki, niwanqañataj, nispa nin Tata Diosqa. 17Siminmanta qhechusaj, chay baalesmanta parlayta; ni jayk'aj sutillantapis oqharenqankuñachu. 18Jaqay tiempopeqa Israelman kutisqata uj tratota ruwasaj, k'ita animaleswan, p'isqoswan, katariswan ima, jinallatataj kay jallp'amanta chinkachisaj flechana arcosta, wañuchinaku maqanakutapis, jinamanta aylloyqa ni imata manchachikuspa samarikunampaj. 19Israel, Noqa qanwan casarakusaj wiñaypaj. Kunanmanta cheqa k'ata warmiy kapuwanki leypa nisqanman jina, imaraykuchus tukuy kayniywan munakuyki. 20Noqa qanwan warmichakusaj, nitaj wajwampis wasanchasqaykichu; qantajrí Tata Dios kasqayta yachanki. 21Tata Diosqa nillantaj: Jaqay p'unchaykunapeqa Noqa kutichisaj cieloman, cielotaj kutichenqa kay pacha jallp'aman; 22jallp'ataj kutichenqa trigoman, vinoman, aceiteman ima, chaykunataj kutichenqanku Jezreelman. 23Aylluyta tarpuykusaj jallp'aman Noqa sapallaypaj. Khuyakusaj Lo-ruhamamanta, Lo-amitataj nisaj: Qanmin aylloyqa kanki, nispa. Paytaj niwanqa: Qanmin Diosneyqa kanki, nispa. Tata Diosmin kay tukuyta nin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\