OSEAS 4

1Israelitas, uyariychej Tata Diospa nisqanta. Payqa pleitoman yaykun kay naciompi tukuy tiyakojkunawan, imaraykuchus manaña paykuna ukhupi cheqa kaj, nitaj k'acha kay kanchu, nillataj Diostapis rejsinkuchu. 2May jinata paykuna llullakuspa juranku, llullakunku, wañuchinakunku, suwanakunkutaj. Khuchi kawsay kallantaj, kallpaman atienekuspa ujkunata saruray ima. Wañuchinakuykunapis qhepampi, qhepampi kallampuni. 3Chayrayku kay llajtaqa llakiyllapipuni kashan. Chaypi tiyakojkunaqa mana kallpayoj kashanku. K'ita animalespis, p'isqospis chantá jatun qochapi challwaspis wañurashanku. 4Tata Diosqa nin: Ama ni pi ch'ataykuchunchu nitaj k'amichunchu wajtaqa. Qankuna sacerdotesllawan pleiteyayta munani. 5Qanqa kikin sut'i p'unchaypi urmanki, tutantaj profeta qanwan urmallanqataj. Mamaykitapis chinkarparichisaj. 6Aylloyqa mana yachayniyoj kasqankurayku chinkachisqa karqanku. Qantajrí sacerdote, yachayta qhesacharqanki; chayrayku Noqapis wijch'usqayki sacerdote kanaykimanta. Qan qonqaporqanki Diosniykej kamachisqasninta; Noqapis qonqapullasajtaj mirayniykimanta. 7Sacerdotesqa may chhikata mirarqanku, jinallataj astawan astawan contraypi juchallerqanku. Chayrayku jatumpaj qhawasqa kasqankuta p'enqayman tukuchisaj. 8Aylluypa juchanmanta kawsanku; chayrayku munanku aylluy juchallinallantapuni. 9Noqatajrí tukuy aylluta, jinataj sacerdotestapis chay ruwasqankuman jina castigasaj. 10Paykunaqa qonqapunku Tata Diosta sirviyta. Chayrayku mikhuspapis mana sajsakonqankuchu; ujwantaj, ujwantaj khuchichakuspapis, mana wawasniyojchu kanqanku. 11Khuchichakuywan, vinowan imaqa yuyayta chinkachin. 12Aylloyqa k'ullu lantisllata tapukunku, llant'a k'aspiswantaj adivinaranku. Khuchichakuywan atipachikuspa, aylloyqa pantay ñanta rishanku. Paykunaqa Diosninkumanta t'aqakunku khuchichakuyman qokunankupaj. 13Jatun orqo puntaspi, juch'uy orqo puntaspipis inciensosta q'oshñichinku, uywa wañuchisqastataj jaywanku. Jinallatataj ruwanku roble sach'as uraspi, álamo sach'as uraspi, encinas sach'as uraspipis. Chayrayku ususisniykichejqa phisu warmisman tukunku, ñojch'asniykichejpis waj qhariswan khuchichakunku. 14Chaywampis Noqaqa mana castigasajchu ususisniykichejta phisu warmisman tukusqankumanta, nitaj ñojch'asniykichejtapis waj qhariswan khuchichakusqankumanta, imaraykuchus qankunapis phisu warmiswan ripunkichej, chay warmiswantaj uywa wañuchisqasta lantisman jaywankichej. Ajinata urman mana yuyayniyoj nacionqa. 15Israel, sichus qan khuchichakunki chayqa, Judallapis ari, ama juchallichunchu. Ama Gilgalman riychejchu, nitaj Bet-avenmampis wichariychejchu, amallataj Tata Diospa kawsayninraykupis juraychejchu. 16Israelqa mana kasukunchu uj chukara waka jina; ajina kashajtinku, paykunata Tata Dios michinmanchu sumaj qhallaj pastosnimpi corderosta jina? 17Efraínqa lanti yupaychayman qokapun. Tukuyninku machasqas jina urmarqanku. K'iskimantataj khuchichakorqanku, astawampis p'enqaypi kayta munarqanku jatumpaj qhawasqa kanamanta nisqaqa. 19Wayraqa lijrasnin patapi paykunata apakaponqa, chantá lantita yupaychasqankumanta p'enqakonqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\