OSEAS 7

1maypachatajchus Efraínta, Samariatawan jampikapuyta munarqani chaypachaqa, juchasninku sut'inchakorqa. Tukuyninku llullas kanku, suwas jina wasisman yaykuykunku, ñan patapi runasmantapis kallpaman atienekuspa suwaj churakunku. 2Mana reparankuchu chay tukuy sajra ruwasqasninkuta yuyayniypi jap'ishasqayta. Kunanqa chay kikin ruwasqasnillankutaj paykunata wisq'aykun, chay tukuytataj Noqa rikushani. 3Aylloyqa millay ruwasqasninkuwan llulleriosninkuwantaj reyta, kurajkunatapis kusichinku. 4Tukuyninku khuchi kawsayniyoj purinku. Paykunaqa horno jap'ichisqa jina kanku, mayqentachus enqhajqa saqerparin masa poqonankama, chay jina. 5Maypachachus reyninchej pilluchakorqa chaypacha, kurajkunaqa payta onqoykucherqanku vinota ujyachispa. Paytaj makinta jaywarqa alqochakojkunaman. 6Sonqonkoqa uj horno jina k'ajarin sajra ruwayta wakichisqankuwan. Phiñakuyninku brasas jina k'ajarin ch'isipi, tutamantataj nina jina larwarin. 7Arí, tukuy paykunaqa horno jina k'ajarishanku, kamachejninkukunatataj q'olaykunku. Tukuy reyesninku urmasqaña kashanku, manañataj ni ujpis kanchu qhaparikamuwajqa. 8Efraínqa waj aylluswan chhapuykukun. Efraínqa, imaynatachus uj t'anta uj ladollanmanta ruphaykun, jinamin kashan. 9Mana rejsisqa runas kallpanta ch'onqanku, paypa mana rikukusqallan. Chujchasnimpis yurajyaporqa mana reparakusqallan. 10Israelpa runaykachasqanqa testigo jina contrampi sut'inchashan. Chaywampis paykunaqa mana kutirikorqankuchu, nitaj Señorninku Tata Diosta mask'arqankuchu. 11Efraínqa mancharisqa paloma jina, mana allin yuyayniyoj; Egiptomanta yanapata mañakun, chantarí Asiriamampis qayllaykullantaj. 12Jaqayman rejtinkurí, ch'ipayta paykunaj patankuman choqaykusajpacha, p'isqosta jina urmarachisaj. Ajinata paykunata castigasaj juchasninkurayku. 13Ay paykunamanta, Noqamanta t'aqakuwasqankurayku. Chinkachisqa kananku p'unchay chayamonqa contrayta oqharikusqankurayku. Munani paykunata salvayta, paykunatajrí contraypi llullasta parlanku. 14Qhaparikamuwanku puñunankupi kashaspa, manataj tukuy sonqochu wajyakuwanku. Trigota, vinotawan mañakuspa cuerponkuta khuchurakunku, contraypitaj oqharikorqanku. 15Noqa paykunata yachacherqani, makisninkupipis kallpata qorqani, paykunarí contraypi sajra ruwayta yuyaychakorqanku. 16Lantisman kutiporqanku manataj Diosmanchu. Imaynatachus uj wist'u arcoj flechan waj ladollaman ripun, ajinallatataj paykunapis waj ladollaman ripunku. Runaykachaspa parlasqankurayku kurajninkukuna espadawan wañuchisqas kanqanku, Egiptopitaj paykunamanta runas asiykukonqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\