ISAÍAS 2

1Amospa churin Isaiasqa kayta mosqoypi jina rikorqa Judamanta, Jerusalenmantawan: 2Qhepa p'unchaykunapi kay jina kanqa: Maypichus Tata Diospa Templon kashan, chay orqoqa tukuy orqosmanta aswan patapi sayachisqa kanqa, oqharisqataj kanqa tukuy orqosmanta aswan pataman. Tukuy nacionestaj chaymampuni jamonqanku. 3Ashkha runas jamuspa, nenqanku: Jakuchej, Tata Diospa orqonman wicharinachej, Jacobpa Diosnimpa wasinman; Payqa ñankunanmanta yachachiwasunchej, chaki ñankunampi purinanchejpaj, nispa. Leyqa Sionmanta rikhurenqa; Tata Diospa simi nisqampis Jerusalenmanta rikhurillanqataj. 4Payqa nacionesta juzganqa, ashkha runaspajtaj justiciata ruwanqa. Espadasninkuta arado rejasman tukuchenqanku, t'ojsina lanzasninkumantataj hocesta ruwakaponqanku. Nitaj mayqen naciompis waj naciompa contranta maqanakunampaj wakichikonqachu, nitaj wañuchinaku ch'ajwapajpis oqharikonqachu. 5Jakuchej, Jacobpa ayllun, Tata Diospa k'anchaynimpi purinachej. 6Qanqa Jacobpa ayllunmanta kajkunata saqerparerqanki. Paykuna ukhupi junt'a kashan inti llojsimuynejmanta jamoj yatiriswan, jinallataj adivinoswan, filisteos ukhupi kashanku, chay jina. Waj llajtayojkunawan tratosta ruwakunku. 7Nacionninkoqa qoriwan, qolqewan junt'a kashan, waqaychasninkupis mana tukukoj kanku. Jinallataj chay naciompeqa junt'a kashan caballos, mana yupay atina qhatatina carretas ima. 8Chantá lantiswan junt'allataj kashan; runasqa ima lantistachus ruwasqasninkuta yupaychanku, kikin makisninkoj ruwasqasnillankutataj. 9Chaykunaj ñawpaqenkupi runasqa k'umuykukunku, runastaj chay jinaman chayanku; paykunataqa ama perdonaychu. 10Chhanka jusk'uman chinkaykuy; Tata Diospa mancharikuna jina kayninmanta pakaykukuy, jatun kaynimpa lliphipiyninmantawan. 11Uma oqharej runaqa k'umuykuchisqa kanqa, runaykachaj runataj pampaman urmachisqa kanqa. Chay p'unchaypeqa Tata Dioslla jatunchasqa kanqa. 12Chaypachaqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa p'unchaynin jamonqa runaykachajkunaj contrankupi, uma oqharejkunaj contrankupi, may kasqankuta yuyakojkunaj contrankupi ima, k'umuykuchisqa kanankupaj. 13Jamullanqataj Libanomanta tukuy chhikachachaj cedrospa contrankupi, jinallataj Basanmanta encina nisqa sach'aspa contrankupi. 14Jatun orqospa contrankupi jamonqa, oqharisqa lomaspa contrankupipis. 15Tukuy jatun torrespa contrankupi jamonqa, sinch'i perqaspa contrankupipis. 16Tarsismanta tukuy barcospa contrankupi jamonqa, qhatunapaj ashkha imasniyoj barcospa contrankupi ima. 17Ajinamanta runaj wapuykachaynenqa k'umuykuchisqa kanqa, runaj machu machu kaynintaj urmachisqa kanqa. Chay p'unchaypeqa Tata Dioslla jatunchasqa kanqa. 18Lantispis chinkachisqallataj kanqanku. 19Chaypacha runasqa chhanka jusk'usman sat'iykukonqanku, chinkaykonqanku jallp'aj lajrasninman, Tata Diospa mancharikuna jina kayninmanta ayqespa, jatun kaynimpa lliphipiyninmantawan, kay pachata castigaj jamojtin. 20Chay p'unchaykunapi runasqa qorimanta, qolqe metalmanta ima yupaychanankupaj ruwakusqanku lantista juk'uchasman, chiñisman ima wijch'onqanku. 21Chinkaykonqanku qaqa jusk'usman, chhanka jusk'usman, pakakuspa Tata Diospa mancharikuna jina kayninmanta, jatun kaynimpa lliphipiyninmanta ima, kay pachata castigaj jamojtin. 22Amaña runapi atienekuychejchu, pejpa senqampichus samaynillan kashan, chaypi. Imapajpunitaj pay allin kasqari?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\