ISAÍAS 22

1Mosqoypi Jina Rikuna Vallej contranta kay willakun: Imataj tiyan tukuyniykichej wasi pataman wicharinaykichejpajri? 2Imaymana qhapariywan, ch'ajwawan junt'a kaj llajta, kusiypi kawsaj llajta. Wañusqasniykeqa mana espadawan wañuchisqachu kanku, nitaj wañuchinaku ch'ajwapi wañuchisqachu kanku. 3Tukuy kurajniykikuna ayqekorqanku. Paykunaqa presochasqas kanku mana flechana arcosllawan. Wapu runasniyki karuman ayqeshaspapis, jap'ichikullarqankupuni. 4Chayrayku nerqani: Ithiriychej noqamanta; jik'un jik'unta waqarikusaj, llajta tukuchisqa kasqanmanta. Ama sonqochawaytaqa yuyaychejchu. 5Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nerqa qhaparina llakiy, atipachikuna p'unchay chayamunanta. Chaymanta Mosqoypi Jina Rikuna Vallepi perqasta urmachinku, qhapariykunataj orqosman chayan. 6Elammanta kajkunaqa flechasninkuta wakichinkuña, carretasninkuman, caballosninkumampis wicharinkuña. Kirmanta kajkunapis jark'akuna escudosninkuta orqhomunku. 7Chay sumaj vallesniykiman carretasqa junt'aykun, caballospi kajkunataj llajta punkupi sayaykunku. 8Judajpa jark'akunanqa urmanña. Chay p'unchaypi qankunaqa Montepi Jatun Wasipi kaj arma waqaychana cuartota qhawarqankichej. 9Davidpa llajtampa perqasnimpa ch'ejtakusqanta rikorqankichej, ura kaj qochamantaj yakuta junt'acherqankichej. 10Jerusalenpi wasista yuparqankichej, wakin wasistataj urmacherqankichej, llajta muyuykoj perqasta sumajta sayachinaykichejpaj. 11Chay iskay perqas chawpipi uj qochata ruwarqankichej, chay ñawpa qochamanta yakuta jap'inaykichejpaj. Chaywampis pichus Ruwajta mana allimpi qhawarqankichejchu, nitaj unay Ruwajmantapis yuyarikorqankichejchu. 12Chayrayku, Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Diosqa wajyasorqachej, mayta llakikuspa waqanaykichejpaj, umaykichejtataj ruthukunaykichejpaj, qhashqa p'achastataj churakunaykichejpaj. 13Astawampis asikorqankichej, kusikorqankichejtaj; ovejasta, wakastapis ñak'aytawan, sumaj aychata mikhuspa, vinotapis ujyaspa, nerqankichej: Mikhuna, ujyana, imaraykuchus q'aya wañupusun, nispa. 14Kayta Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa sut'inchawarqa: Wañunaykichejkama kay juchataqa mana perdonasqaykichejchu, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Diosqa. 15Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Diosqa niwarqa: Rispa, kamachina wasipi mayordomo Sebnaman nimuy: 16Imaykitaj kaypi tiyapusunki? Piniykitaj kaypi tiyapusunki? Pitaj kamachisunki aya p'ampanata ruwakunaykita aswan patanej chhankapi jusk'uspa, chaypi samarinaykipaj? 17Atiyniyoj runa, Tata Diosqa karuman wijch'usonqa. Sinch'ita jap'isuytawan, 18pelotata jina morq'oykuspa, karu jatun nacionkama bolalachisonqa. Chaypi wañunki, chaypitaj mentasqa carretasniyki qhepakonqanku, qantaj wiraqochiykej wasimpaj uj p'enqay kanki. 19Chay maypichus kashanki, chaymanta qharqosqayki, mayordomo kanaykimanta wijch'usqayki. 20Chaypacha Hilciaspa churin Eliaquim kamachiyta wajyasaj. 21Payta p'achasniykiwan p'achallichisaj, kamachina chumpiykiwantaj chumpichisaj. Kamachej kanaykita payman qopusaj, paytaj Jerusalenpi tiyakojkunapaj uj tata jina kanqa, jinallataj Judá ayllupajpis. 22Davidpa wasimpa llaventapis kunkanman warkhuykusaj. Pay kicharejtenqa, ni pipis wisq'ayta atenqachu, wisq'ajtintaj, ni pipis kichariyta atenqachu. 23Payta uj clavota jina sinch'ita perqaman takaykusaj, tatampa ayllunta allimpi rikhurichinaypaj. 24Tatampa wasimpi imaschus allin kajqa chaypi warkhusqa kanqa: Wawasnin, allchhisnin ima, tukuy vasos, imaymana kaj yurus ima. 25Chaypacha, chay sinch'i perqapi clavoqa sik'ikaponqa, urmachisqataj kanqa. Chaypi warkhusqa kajkunataj tukuyninku phirikonqanku, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\