ISAÍAS 23

1Tiroj contrampi willay: Tarsispi kajkuna barcos, waqaychej, imaraykuchus Tiroqa thuñisqa kashan mana uj wasiyoj. Chayrayku barcos ni mayman yaykunankupaj kanchu. Quitim jallp'amantapacha chay imastaqa yachachimunku. 2Tiropi kaj runas, ch'inlla kaychej, jinallataj Sidonmanta ranqherospis, pikunapajchus barcospi tukuy imata apamoj kanku, chaykuna. 3Jatun Qochanejta apamoj kanku granota Sihormanta, jinallataj chajra poqoytapis Nilo Mayumanta. Chaywan qhapajyakoj kanku Tiromanta runas, chaypitaj tukuy naciones qhatoj kanku. 4Sidón llajta, p'enqakuy ari kunanqa, Jatun Qochapi jark'achasqa llajta, imaraykuchus Jatun Qocha nin: Ni mayk'aj noqaqa wawasta rejserqanichu, nitaj nacechikoj warmej nanayninwan jap'ichikorqanichu, nitaj wawatapis paqarichinichu. Manataj wayna churista, nitaj ususistapis uywakorqanichu. 5Egiptomanta kajkunaqa Tiro llajta urmasqanta yachaspa, mayta llakikonqanku. 6Tarsiskama riychej, mama qocha kantuspi tiyakojkuna, waqarikuychej. 7Kaychu mayta kusikoj unayniyoj llajtaykichej? Kaychu runasninta tiyakunankupaj karuman kachaj llajta? 8Pitaj kayta wakicherqa Tiroj contrantari? Chay llajtaqa reyespa llajtanku karqa; ranqherosnimpis kamachejkuna karqanku, vendejninkunapis kay pachapi sumaj runaspaj qhawasqa karqanku. 9Kaytaqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin wakicherqa, mayta machu machu kasqankuta p'enqaypi rikhurichinampaj, jinallataj kay pachapi mayta k'umuykuchinampaj. 10Tarsis llajta, jallp'ata llank'ay, imaynatachus Nilo Mayu kantupi llank'anku, ajinata, imaraykuchus barcos ruwanaykeqa manaña kanqachu. 11Tata Diosqa mama qocha pataman makinta oqharerqa, jinataj tukuy nacionesta kharkaticherqa; Canaanpa sumaj perqaswan jark'achasqa llajtasninkutapis thuñinankuta kamacherqa. 12Chantá nerqa: Manaña kusikunkichu, jatun ñak'ariypi kaj Sidonpa ususin. Sayariytawan, Quitimman chimpay, chaypipis qanqa manapuni samarikuyta tarinkichu. 13Caldeospa jallp'ankuta qhawariy, mayqenchus kunan mana kasu ruwana, chayta. Chay llajtataqa Asirios saqerparerqanku ch'innejpi tiyakoj animalesllapaj. Paykunaqa muyuynimpi torresta sayachiytawan, llajtata jap'ispa kamachina wasisninta thuñerqanku; llajtantinta raqayllata saqerqanku. 14Tarsismanta kaj barcos, waqaychej kunanqa, imaraykuchus maypichus pakakunaykichejqa thuñisqañamin. 15Chaypacha Tiro llajtaqa qanchis chunka watasta qonqasqa kanqa, uj reypa kawsanan tiempota. Chay qanchis chunka watas qhepata Tiro llajtaqa phisu warmej kay takiynin jina kanqa: 16Qonqarparisqa phisu warmi, arpaykita oqharispa, llajtata muyumuy. Sumajta tocay, sumajtataj takiy, yuyarisqa kanaykipaj. 17Chay qanchis chunka watas qhepata Tata Diosqa Tiro llajtamanta yuyarikonqa. Watejmantataj millay kawsayman kutirenqa, kay pachapi kaj tukuy nacioneswantaj khuchichakonqa. 18Chay ganasqasnintajrí Tata Diospaj t'aqasqa kanqa. Chayqa mana waqaychasqachu kanqa, nitaj jallch'asqachu kanqa, manachayqa Tata Diosta sirvejkunapaj kanqa, paykuna sajsakunankukama mikhunankupaj, sumajtataj p'achallikunankupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\