ISAÍAS 24

1Tata Diosqa kay pachata ch'usajllata, q'arallatataj saqenqa. Jallp'a patata t'ustenqa, chaypi tiyakojkunatataj ch'eqerachenqa. 2Chay jinaqa tukuypaj kanqa: Tukuy runaspaj jinallataj sacerdotespajpis; kamachipaj jinallataj patrompaj; warmi kamachipaj, jinallataj patronapaj; rantikojpaj, jinallataj vendejpaj; qolqeta manojpaj, jinallataj manukojpaj; interesniyojta manojpaj, jinallataj manukojpajwan. 3Jallp'aqa ch'usajpacha kanqa. Tukuy iman suwasqa kanqa. Chaytaqa Tata Diospuni nin. 4Jallp'aqa ch'akipun, chaypi kajtaj qawishan. Kay pachaqa onqospa, umphushan. Kay pachapi jatumpaj qhawasqa runaspis lastashanku. 5Kay pachaqa chaypi tiyakojkunanejta ch'ichichasqa kashan, imaraykuchus leyesta mana junt'ankuchu, kamachisqasta mana kasunkuchu, wiñaypaj ruwasqa tratotapis p'akinku. 6Chayrayku maldicionqa kay pachata tukuchin, chaypi tiyakojkunapis juchachasqapuni kananku tiyan. Chaynejta kay pachapi tiyakojkunaqa pisiyachisqa kanqanku. Jinamanta pisillaña qhepakonqanku. 7Vinoqa pisiyan, uva sach'aspis onqoyta jap'in; tukuy kusisqa kajkunapis llakiywan junt'a kanku. 8Panderostawan, arpastawan tocaspa kusikojkunaqa ch'inyapunku; kawsaqesninkuwan mayta ch'ajwaspa kusikojkunapis ch'inyapullankutaj. 9Vinotaqa manaña takispa ujyankuchu. Chay machachina ujyanaqa jayaman tukun. 10Chay t'ustisqa llajtaqa ch'impacha kashan; tukuy wasis wisq'akun ama pipis yaykunampaj. 11Runasqa tukuy callespi vinomanta jina waqashanku. Tukuy kusiyninku llakiyman tukun. Kuseyqa kay pachamanta qhechusqa. 12Llajtaqa raqayman tukun, llajtaj jatun punkusnimpis phirisqas. 13Chay imasqa ajinapuni kanqa kay pachapi kaj chhika nacionespi, imaynatachus olivo poqoyta k'aspiwan thallanku, ajinata, chayrí, imaynatachus cosecha pasayta uvas puchojta chajmanku, ajinata. 14Chay ñak'ariymanta puchojkuna manchay kusiywan jatunmanta qhaparispa mama qochaj kantusninmantapacha takenqanku Tata Diospa may jina jatun kayninmanta. 15Chayrayku inti llojsimuy lado jallp'aspi Tata Diosta jatunchaychej ari. Israelpa Señornin Tata Diospa sutinta mama qochaj tukuy kantusnimpi pataman oqhariychej. 16Kay pachaj k'uchusninmantapacha takejta uyariyku: Cheqan Kajqa jatunchasqa kachun, nispa. Noqatajrí nerqani: Ay, noqamá kasqaneqa; noqamá kasqaneqa. Imanasajtajri? Wasanchajkunaqa mana manchachikuspa wasanchanku. 17Kay pachapi tiyakoj runa, qampaj wakichisqa kashan manchachikuy, t'oqoman urmaykuy, tojllapi jarap'asqa kay ima. 18Pichus manchachikuymanta ayqejqa t'oqoman urmaykonqa. Chay t'oqomanta llojsimojtaj tojllapi jarap'asqa rikhurenqa. Janaj pacha ventanasqa kicharikonqa, kay pachaj sonqontaj ikhakonqa. 19Kay pachaqa manchaytapuni kharkatitenqa, lajrakonqataj, chay chhikatapuni thalakusqampitaj phirikonqa. 20Kay pachaqa uj machasqa runa jina chankaykachanqa, wayraj phukusqan ch'ujlla jina kaynejman jaqaynejman wajtaykachakonqa. Diospa contranta oqharikuspa juchallikusqanqa manchaytapuni llasaykun urmachinankama, manañataj ujtawan sayarikonqachu. 21Chaypacha Tata Diosqa janaj pachapi atiyniyojkunata castiganqa, jinallataj kay pachapi kaj reyestapis. 22Ujllaman tantaykuspa, paykunata wisq'aykonqa, carcelpitaj wisq'asqa kanqanku. Unaymanta orqhomuspataj, paykunata castiganqa. 23Jerusalenpi, jinataj Sión Orqopi Tukuy Atiyniyoj Tata Dios kamachiyta qallarejtin, intiwan, killawan laqhayaykonqanku p'enqaywan. Chay llajtamanta kurajkunataj Tata Diospa jatun kayninta rikonqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\