ISAÍAS 26

1Chay p'unchaypi kay takiyta Judá suyupi takenqanku: Kunanqa perqaswan sumaj jark'achasqa llajta tiyapuwanchej; chaypi salvakunanchejpaj Diosqa iskay perqaswan llajtata muyuykucherqa. 2Punkusta kichariychej, chayninta cheqan runas yaykunankupaj, pikunachus Diosta mana wasanchankuchu, chaykuna. 3Pichus Qampi sonqonta churajtaqa sonqo tiyaykuypi waqaychanki, imaraykuchus payqa Qampipuni atienekun. 4Wiñaypaj Tata Diosllapipuni atienekuychej, imaraykuchus Payllamin wiñaypaj pakakunanchej chhankaqa. 5Payqa mayta runaykachajkunata urmachin; mayta jatunchakoj llajtata pampakama k'umuykuchin, ajinatataj jallp'a pampaman laq'an. 6Ajinamanta tukuy wajcha runas, llakisqa kajkuna ima chay llajtata saruranku. 7Cheqan runaj ñannenqa cheqampuni. Qanqa, Cheqan Kaj Dios, cheqan runaj ñanninta pampachanki. 8Tata Dios, kamachisqasniykej ñannimpi purispa, Qanta suyayku. Sutiykimanta, uyarisqa kayniykimantawan yuyayta tukuy sonqo munayku. 9Ch'isenqa tukuy sonqo Qanllapi yuyani, sut'iyaytataj tukuy munakuyniywan mask'ayki. Qan kay pachapi justiciata ruwajtiykeqa, kay pachapi kaj runas yachanqanku imachus cheqan kasqanta. 10Sajra runasta khuyanki chaypis, paykunaqa mana yachaqakunkuchu imachus cheqan kajtaqa; allinta ruwaj runaspa jallp'ankupi kashaspapis, paykunaqa sajra imasllatapuni ruwanku, Tata Diospa jatun kaynintataj mana reparankuchu. 11Tata Dios, Qanqa ñapis paykunata castiganaykipajña kashanki, paykunatajrí mana reparakunkuchu. Aylluykipaj munakuyniykita rikuspa, p'enqaypi rikhurichunku. K'ajaj phiñakuyniykej larwaynenqa enemigosniykita tukuchichun. 12Tata Dios, Qanlla allin kawsayta qowasqayku; Qanlla tukuy ruwasqasniykuta noqaykupaj ruwanki. 13Señorniyku Tata Dios, Qan kamachinawaykumantaqa waj runaslla munayninkuman jina kamachiwayku; chaywampis Qanllata Señorniykupaj rejsikuyku. 14Paykunaqa wañusqaña kanku, manataj ujtawan kawsankumanchu; paykunaqa llanthu jina kanku. Manaña ujtawan sayarimunkumanchu, imaraykuchus Qanqa paykunata castigarqanki, chinkacherqankitaj; paykunamanta yuyarikunatapis chinkachillarqankitaj. 15Qanqa, Tata Dios, kay nacionta jatunyacherqanki, Qampa sutiyki jatunchasqa kanampaj. Kay naciompa lindesnintapis aswan jaqayman churarqanki. 16Chay jina llakiypi tarikuspa, Qanta mask'asorqayku, Tata Dios; paykunata castigajtiyki ñak'ayllata mañakusorqanku. 17Imaynatachus wijsayoj warmej nacechikunan chayamojtin, nanaywan mayta q'ewiykachakuspa qhaparikun, ajinata Tata Dios, noqaykupis ñawpaqeykipi waqayku. 18Wijsallisqa jina karqayku, nanaywan q'ewiykachakuspa. Chaywampis wayrallatásina nacechikorqayku; mana kay pachaman salvacionta apamorqaykuchu, nitaj runasta nacecherqaykuchu kay pachapi tiyaykunankupaj. 19Chaywampis, wañusqasniykeqa kawsarimponqanku, ayasninkupis sayarimponqanku. Jallp'a ukhupi puñojkunaqa rijch'arimonqanku, kusiywantaj mayta qhaparenqanku. Qanqa k'anchayta chhullata jina apachimunki; chantá wañusqasqa jallp'a ukhumanta p'utumonqanku. 20Kunanqa, aylluymanta kajkuna, rispa, wasiykichejman yaykuychej, punkuykichejtataj wisq'akamuychej. Chaypi uj pisita pakakuychej Tata Diospa k'ajaj phiñakuynin tukukunankama. 21Qhaway, Tata Diosqa tiyakunanmanta llojsimonqa, kay pachapi tiyakojkunata juchankumanta castiganampaj. Jallp'aqa rikuchenqa patampi yawar jich'asqankuta, manañataj wañuchisqa kajkunatapis pakayta atenqachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\