ISAÍAS 27

1Chay p'unchaypi Tata Diosqa jatun, manchay sinch'i espadanwan Leviatán nisqa sierpeta ñak'arichenqa, manchayta ch'uwirakoj Leviatán nisqa sierpeta. Chantá mama qochapi kashaj chay sierpetaqa wañuchenqa. 2Chaypacha Tata Dios nenqa: Sumaj misk'i poqoj uva huertamanta takirikuychej. 3Noqa Tata Diosqa chay huertata qhawani, sapa kutitaj qarpani. Tuta p'unchay waqaychani, ama pipis imananampaj. 4Mana phiñasqachu kani. Sichus chaypi khishkas, chayrí qhoras kanman chayqa, Noqa t'iraytawan, saruyman, ruphachiymantaj. 5Sitajchus pipis chaymanta waqaychasqa kayta munan chayqa, Noqawan allinyakuchun. Arí, Noqawan allinyakuchun. 6Qhepa p'unchaykunaman Jacobqa sumajta saphinchakonqa; ajinamanta Israelqa ijispa t'ikanqa, chay poqoynintaj tukuy kay pachaman junt'aykonqa. 7Diosqa mana Israeltaqa castiganchu, imaynatachus ñak'arichejkunata castigarqa, ajinataqa. Manallataj israelitastaqa wañuchinchu, imaynatachus Israelta wañuchejkunata wañucherqa, ajinataqa. 8Diosqa castigan ayllunta karu llajtaman paykunata presosta apachispa. Payqa manchachikuna samayninwan paykunata wijch'un, inti llojsimuynejmanta sinch'i wayrawan jina. 9Ajinamanta Jacobpa millay juchasnenqa pampachasqa kanqa. Juchasninku pampachasqa kasqanmantataj paykuna kayta ruwanqanku: Altarespa tukuy rumisninta cal rumi ñut'usqata jina ruwanqanku, manaña sayajta saqenqankuchu Asera k'ullustapis, nitaj lantiman inciensota q'oshñichina altarestapis. 10Cheqamanta sumaj jark'achasqa llajtaqa ch'impacha qhepakun, ch'usajpacha, mana imayoj, nitaj runayoj. Chayqa kashan wakasta michinallapajña. Chay uywas chaypi sach'a ramasta mikhunku, samarikunkutaj. 11Sach'aj ramasnin ch'akipuspa, p'akisqa kanku; warmistaj pallaytawan, ninaman enqhanku. Chay runasqa mana yuyayniyoj kanku. Chayrayku, paykunata Ruwajqa mana paykunamanta khuyakonqachu, manataj sonqontapis nanachikonqachu Ruwajninku jina. 12Jaqay p'unchaypi Tata Dios erata jina trillanqa Éufrates Mayumantapacha, Egipto Mayukama. Qankuna Israelpa miraynintaj ujmanta uj tantasqa kankichej. 13Chaypacha jatun cornetata waqachenqanku. Chantá Asiriapi ch'eqerasqa kajkuna jamponqanku, jinallataj Egiptoman apasqa kajkunapis. Chayamuspataj, Jerusalenpi kaj Santo Orqopi Tata Diosta yupaychanqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\