ISAÍAS 33

1Ay qan thuñejmanta, qantaj mana jayk'aj thuñisqa. Ay chay wasanchajmanta, qantataj mana pipis wasanchaj kanchu. Qan thuñiyta tukojtiyki, qantapis thuñillasonqankutaj. Wasanchayta tukojtiyki, qantapis wasanchallasonqankutaj. 2Tata Dios, noqaykumantaqa khuyarikuwayku ari; noqaykoqa Qampi suyakuyku. Qanqa sapa paqarin kallpayku kay ari, llakiy tiempopipis salvawajniyku kay ari. 3Manchana parlasqaykita uyarispa, runasqa ayqenku; Qan sayarejtiykikama, nacionespis ch'eqerakunku. 4Enemigosnenqa langosta phuyu jina aywirimunku, tukuynejmantataj correnku tukuy imasninkuta qhechunankupaj. 5Tata Diosqa jatunchasqa, imaraykuchus Payqa janaj pachapi tiyakun; Payqa allin kajwan, cheqan kajwantaj Sionman junt'achin. 6Israel, Tata Diosqa qampaj kanqa mana ima llakiyniyoj kawsakunaykipaj, qampajtaj kanqa jatun salvación, jatun yachay, jatun yuyay ima. Qhapaj kayniykeqa Tata Diosta manchachikuy kanqa. 7Uyariychej imaynatachus wapus kajkunaqa callespi qhaparisqankuta. Uyariychejtaj allinyakunapaj chay kachaspis sonqo nanayta waqasqankuta. 8Ñankunapis ch'inman tukupunku; manaña pipis purej kanchu. Trato ruwasqapis p'akisqa, testigo kajkunapis qhesachasqa, manataj pi runatapis allimpaj qhawankuchu. 9Jallp'aqa llakisqa, onqosqataj kashan; Libanoqa may p'enqaywan qawisqa kashan. Sarón Valleqa q'ara pampaman tukupun; Basán jallp'awan, Carmelo jallp'awanqa t'ojrapacha kashan. 10Tata Diosqa nin: Kunanqa sayarikusaj; pataman oqharisqa kasaj, may jatunchasqataj, nispa. 11Qankunaj yuyasqaykichejqa paja jinalla, wakichisqaykichejtaj q'opa jinalla; samayneyqa nina jina q'olaykusonqachej. 12Chaypacha llajtasqa cal chayasqa jina kanqanku; k'utusqa khishka jina ninapi ruphachisqa kanqanku. 13Karupi kajkuna, uyariychej imatachus ruwasqasniyta; qayllapi kashajkunataj atiyniyta rikuychej. 14Juchasapasqa Sionpi mayta kharkatitinku; puraj uyastapis t'ukuylla jap'in. Pitaj noqanchejmanta kay q'olaj ninawan kawsanmanri? Pitaj wiñay nina larwaywan tiyakunmanri? 15Kay jina runa chaypeqa tiyakonqa: Pichus cheqanta ruwaspa kawsan, cheqa kajtataj parlan; runata waqachispa qolqe jap'inata chejnikun, manataj lluk'ichikunchu; runata wañuchimuna nejtinkupis, ninrinta wisq'aykun, ñawisnintataj wisq'aykun ama sajra imasta qhawanampaj, chay. 16Chaymá patapeqa wiñaypaj kawsanqa; pakakunampis chhankapi kanqa. Mikhunanwan, ujyanan yakuwanqa mana tukukoj kanqa. 17Uj reyta atiynimpi sumaj lliphipishajta rikunki; jallp'atapis rikunki karukama chinkaykushajta. 18Ñawpajta mancha manchalla kawsasqaykita yuyarispa, sonqoykipi ninki: Maytaj kunan impuestota yupajri? Maytaj kunan impuestota pesaj runari? Maytaj kunan torresta watukoj runari? nispa. 19Manaña chay wapuykachaj runasta rikunkichu, pikunajtachus parlayninkoqa mana entiendey atina, siminku ukhullapi mana ch'uwata parlajkuna. 20Qhawariy Sionta, maypichus mayta kusikuspa fiestata ruwankichej, chay llajtata. Ni imamanta llakikuspa tiyakuna Jerusalén llajtata ñawisniyki rikonqa. Chayqa sumaj sayachisqa toldo jina kanqa, chay watana estacasnimpis mana sik'ikonqankuchu, nitaj watanasnimpis p'itikonqachu. 21Tata Diosqa chaypimin atiyninta rikuchiwasun. Chay cheqaqa mayus jina kanqa, sumajta rishaj ashkha yakus jina. Enemigosqa chayman mana yaykuyta atenqankuchu juch'uy barcowan, nitaj jatun barcowampis. 22Tata Diosqa Juezninchej; Tata Diosqa leyesta churapuwajninchej: Tata Diosqa Reyninchej. Pay kikinmin salvawasunchej. 23Chay barcospa watanasnenqa llawqheyanqa. Jatun kaj k'aspita mana sumajtachu jap'enqa, nitaj barcota wayrawan purichina carpatapis. Chantá enemigosmanta qhechusqa imatapis rak'inakonqanku; cojospis maqanakumanta qhechusqankuta jap'illanqankupuni. 24Mana pipis nenqachu: Onqosqa kani, nispaqa. Jinataj Sión llajtapi tiyakojkunaj juchasninku pampachasqa kanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\